Quảng bá nhóm sản phẩm của bạn

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Catalog chưa khả dụng. Xem các địa điểm mà Catalog khả dụng cho tài khoản Pinterest Business.

Learn more

Nhóm sản phẩm

Nhóm sản phẩm là một cách để nhóm các Ghim tương tự lại với nhau. Để quảng bá sản phẩm, bạn phải nhóm sản phẩm lại thành các nhóm sản phẩm.

Các định nghĩa nguồn dữ liệu bắt buộc bạn có thể sử dụng để lọc các nhóm sản phẩm là: danh mục (danh mục sản phẩm của Google), loại sản phẩm, thương hiệunhãn tùy chỉnh .

Cách tạo nhóm sản phẩm

Bạn có thể tạo nhóm sản phẩm sau khi đã nhập nguồn dữ liệu bắt buộc của mình.

 1. Mở công cụ Danh mục sản phẩm
 2. Chọn Nhóm sản phẩm và nhấp vào Tạo
 3. Lọc sản phẩm bằng cách chọn các tùy chọn trong danh sách thả xuống "Danh mục" và "Loại sản phẩm" (bạn có thể chọn một số tùy chọn)
  • Mẹo: Nếu bạn muốn xem tổng số sản phẩm trong mỗi nhóm sản phẩm và lần cập nhật gần nhất, hãy xem trong tab "Nhóm sản phẩm" trong Danh mục sản phẩm.
 4. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy đặt tên cho các bộ lọc và lưu nhóm sản phẩm.
 5. Nhấp vào  để xem các bộ lọc được áp dụng cho nhóm sản phẩm.

Cách chỉnh sửa nhóm sản phẩm

Bạn có thể chỉnh sửa nhóm sản phẩm sau khi đã nhập nguồn dữ liệu bắt buộc và tạo một nhóm sản phẩm.

 1. Mở công cụ Danh mục sản phẩm
 2. Chọn Nhóm sản phẩm
 3. Nhấp vào   để chỉnh sửa
 4. Khi đã sẵn sàng, bạn có thể cập nhật tên bộ lọc và lưu nhóm sản phẩm.

Các phương thức thực hành hay nhất cho nhóm sản phẩm

Đặt tên cho nhóm sản phẩm theo các bộ lọc đã chọn để dễ dàng xác định cách thiết lập cho nhóm sản phẩm đó. Ví dụ: Nếu bạn đang chọn loại sản phẩm "Váy" và nhãn tùy chỉnh "Bán chạy nhất", hãy đặt tên cho nhóm sản phẩm là "Váy bán chạy nhất".

Nhóm các sản phẩm tương tự lại với nhau theo danh mục trước, sau đó thêm nhãn tùy chỉnh và thương hiệu khi cần. Đảm bảo bạn tạo các nhóm sản phẩm bằng các bộ lọc sẽ luôn có trong nguồn dữ liệu bắt buộc của mình. Nếu các bộ lọc bạn áp dụng cho nhóm sản phẩm không được gửi trong nguồn dữ liệu bắt buộc, thì nhóm sản phẩm hiện tại đó sẽ có số lượng sản phẩm là 0.

Bước tiếp theo là gì?

Bây giờ bạn đã có nhóm sản phẩm, hãy xem Hướng dẫn về quảng cáo mua sắm của chúng tôi để tìm hiểu cách tạo quảng cáo mua sắm và thiết lập tính năng nhắm mục tiêu lại động.

 

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ