Ghim sản phẩm

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Catalog chưa khả dụng. Xem các địa điểm mà Catalog khả dụng cho tài khoản Pinterest Business.

Tìm hiểu thêm

Ghim sản phẩm phong phú cho phép bạn hiển thị giá cập nhật mới nhất, sản phẩm hiện có và mô tả sản phẩm trên Ghim từ trang web của bạn. Chúng tôi thêm Ghim sản phẩm phong phú từ các trang web nơi bạn có thể mua các sản phẩm đó. Điều này có nghĩa là bạn phải có thể trực tiếp mua sản phẩm từ trang web của mình trước khi thêm Ghim sản phẩm.

Bạn có thể phân phối tự nhiên tất cả các Ghim sản phẩm trên Pinterest dưới dạng Ghim Phong phú, nhưng chỉ có thể quảng cáo các Ghim sản phẩm được tạo bằng Danh mục sản phẩm dưới dạng quảng cáo mua sắm. Bắt đầu sử dụng Danh mục sản phẩm để tải lên nguồn dữ liệu bắt buộc cho các sản phẩm của bạn và tạo nhóm sản phẩm để nhóm các Ghim tương tự lại với nhau.

Thêm Ghim sản phẩm vào trang web của bạn

  1. Thêm đánh dấu Open Graph hoặc Schema.org giữa phần <head></head> trong mã HTML cho mỗi trang bạn muốn bật Ghim Phong phú.
  2. Sử dụng Trình xác thực Ghim phong phú của chúng tôi để đảm bảo chúng tôi có thể xem dữ liệu Ghim phong phú
  3. Nếu mọi thứ đều ổn, hãy nhấp vào Đăng ký ngay bây giờ. Hãy đảm bảo rằng bạn chọn loại markup đúng khi áp dụng.

Mở đồ thị và Schema.org markups

Sau đây là các phần Ghim bắt buộc cho từng loại markup. Chỉnh sửa phần viết hoa hoặc văn bản số màu xanh lá cây  để phản ánh sản phẩm của bạn.

Đánh dấu Open Graph:

<meta property="og:title" content="De Young Copper Bookmark" />
<meta property="og:type" content="product" />
<meta property="product:price:amount" content="15.00" />
<meta property="product:price:currency" content="USD" />

Đánh dấu Schema.org:

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
<meta itemprop="name" content="De Young Copper Bookmark" />
<meta itemprop="url" content="Https://shop.famsf.org/do/product/BK5160" />
<div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer">
<span itemprop="price">.00</span>
<meta itemprop="priceCurrency" content="USD” />
<meta itemprop="availability" itemtype="https://schema.org/ItemAvailability"
content="https://schema.org/InStock" />
</div>

Bạn không cần thêm bất kỳ đánh dấu nào nếu trang web của bạn do Etsy, Teachers Pay Teachers hoặc eBay lưu trữ. Ghim mới từ các trang web này sẽ có thông tin sản phẩm trong vòng 24 giờ.

Để thêm Ghim sản phẩm từ Shopify, hãy truy cập Trình xác thực Ghim của chúng tôi, dán vào liên kết sản phẩm của bạn và thêm ".oembed" vào cuối liên kết của bạn—bạn sẽ thấy tất cả thông tin về Ghim cho sản phẩm của bạn. Đăng ký cho Ghim phong phú từ trang này (đảm bảo bạn chọn Shopify khi đăng ký).

Thêm Ghim phong phú vào Cửa hàng Shopify của bạn

  1. Truy cập một URL sản phẩm cụ thể trên trang web Shopify của bạn (đây là một trang đã có nút "Mua" hoặc "Thêm vào giỏ hàng")
  2. Sao chép và dán URL sản phẩm này vào trình xác thực Ghim và nhập .oembed vào cuối URL sản phẩm của bạn
  3. Nhấp vào Xác thực
  4. Sau khi bản xem trước xuất hiện, nhấp vào Đăng ký(bạn chỉ cần áp dụng với một URL sản phẩm duy nhất từ trang web của bạn)

Ghim sản phẩm của bạn sẽ trở thành Ghim phong phú trong vòng 24 giờ.

Tìm hiểu thêm trên trang web developer của chúng tôi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ