Vị trí

Vị trí xác định nơi chúng tôi hiển thị Ghim quảng cáo của bạn trên Pinterest. Khi bạn thiết lập nhóm quảng cáo của mình, chúng tôi mặc định hiển thị quảng cáo của bạn ở mọi nơi, cho phép bạn tiếp cận số lượng người Ghim tối đa. Bạn cũng có thể chọn các vị trí của mình để nhắm tới mục tiêu là người dùng cụ thể hơn dựa trên thói quen tương tác của họ.

Chọn "Duyệt" để hiển thị Ghim quảng cáo của bạn khi mọi người xem trong trang chủ của họ. Chọn "Tìm kiếm" để hiển thị Ghim quảng cáo của bạn trong kết quả tìm kiếm. Trong cả hai trường hợp, quảng cáo của bạn cũng sẽ xuất hiện trong các Ghim liên quan. Để kiểm tra vị trí hiệu quả nhất cho quảng cáo của bạn, bạn có thể có nhiều nhóm quảng cáo trong một chiến dịch với các vị trí khác nhau cho từng quảng cáo.

Để bắt đầu, chúng tôi khuyên bạn nên nhắm đến mục tiêu ở tất cả các vị trí, để tối đa hóa cơ hội tiếp cận mọi người trên tất cả các khu vực của Pinterest.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ