Các số liệu thống kê Ghim

Xem hướng dẫn cho:

Xem lại những số liệu hoạt động ngay trên Ghim của bạn với số liệu thống kê Ghim. Số liệu thống kê Ghim tổng hợp tất cả các cách mọi người đã tương tác với nội dung của bạn trên Pinterest trong thời gian thực, cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về hiệu suất Ghim của bạn.

Để xem số liệu thống kê Ghim, hãy chắc chắn rằng bạn có hồ sơ doanh nghiệpđã xác minh quyền sở hữu trang web và các tài khoản khác. Số liệu thống kê chỉ hiển thị cho bạn.

Xem số liệu thống kê Ghim của bạn

 1. Chuyển đến hồ sơ Pinterest của bạn

 2. Nhấp vào Ghim

 3. Nhấp vào một Ghim để xem số liệu thống kê Ghim của bạn. Ở trên cùng màn hình, bạn sẽ thấy các lượt hiển thị, lượt lưu và lượt nhấp vào liên kết trong 30 ngày qua.

 4. Nhấp vào Xem thêm thống kê để xem tất cả số liệu về Ghim của bạn

  • Bạn có thể chuyển đổi giữa các tùy chọn phạm vi ngày khác nhau để xem dữ liệu trong 30 ngày qua, 7 ngày qua hoặc 24 giờ qua

  • Bạn cũng sẽ thấy các bảng mà mọi người đang lưu Ghim của bạn vào. Bạn có thể sử dụng thông tin này để xem mọi người nghĩ gì về Ghim của bạn

  • Nếu đang xem Ghim Video, bạn sẽ có thể thấy số liệu trọn đời bổ sung bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2019

 1. Mở ứng dụng Pinterest và truy cập vào Hồ sơ của bạn.

 2. Nhấn vào Ghim

 3. Chọn một Ghim để xem số liệu thống kê Ghim của bạn. Ở trên cùng màn hình, bạn sẽ thấy các lượt hiển thị, lượt lưu và lượt nhấp vào liên kết trong 30 ngày qua.

 4. Nhấp vào Xem thêm thống kê để xem tất cả số liệu về Ghim của bạn

  • Bạn có thể chuyển đổi giữa các tùy chọn phạm vi ngày khác nhau để xem dữ liệu trong 30 ngày qua, 7 ngày qua hoặc 24 giờ qua

  • Bạn cũng sẽ thấy các bảng mà mọi người đang lưu Ghim của bạn vào. Bạn có thể sử dụng thông tin này để xem mọi người nghĩ gì về Ghim của bạn

  • Nếu bạn đang xem ghim video, bạn sẽ có thể thấy các chỉ số trọn đời bổ sung

 1. Mở ứng dụng Pinterest và truy cập vào hồ sơ của bạn

 2. Nhấn vào Ghim

 3. Chọn một Ghim để xem số liệu thống kê Ghim của bạn. Ở trên cùng màn hình, bạn sẽ thấy các lượt hiển thị, lượt lưu và lượt nhấp vào liên kết trong 30 ngày qua.

 4. Nhấp vào Xem thêm thống kê để xem tất cả số liệu về Ghim của bạn

  • Bạn có thể chuyển đổi giữa các tùy chọn phạm vi ngày khác nhau để xem dữ liệu trong 30 ngày qua, 7 ngày qua hoặc 24 giờ qua

  • Bạn cũng sẽ thấy các bảng mà mọi người đang lưu Ghim của bạn vào. Bạn có thể sử dụng thông tin này để xem mọi người nghĩ gì về Ghim của bạn

  • Nếu bạn đang xem ghim video, bạn sẽ có thể thấy các chỉ số trọn đời bổ sung

Hiểu số liệu thống Ghim

Chúng tôi tính toán số liệu thống kê của Ghim bằng cách tổng hợp dữ liệu cho tất cả các Ghim chia sẻ hình ảnh và URL. Việc này bao gồm dữ liệu từ tất cả những người đã lưu nội dung từ trang web của bạn bằng nút lưu trên trang web, tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi hoặc từ một nơi khác trên Pinterest.  Chúng tôi cũng bao gồm dữ liệu từ hoạt động xuôi dòng của Ghim, chẳng hạn như lượt lưu từ hồ sơ Pinterest của bạn, lượt lưu lại từ trang cá nhân của người khác hoặc lượt nhấp vào bất kỳ phiên bản nào của Ghim

Số liệu cho Ghim tĩnh

 • Lượt hiển thị: số lần Ghim của bạn được xem trên Pinterest

 • Lượt xem cận cảnh: Số lần mọi người nhấn vào Ghim của bạn để xem rõ hơn

 • Lượt lưu: Số lần mọi người đã lưu Ghim của bạn vào một bảng

 • Lượt nhấp vào liên kết: số lần nhấp vào Ghim dẫn đến trang đích, trong hoặc ngoài Pinterest

Số liệu về Ghim Video

 • Lượt xem video: số lượt xem ít nhất 2 giây với 50% video được xem

 • Thời gian xem trung bình: thời gian trung bình mà ai đó đã xem video của bạn

 • Lượt lưu: số lần mọi người lưu Ghim video của bạn vào một bảng

 • Lượt nhấp vào liên kết: số lần nhấp vào Ghim video dẫn đến trang đích, trong hoặc ngoài Pinterest

 • Lượt xem 95%: số lần video của bạn được xem đến 95% thời lượng

 • Tổng thời gian xem: tổng thời gian xem cho video của bạn tính theo phút

Để xem thêm chi tiết về hiệu suất của bạn, hãy xem Pinterest Analytics. Bởi vì Số liệu thống kê Ghim cập nhật trong thời gian thực, nên có thể khác với dữ liệu trong Analytics.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ