Video Quảng Cáo

Với tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest, bạn có thể quảng cáo bằng video để giúp mọi người khám phá thương hiệu hoặc thúc đẩy các hành động trên trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng Video quảng cáo ở cả định dạng chiều rộng tiêu chuẩn và chiều rộng tối đa. Video tiêu chuẩn có cùng kích thước với Ghim thông thường, trong khi chiều rộng tối đa kéo dài hai cột trên thiết bị di động.

Chi tiết và tính khả dụng của video quảng cáo

Video quảng cáo phát khi xuất hiện trong chế độ xem trên bảng tin nhà của ai đó. Người xem có thể nhấn vào video để xem ở chế độ xem lớn hơn, phát lại hoặc xem video có âm thanh. Video quảng cáo khả dụng cho các mục tiêu nhận thức về thương hiệu, lượt xem video, lưu lượng truy cập và chiến dịch chuyển đổi. Nếu bạn quảng cáo video với lưu lượng truy cập hoặc lượt chuyển đổi làm mục tiêu chiến dịch, thì khi nhấn vào video, trang đích của bạn sẽ được tải.

Tạo video quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo

Bạn có thể tạo video quảng cáo giống như cách bạn quảng cáo bất kỳ Ghim nào khác trong Trình quản lý quảng cáo. Khi chọn quảng cáo, hãy nhấp vào sau đó chọn "Video" để xem tất cả các Ghim video có sẵn cho video quảng cáo. Tùy thuộc vào mục tiêu chiến dịch, bạn có thể thấy "Video tối đa" dưới dạng tùy chọn. Bạn cũng có thể nhấp để tạo Ghim video.

Tìm hiểu cách thiết lập chiến dịch trong Trình quản lý quảng cáo

Tạo video quảng cáo trong trình chỉnh sửa hàng loạt

Nhập "AWARENESS" (nhận thức), "VIDEO", "TRAFFIC" (lưu lượng truy cập) hoặc "WEB_CONVERSION" (lượt chuyển đổi web) trong cột mục tiêu Chiến dịch để tạo quảng cáo video. Nhập "VIDEO" vào cột định dạng Quảng cáo. Bạn cũng có thể nhập "MAX_VIDEO" (video tối đa) vào cột định dạng quảng cáo cho các chiến dịch nhận thức và lượt xem video.

Tìm hiểu cách sử dụng trình chỉnh sửa hàng loạt

Định dạng video

 

Video định dạng chuẩn

Video chiều rộng tối đa

Mục tiêu có sẵn

 • Nhận thức về thương hiệu (CPM)
 • Lượt xem video (CPV)
 • Lưu lượng truy cập (CPC)
 • Lượt chuyển đổi (CPA mục tiêu)
 • Nhận thức về thương hiệu (CPM)
 • Lượt xem video (CPV)

 

Tình trạng thị trường

 • Tất cả thị trường quảng cáo Pinterest
 • Tất cả thị trường quảng cáo Pinterest

Tính khả dụng của thiết bị

 • iPhone
 • Thiết bị di động Android
 • iPad
 • Máy tính bảng Android
 • iPhone
 • Thiết bị di động Android

Chức năng âm thanh

 • Phát trong bảng tin nhà mà không có âm thanh.
 • Người dùng có thể nhấn vào video để xem trong một khung lớn hơn có âm thanh (tùy thuộc vào cài đặt thiết bị của họ)
 • Phát trong bảng tin nhà mà không có âm thanh.
 • Người dùng có thể bật/tắt nút âm lượng để bật âm thanh hoặc nhấn vào video để xem có âm thanh (tùy thuộc vào cài đặt thiết bị của họ)

Thông số kỹ thuật

Tất cả các video được quảng cáo phải tuân thủ Nguyên tắc quảng cáocủa Pinterest.

 

Video định dạng chuẩn

Video chiều rộng tối đa

Loại file

.mp4 hoặc .mov

.mp4 hoặc .mov

Kích cỡ file

2 GB tối đa

2 GB tối đa

Tỷ lệ khung hình

Yêu cầu:

Cao hơn 1.91:1 và ngắn hơn 1:2

Khuyến nghị: 1:1 (vuông) hoặc 2:3 (dọc)

Yêu cầu:

1:1 (vuông) hoặc 16:9 (màn hình rộng)

Mã hoá

H.264

H.264

Chiều dài

Tối thiểu 4 giây, tối đa 15 phút

Khuyến nghị: 6-15 giây

Tối thiểu 4 giây, tối đa 15 phút

Khuyến nghị: 6-15 giây

Văn bản

Tiêu đề: tối đa 100 ký tự. Nếu không có tiêu đề, mô tả sẽ hiển thị trong trang nhà.

Mô tả: tối đa 500 ký tự.

Đối với tiêu đề hoặc mô tả, 50-60 ký tự đầu tiên có thể hiển thị trong bảng tin

Tiêu đề: tối đa 100 ký tự. Nếu không có tiêu đề, mô tả sẽ hiển thị trong trang nhà.

Mô tả: tối đa 500 ký tự.

Đối với tiêu đề hoặc mô tả, 50-60 ký tự đầu tiên có thể hiển thị trong bảng tin

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ