Tin nhắn cho doanh nghiệp của bạn

Xem hướng dẫn cho:

Để Người Ghim có thể liên hệ với bạn, trước tiên bạn cần chọn sử dụng để bật trải nghiệm. Khi chọn sử dụng, hồ sơ của bạn sẽ cập nhật để hiển thị nút nhắn tin cho phép bất kỳ ai truy cập trang của bạn đều có thể liên hệ. Các tin nhắn được gửi qua kênh này sẽ xuất hiện trong hộp thư đến của bạn trên Pinterest, để bạn có thể xem nội dung tin nhắn, thông tin của người gửi và trả lời.

Bật chức năng tin nhắn cho doanh nghiệp của bạn

  1. Nhấp vào , sau đó nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt
  2. Nhấp vào Cài đặt tài khoản
  3. Trong phần "Tùy chọn nhắn tin", hãy chọn Tin nhắn trên Pinterest
  1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn vào ở trên cùng bên phải
  2. Nhấn vào Chỉnh sửa cài đặt
  3. Bật Tin nhắn trên Pinterest
  1. Từ hồ sơ của bạn, hãy nhấn vào ở trên cùng bên phải
  2. Nhấn vào Cài đặt tài khoản
  3. Bật Tin nhắn trên Pinterest
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ