Chặn lưu vào Pinterest từ trang web của bạn

Nếu bạn không muốn mọi người lưu thông tin vào Pinterest từ trang web của mình, chỉ cần dán mã này vào phần <head> của bất kỳ trang nào trên trang web của bạn:

<meta name="pinterest" content="nopin" />

Khi ai đó cố lưu thông tin vào Pinterest từ trang web của bạn, họ sẽ thấy: "Trang web này không cho phép lưu vào Pinterest. Vui lòng liên lạc với chủ sở hữu nếu có thắc mắc. Cảm ơn đã ghé thăm!"

Bạn có thể tùy chỉnh thông báo bằng cách thêm mô tả vào thẻ meta:

<meta name = "pinterest" content = "nopin" description = "Rất tiếc, bạn không thể lưu từ trang web của tôi!" />

Nếu bạn muốn tắt lưu vào Pinterest trên một hình ảnh, hãy thêm thẻ này vào nó:

<img src = "foo.jpg" nopin = "nopin" />

Nếu bạn tin rằng bản quyền của bạn đang bị xâm phạm, hãy truy cập trang bản quyền của chúng tôi để gửi khiếu nại bản quyền.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ