Tạo nhóm sản phẩm

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Catalog chưa khả dụng. Xem các địa điểm mà Catalog khả dụng cho tài khoản Pinterest Business.

Tìm hiểu thêm

Nhóm sản phẩm

Nhóm sản phẩm là một cách để nhóm các Ghim tương tự lại với nhau. Để quảng bá sản phẩm, bạn phải nhóm sản phẩm lại thành các nhóm sản phẩm.

Các định nghĩa nguồn dữ liệu bắt buộc bạn có thể sử dụng để lọc các nhóm sản phẩm là: danh mục (danh mục sản phẩm của Google), loại sản phẩm, thương hiệunhãn tùy chỉnh .

Cách tạo nhóm sản phẩm

  1. Sau khi thêm nguồn dữ liệu bắt buộc, hãy tới danh sách thả xuống "Quảng cáo" và chọn Danh mục sản phẩm
  2. Chọn Nhóm sản phẩm và nhấp vào Tạo
  3. Lọc sản phẩm bằng cách chọn các tùy chọn trong các danh sách thả xuống "Danh mục sản phẩm" và "Loại sản phẩm" (bạn có thể chọn bao nhiêu tùy ý trong danh sách thả xuống)
    • Mẹo: Nếu bạn muốn xem tổng số sản phẩm trong mỗi nhóm sản phẩm và lần cập nhật gần nhất, hãy xem trong tab "Nhóm sản phẩm" trong Danh mục sản phẩm
  4. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy đặt tên cho các bộ lọc và lưu nhóm sản phẩm.
  5. Nhấp vào  để xem các bộ lọc được áp dụng cho nhóm sản phẩm.

Quản lý nhóm sản phẩm

  1. Để xem các bộ lọc đã chọn được áp dụng cho nhóm sản phẩm, hãy nhấp vào 
  2. Nhấp vào  để chỉnh sửa nhóm sản phẩm

Các phương thức thực hành hay nhất cho nhóm sản phẩm

Đặt tên cho nhóm sản phẩm theo các bộ lọc đã chọn để dễ dàng xác định cách thiết lập cho nhóm sản phẩm đó. Ví dụ: Nếu bạn đang chọn loại sản phẩm "Váy" và nhãn tùy chỉnh "Bán chạy nhất", hãy đặt tên cho nhóm sản phẩm là "Váy bán chạy nhất".

Nhóm các sản phẩm tương tự lại với nhau theo danh mục trước, sau đó thêm nhãn tùy chỉnh và thương hiệu khi cần. Đảm bảo bạn tạo các nhóm sản phẩm bằng các bộ lọc sẽ luôn có trong nguồn dữ liệu bắt buộc của mình. Nếu các bộ lọc bạn áp dụng cho nhóm sản phẩm không được gửi trong nguồn dữ liệu bắt buộc, thì nhóm sản phẩm hiện tại đó sẽ có số lượng sản phẩm là 0.

Nhóm sản phẩm được tạo tự động

Ngoài các nhóm sản phẩm bạn tạo, Pinterest cũng có thể tự động tạo một số nhóm sản phẩm dưới dạng đề xuất thay mặt bạn. Các nhóm sản phẩm này sẽ có dòng "Tự động được tạo cho bạn" bên cạnh tên nhóm sản phẩm. Bạn có thể giới thiệu các nhóm sản phẩm này trong hồ sơ doanh nghiệp của mình hoặc quảng cáo chúng thông qua Quảng cáo mua sắm giống như bạn làm với nhóm sản phẩm được tạo thủ công. Bạn cũng có thể bỏ qua các đề xuất này nếu không có giá trị hoặc không liên quan đến doanh nghiệp của bạn.

Hiện tại, bộ nhóm sản phẩm được tạo tự động được giới hạn trong 6 loại sau. Lưu ý rằng đối với mỗi nhóm sản phẩm (trừ nhóm Tất cả sản phẩm), chúng tôi giới hạn kết quả ở mức tối đa 1.000 sản phẩm. Bạn có thể cập nhật ngoại tuyến các nhóm này hàng ngày.

Nhóm sản phẩm Tổng cộng
Tất cả sản phẩm Bao gồm mọi sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu mới nhất đã tải lên thành công của bạn.
Bán chạy nhất Nếu bạn đã cài đặt Thẻ chuyển đổi, thì chúng tôi sẽ tìm các sản phẩm có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất và tạo một nhóm sản phẩm gồm các sản phẩm cụ thể đó.
Hàng về thêm Bằng cách quan sát sự thay đổi mỗi ngày trên bảng tin của bạn, chúng tôi xác định sản phẩm nào trước đây đã Hết hàng nhưng hiện đang Có hàng. Nhóm này bao gồm những sản phẩm đó.
Ưu đãi hời nhất Bằng cách xem xét trường sales_price và so sánh với trường price, chúng tôi tính toán các sản phẩm có mức giảm giá sâu nhất (%) và tạo một nhóm gồm các sản phẩm đó.
Sản phẩm mới Bao gồm các sản phẩm mới đưa vào Danh mục sản phẩm của bạn.
Được Người Ghim yêu thích Thông tin này được tính toán dựa trên mức độ tương tác của Người Ghim (quảng cáo + lượt tương tác tự nhiên) để xác định sản phẩm nào đang được Người Ghim quan tâm nhiều nhất.

Giới thiệu nhóm sản phẩm trên hồ sơ doanh nghiệp của bạn

Ở đầu trang nhóm sản phẩm trong Danh mục sản phẩm, có một phần dành cho các nhóm sản phẩm nổi bật. Bạn có thể chọn tối đa 8 nhóm sản phẩm để giới thiệu trong hồ sơ doanh nghiệp của mình bằng cách chọn dấu sao bên cạnh mỗi tên nhóm sản phẩm.

Bước tiếp theo là gì?

Bây giờ bạn đã có nhóm sản phẩm, hãy xem Hướng dẫn về quảng cáo mua sắm của chúng tôi để tìm hiểu cách tạo quảng cáo mua sắm và thiết lập tính năng nhắm mục tiêu lại động.

 

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ