Phân tích hồ sơ

Xem phân tích hồ sơ của bạn để biết những Ghim nào được hiển thị, lưu và nhấp nhiều nhất. Tìm thông tin có giá trị về nội dung mà mọi người quan tâm và tiếp tục lưu Ghim tương tự như thế để thu hút khán giả của bạn và tiếp cận nhiều người hơn trên Pinterest.

Để xem phân tích hồ sơ của bạn, nhấp vào Phân tích ở đầu Pinterest sau đó chọn Hồ sơ.

Phân tích hồ sơ Pinterest được tổ chức thành 4 phần: Lượt hiển thị, Lượt lưu, Lượt nhấp vào liên kết và Mọi lúc: 

  • Lượt hiển thị là số lần Ghim từ hồ sơ của bạn xuất hiện trên bảng tin nhà của Pinterest, bảng danh mục và tìm kiếm. Số lượt hiển thị trung bình mỗi tháng là số người đã xem Ghim của bạn trong 30 ngày qua. Điều này bao gồm tất cả các Ghim bạn đã lưu vào Pinterest, cộng với tất cả các Ghim mà người khác đã lưu từ trang web của bạn và các tài khoản được liên kết. 
  • Lượt lưu là số lần ai đó đã lưu Ghim của bạn vào một trong các bảng của họ. Đây là cách mọi người có thể khám phá nội dung của bạn trên Pinterest.
  • Số lượt nhấp vào liên kết hiển thị số lượt nhấp dẫn đến một trang, trong hoặc ngoài Pinterest
  • Mọi lúc bao gồm một loại số liệu có từ lúc bắt đầu tài khoản Pinterest của bạn, bao gồm:
    • Ghim được lưu nhiều nhất mọi thời đại của bạn
    • Ghim được xếp hạng cao trong tìm kiếm
    • Các Ghim có sức thu hút mạnh, là Ghim có mức độ tương tác cao từ mọi người, bao gồm lưu, nhận xét, gửi và các yếu tố khác

Bạn sẽ thấy tất cả các số liệu trung bình hàng ngày. Sử dụng công cụ chọn ngày để xem dữ liệu trong các khoảng thời gian cụ thể và menu Tất cả ứng dụng để lọc dữ liệu hồ sơ theo thiết bị. Nhấp vào Xuất dữ liệu để xuất dữ liệu của bạn sang file CSV.

Tìm hiểu thêm cách biến những hiểu biết về công cụ phân tích Pinterest thành hành động cụ thể trênblog kinh doanhcủa chúng tôi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ