Tạo quảng cáo từ hồ sơ

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Learn more

Nếu đang tìm cách thúc đẩy lưu lượng truy cập vào trang web của mình, thì bạn có thể bỏ qua Trình quản lý quảng cáo và trình chỉnh sửa hàng loạt và dễ dàng tạo quảng cáo ngay từ hồ sơ của mình.

Tạo nhanh một quảng cáo

 1. Khi đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp Pinterest của bạn, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở trên cùng bên phải và chọn Hồ sơ

 2. Tìm và di chuột qua Ghim mà bạn muốn sử dụng làm quảng cáo và nhấp vào Quảng cáo

  • Lưu ý: chỉ những Ghim đủ điều kiện cho chiến dịch quảng cáo mới có nút Quảng cáo

 3. Kiểm tra URL đích để đảm bảo liên kết Ghim đến trang bạn muốn tăng lưu lượng truy cập và thêm bất kỳ thông số URL nào để theo dõi nguồn lưu lượng truy cập của bạn

 4. Đặt ngân sách hàng ngày cho quảng cáo

 5. Chọn xem bạn muốn quảng cáo của mình chạy liên tục hoặc chỉ trong số ngày đã đặt
 6. Thêm từ khóa để tiếp cận mọi người khi họ tìm kiếm những ý tưởng cụ thể trên Pinterest

  • Chúng tôi sẽ tự động đề xuất một vài từ khóa cho bạn, nhưng bạn có thể xóa bất kỳ từ khóa nào bạn không thích và thêm bất kỳ từ khóa bổ sung nào bạn muốn

 7. Nhấp vào Quảng cáo để hoàn tất quá trình tạo quảng cáo

Sau khi bạn nhấp vàoQuảng cáo, chúng tôi sẽ đánh giá để đảm bảo quảng cáo của bạn tuân theo nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi. Quá trình này có thể mất tối đa 24 giờ.

Bạn sẽ bắt đầu thấy số liệu về chiến dịch lưu lượng truy cập trong Trình quản lý quảng cáo sau khi quảng cáo của bạn được xem xét và phê duyệt. Bạn có thể chuyển sang chế độ xem "theo giờ" trong Trình quản lý quảng cáo để xem các chỉ số gần đây nhất cho chiến dịch mới.

Giới hạn

Bạn không thể chọn giá thầu khi tạo quảng cáo từ hồ sơ của mình. Khoản tiền bạn trả cho mỗi lần nhấp chuột sẽ tự động được tính dựa trên các từ khóa bạn đã chọn. Nói chung, các từ khóa càng phổ biến, thì giá thầu càng cao.  Nếu bạn muốn có thể đặt giá thầu thủ công, hãy tạo một chiến dịch quảng cáo qua Trình quản lý quảng cáo.

Chiến dịch được tạo bằng tính năng quick promote sẽ tự động mặc định nhắm mục tiêu tất cả các giới tính, thiết bị và vị trí bên tại quốc gia của bạn để giúp quảng cáo tiếp cận nhiều người nhất. Nếu bạn muốn tinh chỉnh phạm vi nhắm mục tiêu này, hãy chỉnh sửa chiến dịch trong Trình quản lý quảng cáo.

Để biết thêm công cụ tạo quảng cáo nâng cao, hãy sử dụng Trình quản lý quảng cáo hoặc trình chỉnh sửa hàng loạt.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ