Chọn Ghim để quảng cáo

Sau khi tạo chiến dịch và nhóm quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo, bạn sẽ chọn Ghim để quảng cáo. Ghim quảng cáo là quảng cáo sẽ hiển thị cho đối tượng được nhắm đến của bạn trên Pinterest. Bạn có thể tạo Ghim mới hoặc quảng cáo Ghim bạn đã lưu trước đó.

Tạo quảng cáo

 1. Từ tài khoản doanh nghiệp Pinterest của bạn, hãy nhấp vào Quảng cáo
  • Để tạo quảng cáo trong một chiến dịch mới, hãy chọn Tạo quảng cáo
   • Nhấp vào Quảng cáo trong thanh điều hướng bên trái
  • Để tạo quảng cáo trong một chiến dịch hiện tại, hãy chọn Báo cáo
   • Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh chiến dịch bạn muốn thêm quảng cáo vào
   • Nhấp vào tab Nhóm quảng cáo
   • Nhấp vào tên của nhóm quảng cáo hiện tại hoặc nhấp Tạo nhóm quảng cáo để tạo nhóm quảng cáo mới
   • Nhấp vào Tạo quảng cáo
 2. Chọn các Ghim bạn muốn quảng cáo
  • Nhấp vào biểu tượng chuyển đổi để lọc quảng cáo theo định dạng hoặc chỉ hiển thị quảng cáo hiện có
  • Bạn có thể xem tất cả các Ghim của mình trong khi cuộn qua tab "Tất cả các Ghim" hoặc chuyển đến tab "Bảng" để chọn Ghim bằng cách chuyển qua các bảng trên hồ sơ của bạn
  • Nhấp vào thanh tìm kiếm để tìm kiếm Ghim cụ thể
  • Nhấp vào  để tạo Ghim
 3. Nhấp vào Đã chọn để xem chi tiết về các Ghim bạn đã chọn
  • Chỉnh sửa tên quảng cáo để thay đổi cách gắn nhãn quảng cáo trong báo cáo của bạn
  • Cập nhật URL đích quảng cáo và thêm bất kỳ tham số UTM nào
  • Nhấp vào Xóa để xóa Ghim khỏi nhóm quảng cáo này
  • Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh "Tạm dừng quảng cáo?" để tạo quảng cáo này trong trạng thái tạm dừng 
 4. Nhấp vào Khởi chạy
  • Nếu chiến dịch của bạn thiếu bất kỳ thông tin cần thiết nào, thì lỗi sẽ được đánh dấu bằng màu cam ở phía bên trái màn hình
  • Nhấp vào các chủ đề được đánh dấu trong thanh điều hướng bên trái để chuyển đến phần đó và khắc phục mọi lỗi hiện có

Khi bạn nhấp vào Khởi chạy, các Ghim của bạn sẽ trải qua quá trình xem xét quảng cáo của chúng tôi để đảm bảo chúng tuân theo nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi

Khi sử dụng bộ lọc để tạo quảng cáo theo một định dạng nhất định, hãy nhớ rằng một số định dạng quảng cáo chỉ có sẵn cho một số mục tiêu chiến dịch nhất định.

Mục tiêu chiến dịch Tùy chọn định dạng
Nhận thức về thương hiệu
 • Tĩnh (mặc định)
 • Băng
 • Video
 • Video tối đa
Lưu lượng truy cập
 • Tĩnh (mặc định)
 • Băng
 • Video
Cài đặt ứng dụng
 • Ứng dụng (mặc định)
Chuyển đổi
 • Tĩnh (mặc định)
 • Băng
 • Video

Khám phá thông tin chi tiết hơn về thông số kỹ thuật sản phẩm của chúng tôi để giúp bạn quyết định nên quảng cáo Ghim nào.

Xem trước Ghim Quảng cáo

Bạn muốn biết một quảng cáo sẽ trông như thế nào khi trực tuyến? Nếu đang tạo quảng cáo bằng Trình quản lý quảng cáo, thì bạn có thể gửi bản xem trước của quảng cáo đến thiết bị di động của mình. Bạn sẽ cần máy tính và thiết bị di động có phiên bản ứng dụng Pinterest mới nhất.

Tạo bản xem trước trong Trình quản lý quảng cáo

 1. Nhấp vào Quảng cáo ở góc trên bên trái màn hình
 2. Chọn "Tạo quảng cáo"
 3. Trong menu bên trái, hãy nhấp vào Quảng cáo
 4. Chọn Ghim bạn muốn xem trước dưới dạng quảng cáo
 5. Nhấp vào tab Đã chọn
 6. Nhấp vào Xem trước Ghim để gửi bản xem trước của quảng cáo đến điện thoại di động

Lưu ý: Chỉ Ghim Quảng cáo được tạo bằng Trình quản lý quảng cáo mới có bản xem trước quảng cáo. Bạn không thể sử dụng bản xem trước quảng cáo xem để trước các Ghim tự nhiên hoặc quảng cáo mua sắm.

Xem bản xem trước quảng cáo trên thiết bị di động

 1. Mở ứng dụng Pinterest trên thiết bị di động
 2. Nhấp vào  ở cuối màn hình để mở thông báo
 3. Bạn sẽ thấy một thông báo cho biết rằng "Đây là bản xem trước của quảng cáo trên Pinterest của bạn!"
 4. Mở thông báo để xem bản xem trước Ghim Quảng cáo
 5. Ghim Quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình 
 6. Cuộn lên để xem Ghim Quảng cáo sẽ trông như thế nào trong bảng tin nhà của ai đó

Tùy chọn: Nếu bạn muốn nhận thông báo cho các bản xem trước Ghim của mình, hãy bật thông báo đẩy

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ