Quảng cáo video

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Với tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest, bạn có thể quảng cáo bằng video để giúp mọi người khám phá thương hiệu hoặc thúc đẩy các hành động trên trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng quảng cáo video ở cả định dạng chiều rộng tiêu chuẩn và có độ rộng tối đa. Video tiêu chuẩn có cùng kích thước với Ghim thông thường, trong khi độ rộng tối đa kéo dài hai cột trên thiết bị di động. 

Chi tiết và phạm vi hoạt động của quảng cáo video

Quảng cáo video phát khi hiển thị trên bảng tin nhà của ai đó. Người xem có thể nhấn vào video để phát ở chế độ xem lớn hơn, phát lại hoặc xem video có âm thanh. Quảng cáo video hoạt động cho các mục tiêu chiến dịch nhận thức về thương hiệu, lượt xem video, cân nhắc và lượt chuyển đổi. Nếu bạn quảng cáo video với mục tiêu chiến dịch là cân nhắc hoặc lượt chuyển đổi, khi nhấn vào video, trang đích của bạn sẽ được tải.

Tạo quảng cáo video trong Trình quản lý quảng cáo

Bạn có thể tạo quảng cáo video giống như cách bạn quảng cáo bất kỳ Ghim nào khác trong Trình quản lý quảng cáo. Khi chọn quảng cáo, hãy nhấp vào , sau đó chọn "Video" hoặc "Video tối đa" để xem tất cả các Ghim Video có sẵn cho quảng cáo video. Bạn cũng có thể nhấp vào  để tạo Ghim Video. 

Tìm hiểu cách thiết lập chiến dịch trong Trình quản lý quảng cáo

Tạo quảng cáo video trong trình chỉnh sửa hàng loạt

Nhập "AWARENESS", "VIDEO", "CONSIDERATION" hoặc "WEB_CONVERSION" trong cột mục tiêu Chiến dịch để tạo quảng cáo video. Nhập "VIDEO" vào cột định dạng Quảng cáo. Bạn cũng có thể nhập "MAX_VIDEO" vào cột định dạng quảng cáo cho các chiến dịch nhận thức và lượt xem video.

Tìm hiểu cách sử dụng trình chỉnh sửa hàng loạt

Định dạng video

Cho dù bạn đang tạo video tiêu chuẩn hoặc có độ rộng tối đa, hãy xem thông số kỹ thuật quảng cáo của chúng tôi để có thể tạo quảng cáo video tốt nhất. 

 

Video định dạng chuẩn

Video chiều rộng tối đa

Mục tiêu có sẵn

 • Nhận thức về thương hiệu (CPM)
 • Lượt xem video (CPV)
 • Cân nhắc (CPC)
 • Lượt chuyển đổi (CPA mục tiêu)
 • Nhận thức về thương hiệu (CPM)
 • Lượt xem video (CPV)

 

Tình trạng thị trường

 • Tất cả thị trường quảng cáo Pinterest
 • Tất cả thị trường quảng cáo Pinterest

Tính khả dụng của thiết bị

 • iPhone
 • Thiết bị di động Android
 • iPad
 • Máy tính bảng Android
 • Máy tính để bàn
 • iPhone
 • Thiết bị di động Android

Chức năng âm thanh

 • Phát trong bảng tin nhà mà không có âm thanh.
 • Người dùng có thể nhấn vào video để phát trong một khung lớn hơn có âm thanh (tùy thuộc vào cài đặt thiết bị)
 • Phát trong bảng tin nhà mà không có âm thanh.
 • Người dùng có thể bật/tắt nút âm lượng để bật âm thanh hoặc nhấn vào video để xem có âm thanh (tùy thuộc vào cài đặt thiết bị của họ)

 

Tất cả quảng cáo video phải tuân thủ nguyên tắc quảng cáo của Pinterest.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ