Ghim công thức nấu ăn

Các Ghim công thức nấu ăn sẽ cho phép bạn thêm tiêu đề, khẩu phần, thời gian chuẩn bị, đánh giá, và một danh sách các nguyên liệu cho công thức nấu ăn từ trang web của bạn. Chúng tôi cũng có thể hiển thị nếu một công thức là nhạt, chay, thuần chay hoặc không có gluten.

Thêm Ghim công thức nấu ăn vào trang web của bạn

1. Thêm đánh dấu Schema.org hoặc hrecipe giữa các phần <head> </head> trong mã HTML trên mỗi trang bạn muốn bật Ghim Phong phú
2. Sử dụng Trình xác thực Ghim Phong phú của chúng tôi để đảm bảo chúng tôi có thể xem dữ liệu Ghim Phong phú
3. Nếu mọi thứ đều ổn, hãy nhấp vào Đăng ký ngay - hãy đảm bảo chọn các thẻ HTML khi đăng ký

Xếp hạng công thức

Bạn có thể thêm thông tin Xếp hạng vào Ghim công thức nấu ắn. Để làm như vậy, hãy thêm thẻ meta cần thiết thông qua Schema.org markups. Nếu bạn cần trợ giúp triển khai thông tin Xếp hạng cho trang web của mình, vui lòng truy cập Schema.org hoặc xem qua Ghim mẫu này để xem cách bettycrocker.com đã thiết lập trang web của họ. Xin lưu ý rằng thông tin xếp hạng chỉ có thể được thêm bằng Schema.org markups (không h-recipe) và thông tin Xếp hạng sẽ chỉ hiển thị trên thiết bị iOS và Android.

Schema.org và hrecipe markups

Sau đây là các phần Ghim bắt buộc cho từng loại markups. Chỉnh sửa các phần màu đen để phản ánh công thức nấu ăn của bạn. Schema.org markups

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Recipe">
    <span itemprop="name">
    Orange-Pineapple-Carrot Smoothie</span>
   <span itemprop="description">
    Description of your recipe.</span>
  <span itemprop="aggregateRating">
    Aggregate rating will show here</span>
    <meta itemprop="url"
    content="https://myrecipesite.com/pineapple.html" />
    <span itemprop="recipeYield">Serves 1</span>
    Ingredients:
        <span itemprop="ingredients">ingredient 1</span>,
        <span itemprop="ingredients">ingredient 2</span>,
        <span itemprop="ingredients">ingredient 3</span>,
        <span itemprop="ingredients">
    add as many ingredient tags as you need</span>.
    Instructions:
    <span itemprop="recipeInstructions">
    Put the pineapple, ice, orange juice, carrot and
    banana in a blender. Blend until smooth.</span>
</div> 

thẻ hrecipe

<article class="h-recipe">
  <h1 class="p-name">Bagels</h1>
  <ul>
    <li class="p-ingredient">Flour</li>
    <li class="p-ingredient">Sugar</li>
    <li class="p-ingredient">Yeast</li>
  </ul>
  <p>Takes <time class="dt-duration" datetime="1H">1 hour</time>,
     serves <data class="p-yield" value="4">four people</data>.</p>
  <div class="e-instructions">
    <ol>
      <li>Start by mixing all the ingredients together.</li>
    </ol>
  </div>
</article>

Xem qua trang web dành cho developer của chúng tôi để tìm hiểu thêm. 

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ