Bảng được bảo vệ

Bảng được bảo vệ hiện ở dưới cùng của hồ sơ của bạn trong một phần chỉ hiển thị cho bạn. Ghim trên Bảng được bảo vệ có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm và những bảng tin, nhưng những người khác chỉ có thể truy cập Bảng được bảo vệ nếu họ có link trực tiếp.

Các Ghim được tạo bằng trình chỉnh sửa hàng loạt sẽ tự động được thêm vào một bảng được bảo vệ mới mỗi khi sử dụng trình chỉnh sửa hàng loạt. Bảng được bảo vệ được đặt tên theo mặc định và sẽ xuất hiện dưới dạng: Được tạo ngày/giờ bởi Trình chỉnh sửa hàng loạt quảng cáo. Bạn có thể đổi tên Bảng được bảo vệ, chỉnh sửa mô tả bảng và thay đổi danh mục bảng để phản ánh nội dung của Ghim bằng cách chỉnh sửa cài đặt bảng.

Ghim sản phẩm mua sắm cũng được thêm vào bảng bảo vệ. Khi bạn thêm sản phẩm Nhìn và Mua thông qua chế độ "Thêm Ghim", bạn tạo Ghim sản phẩm nằm trên bảng được bảo vệ. Bạn có thể xem Ghim Nhìn và Mua, tại pinterest.com/[your_pinterest_username]/products-you-tagged/

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ