Quảng cáo cài đặt ứng dụng

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Quảng cáo cài đặt ứng dụng cho phép mọi người khám phá và tải xuống ứng dụng iOS và Android trực tiếp từ quảng cáo. Các quảng cáo này sẽ hiển thị biểu tượng ứng dụng cũng như nút cài đặt. Họ có thể nhấn nút để tải xuống ứng dụng ngay trên thiết bị iOS hoặc Android.

Quảng cáo cài đặt ứng dụng cho phép hiển thị và phân phối ứng dụng cho đối tượng của bạn trên Pinterest.  Chúng tôi có thể giúp bạn theo dõi hiệu suất cài đặt thông qua việc tích hợp trực tiếp với Đối tác đo lường ứng dụng di động (MMP). Các MMP chúng tôi hỗ trợ là: Adjust, Branch, AppsFlyer, Kochava, Singular và Tune.

Tạo chiến dịch quảng cáo cài đặt ứng dụng

Để bắt đầu với quảng cáo cài đặt ứng dụng, trước tiên hãy tạo quảng cáo tiêu chuẩn hoặc quảng cáo video dẫn đến cửa hàng ứng dụng iTunes hoặc Android. Liên kết URL phải là URL cửa hàng ứng dụng iTunes hoặc Android hợp lệ để quảng cáo trong chiến dịch quảng cáo cài đặt ứng dụng. Ví dụ:

https://itunes.apple.com/us/app/pinterest/id429047995?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinterest&hl=en_US

Trong bước lựa chọn Ghim, bạn sẽ nhìn thấy tất cả nội dung của mình, cả ở dạng video và tiêu chuẩn, liên kết đến cửa hàng ứng dụng. Hãy chắc chắn rằng Ghim bạn đang tìm kiếm sử dụng URL trực tiếp đến cửa hàng ứng dụng.

Giống như bất kỳ quảng cáo nào, Ghim phải nằm trên bảng công khai. Nếu bạn đang tạo quảng cáo cài đặt ứng dụng video, hãy đảm bảo bạn tải tập tin video trực tiếp lên Pinterest vì chúng tôi không chấp nhận video từ YouTube hoặc Vimeo. Bạn có thể đọc bài viết này về quảng cáo video để biết thêm thông tin về thông số kỹ thuật và các phương thức thực hành hay nhất về nội dung. Tiếp theo, hãy chuyển đến trang điều khoản và chấp nhận Điều khoản Chương trình đo lường ứng dụng di động của Pinterest.

Sau khi đã tạo Ghim như mô tả ở trên, bạn có thể tạo chiến dịch cài đặt ứng dụng và quảng cáo. Để tạo quảng cáo bằng Trình chỉnh sửa hàng loạt, hãy đọc bài viết này. Để tạo quảng cáo bằng Trình quản lý quảng cáo, hãy đọc bài viết này và chọn Cài đặt ứng dụng làm mục tiêu chiến dịch của bạn. Sau đó, hãy làm theo hướng dẫn do các đối tác Đo lường ứng dụng di động tương ứng của chúng tôi cung cấp: Adjust, Branch, AppsFlyer, Kochava, SingularTune.

Tối ưu hóa

Bạn có thể chọn giữa hai chiến thuật tối ưu hóa cho quảng cáo cài đặt ứng dụng - 'Hoàn tất cài đặt ứng dụng của bạn' hoặc 'Lưu lượng truy cập vào trang tải xuống.' Cả hai tùy chọn đều tính phí cho mỗi lần nhấp (Chi phí mỗi lần nhấp chuột). Hãy nhớ rằng bạn không thể sửa đổi lựa chọn tối ưu hóa giá thầu của mình sau khi tạo chiến dịch. Để chọn tối ưu hóa giá thầu khác, bạn sẽ cần tạo một chiến dịch mới.

Tối ưu hóa cho các cài đặt
(Mục ‘cài đặt ứng dụng‘): Thuật toán của chúng tôi tự động điều chỉnh giá thầu hàng ngày dựa trên CPI mục tiêu được cung cấp của bạn và khả năng cài đặt dự đoán của chúng tôi. Đặt giá thầu theo CPI mục tiêu của bạn và giá thầu CPC của bạn sẽ tự động điều chỉnh tương ứng. Bạn sẽ trả chi phí CPC khi người dùng nhấp qua trang app store của bạn.

Để thực hiện điều này, hãy chọn tối ưu hóa chiến dịch của bạn cho: ”Hoàn thành cài đặt ứng dụng" trong trình quản lý Quảng cáo. Trong trình chỉnh sửa hàng loạt, hãy nhập "Cài đặt ứng dụng" làm mục tiêu chiến dịch của bạn và nhập CPI mục tiêu của bạn vào phần giá thầu tối đa.

Tối ưu hóa lưu lượng truy cập
(mục tiêu ‘lưu lượng truy cập trang tải xuống‘): Quảng cáo chạy như một chiến dịch CPC bình thường, tối ưu hóa cho lưu lượng truy cập nhấp chuột. Bạn tự điều chỉnh giá thầu để đáp ứng mục tiêu cài đặt.

Để thực hiện điều này, hãy chọn tối ưu hóa chiến dịch của bạn cho phần: "Lưu lượng truy cập vào trang tải xuống" trong Trình quản lý quảng cáo. Nhập vào "lưu lượng truy cập vào cài đặt ứng dụng" như mục tiêu chiến dịch trong mục Chỉnh sửa hàng loạt.

Để xem đề xuất về quảng cáo cho quảng cáo cài đặt ứng dụng, hãy đọc hướng dẫn này.

Xem số liệu

Khi xem chiến dịch cài đặt ứng dụng trong bảng điều khiển báo cáo của bạn, thông số "Chi phí cho mỗi kết quả" và "Cài đặt ứng dụng - số lượt chuyển đổi" sẽ hiển thị theo mặc định để cho biết chi phí cho mỗi lượt cài đặt và số lượt cài đặt cho chiến dịch của bạn. Bạn có thể xem các chỉ số khác về chiến dịch cài đặt ứng dụng bằng cách thêm các cột trong mục "Chuyển đổi cài đặt ứng dụng" vào chế độ xem báo cáo trong Trình quản lý quảng cáo. 

Tìm hiểu cách tùy chỉnh bảng báo cáo của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ