Tin nhắn cho doanh nghiệp của bạn

Để Người Ghim có thể liên hệ với bạn, trước tiên bạn cần chọn sử dụng để bật trải nghiệm. Khi chọn sử dụng, hồ sơ của bạn sẽ cập nhật để hiển thị nút nhắn tin cho phép bất kỳ ai truy cập trang của bạn đều có thể liên hệ. Các tin nhắn được gửi qua kênh này sẽ xuất hiện trong hộp thư đến của bạn trên Pinterest, để bạn có thể xem nội dung tin nhắn, thông tin của người gửi và trả lời.

Bật chức năng tin nhắn cho doanh nghiệp của bạn

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ