Pinterest Analytics

Công cụ phân tích Pinterest giúp bạn hiểu rõ mức độ hiện diện tổng thể của mình trên Pinterest. Công cụ này sẽ cho bạn thấy nội dung nào của bạn, bao gồm cả nội dung có trả tiền và tự nhiên, hoạt động tốt nhất trên Pinterest.

Xem hiệu suất của bạn

Thông tin bạn nhận được từ Công cụ phân tích có thể giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn hơn và điều chỉnh nội dung. Ví dụ: nếu hầu hết các lượt hiển thị của bạn là trên thiết bị di động, thì bạn có thể tối ưu hóa trang web của mình cho thiết bị di động. Nếu một mặt hàng trên trang web của bạn thu hút lưu lượng truy cập, thì bạn có thể đảm bảo mặt hàng luôn có sẵn, giới thiệu mặt hàng đó trong nhiều Ghim hơn và lưu vào nhiều bảng hơn.

Số liệu phân tích video

Bảng và Ghim hàng đầu

Khi bạn lọc dữ liệu, các Ghim và bảng hàng đầu cho bộ lọc đã chọn đó sẽ hiển thị. Ghim hàng đầu và bảng hàng đầu là các Ghim và bảng, tự nhiên hoặc có trả phí, mà mọi người đã xem hoặc tương tác nhiều nhất. 

Để bắt đầu, các Ghim và bảng hàng đầu của bạn sẽ sắp xếp theo số lượt hiển thị nhiều nhất. Nhấp vào "Ghim hàng đầu" hoặc "Bảng hàng đầu" để cập nhật bộ lọc thành lượt tương tác, lưu, xem cận cảnh hoặc nhấp vào liên kết. 

Số liệu

Số liệu Định nghĩa
Lượt hiển thị Tổng số lần Ghim của bạn được hiển thị
Lượt tương tác Tổng số lượt tương tác trên Ghim của bạn. Con số này bao gồm số lượt lưu, xem cận cảnh, nhấp vào liên kết và vuốt thẻ băng truyền
Lượt xem cận cảnh Tổng số lần mọi người đã xem cận cảnh Ghim của bạn
Số lượt lưu Tổng số lần mọi người lưu Ghim của bạn vào một bảng
Lượt nhấp vào liên kết Tổng số lần mọi người đã nhấp vào Ghim của bạn để chuyển đến trang đích trên hoặc ngoài Pinterest
Lượt xem video Số lượt xem ít nhất 2 giây với 50% video được xem
Thời gian xem trung bình Thời gian trung bình ai đó dành để xem video của bạn
Số lượt lưu Số lần mọi người lưu Ghim Video của bạn vào một bảng
Tỷ lệ nhấp vào liên kết Số lượt nhấp vào Ghim Video dẫn đến trang đích, trong hoặc ngoài Pinterest
Lượt xem 95% Số lần video của bạn được xem tới 95% thời lượng
Tổng thời gian xem Tổng thời gian xem video của bạn tính bằng phút
Lượt xem 10 giây Số lần video của bạn được xem ít nhất 10 giây thời lượng trở lên

 

Bộ lọc

Bạn có thể áp dụng bộ lọc để hiểu rõ hơn về hiệu suất của mình:

  • Ngày: Xem dữ liệu từ ngày 1 tháng 1, năm 2019 trở đi.
  • Nội dung tự nhiên: Ghim do bạn tạo hoặc lưu trong hồ sơ của mình. Ghim do những người khác tạo hoặc lưu đưa mọi người đến trang web hoặc tài khoản được xác nhận của bạn.
  • Nội dung có trả phí: Ghim do bạn quảng cáo, bao gồm cả hoạt động kiếm được. Điều này có nghĩa là các Ghim được lưu từ một chiến dịch bạn chạy trong quá khứ có thể tiếp tục kiếm được số lượt hiển thị và tương tác khi mọi người lưu Ghim của bạn vào bảng của họ trên Pinterest.
  • Nguồn: Những gì mọi người trên Pinterest đang lưu từ trang web đã xác thực của bạn.

Lọc dữ liệu

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ