Video Quảng Cáo

Bạn có thể tải lên và quảng cáo video trên Pinterest để giúp người khác khám phá thương hiệu của bạn hoặc thúc đẩy các hoạt động trên trang web của bạn, chẳng hạn như các công việc kiểm tra hoặc đăng ký.

Video quảng cáo phát khi xuất hiện trong chế độ xem trên bảng tin nhà của ai đó. Họ có thể nhấn vào mở để xem video cận cảnh và xem video trong chế độ xem hình ảnh lớn hơn hoặc phát lại video. Nếu bạn quảng cáo video sử dụng lưu lượng truy cập hoặc chuyển đổi làm mục tiêu chiến dịch, thì việc nhấn vào video cũng sẽ tải trang đích của bạn.

Tạo Chiến dịch Video Quảng cáo

  1. Bắt đầu bằng việc tạo quảng cáo trên trình quản lý quảng cáo hoặc trình chỉnh sửa hàng loạt

  2. Chọn số lượt xem video làm mục tiêu chiến dịch nếu mục tiêu của bạn là thúc đẩy nhận biết về video hoặc sản phẩm. Nếu bạn muốn sử dụng video cho mục tiêu hiệu suất quảng cáo của mình, hãy chọn lưu lượng truy cập hoặc chuyển đổi làm mục tiêu.

  3. Đối với chiến dịch chuyển đổi và lưu lượng truy cập, hãy chọn nút chuyển cho biết "Tạo quảng cáo này thành video?"

  4. Tiếp tục với quá trình tạo quảng cáo của bạn

Video quảng cáo có thể xem với cả hai định dạng chiều rộng tiêu chuẩn hoặc chiều rộng tối đa. Video định dạng chuẩn có cùng kích thước với Ghim thông thường, trong khi định dạng rộng tối đa kéo dài hai cột trên thiết bị di động. Cả hai định dạng đều có sẵn thông qua đối tác Marketing Pinterest và trình quản lý quảng cáo của chúng tôi. Nếu bạn có tài khoản doanh nghiệp, bạn có thể tải lên và quảng cáo cả hai định dạng thông qua trình tải lên video bằng Pinterest.com, ads.Pinterest.comvà Bulk Editor.

Định dạng video

 

Video định dạng chuẩn

Video chiều rộng tối đa

Mục tiêu có sẵn

Xây dựng nhận thức

Tăng cân nhắc

Thúc đẩy hành động

Xây dựng nhận thức

Phương pháp mua

CPM

CPC

Chuyển đổi

CPM

Tình trạng thị trường

Tất cả thị trường quảng cáo Pinterest

Tất cả thị trường quảng cáo Pinterest

Tính khả dụng của thiết bị

iPhone, điện thoại Android, iPad và máy tính bảng Android

iPhone, điện thoại Android

Chức năng

Phát trong bảng tin nhà mà không có âm thanh.

Người dùng có thể nhấn vào video để xem trong khung hình lớn hơn với âm thanh (mặc định là cài đặt thiết bị của người dùng)

Phát trong bảng tin nhà mà không có âm thanh.

Người dùng có thể bật/tắt nút âm lượng trong bảng tin để bắt đầu âm thanh hoặc chạm vào video để xem với âm thanh (mặc định là cài đặt thiết bị của người dùng)

Thông số kỹ thuật

Tất cả video quảng cáo phải tuân thủ nguyên tắc quảng cáo của Pinterest

 

 

 

Video định dạng chuẩn

Video chiều rộng tối đa

Loại file

.mp4 hoặc .mov

.mp4 hoặc .mov

Kích cỡ file

2 GB tối đa

2 GB tối đa

Tỷ lệ khung hình

Yêu cầu:

Cao hơn 1.91:1 và ngắn hơn 1:2

Khuyến nghị: 1:1 (vuông) hoặc 2:3 (dọc)

Yêu cầu:

1:1 (vuông) hoặc 16:9 (màn hình rộng)

Mã hoá

H.264

H.264

Chiều dài

Tối thiểu 4 giây, tối đa 15 phút

Khuyến nghị: 6-15 giây

Tối thiểu 4 giây, tối đa 15 phút

Khuyến nghị: 6-15 giây

Văn bản

Tiêu đề: tối đa 100 ký tự. Nếu không có tiêu đề, mô tả sẽ hiển thị trong trang nhà.

Mô tả: tối đa 500 ký tự.

Đối với tiêu đề hoặc mô tả, 50-60 ký tự đầu tiên có thể hiển thị trong bảng tin

Tiêu đề: tối đa 100 ký tự. Nếu không có tiêu đề, mô tả sẽ hiển thị trong trang nhà.

Mô tả: tối đa 500 ký tự.

Đối với tiêu đề hoặc mô tả, 50-60 ký tự đầu tiên có thể hiển thị trong bảng tin

Các bài viết khác
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ