Chọn Ghim để quảng cáo

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Sau khi tạo chiến dịch và nhóm quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo, bạn sẽ chọn Ghim để quảng cáo. Những quảng cáo này sẽ được hiển thị cho đối tượng mục tiêu của bạn trên Pinterest. Bạn có thể tạo Ghim mới hoặc quảng cáo Ghim bạn đã lưu trước đó. Nếu muốn quảng cáo Ghim từ bảng nhóm, bạn sẽ cần lưu Ghim vào một trong các bảng của riêng mình trước khi quảng cáo.

Tạo quảng cáo

Bạn có thể quảng cáo Ghim trong một chiến dịch mới hoặc từ một chiến dịch hiện có.

Tính khả dụng của định dạng quảng cáo và mục tiêu

Hãy nhớ rằng một số định dạng quảng cáo chỉ khả dụng cho các mục tiêu chiến dịch nhất định. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các định dạng quảng cáo khả dụng theo mục tiêu bên dưới.

 

Mục tiêu chiến dịch Tùy chọn định dạng
Nhận thức về thương hiệu
  • Tĩnh (mặc định)
  • Băng
  • Video
  • Video tối đa
  • Quảng cáo bộ sưu tập
Lưu lượng truy cập
  • Tĩnh (mặc định)
  • Băng
  • Video
  • Quảng cáo bộ sưu tập
Cài đặt ứng dụng
  • Ứng dụng (mặc định)
Chuyển đổi
  • Tĩnh (mặc định)
  • Băng
  • Video
  • Quảng cáo bộ sưu tập

 

Để giúp bạn quyết định quảng cáo Ghim nào, hãy tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật sản phẩm của chúng tôi.

Xem trước quảng cáo của bạn

Nếu đang tạo quảng cáo bằng Trình quản lý quảng cáo, thì bạn có thể gửi bản xem trước của quảng cáo đến thiết bị di động của mình. Bạn sẽ cần máy tính và thiết bị di động với phiên bản mới nhất của ứng dụng Pinterest.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ