Hoàn tiền và bồi hoàn

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Nếu bạn có thắc mắc về khoản phí của mình, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi và chúng tôi sẽ xem xét các khoản phí với bạn.

Hoàn tiền

Là một nhà quảng cáo, bạn chịu trách nhiệm cho các chiến dịch của mình. Khi bạn đồng ý với các điều khoản dịch vụ của chúng tôi, bạn cho phép Pinterest tính phí cho quảng cáo được phân phối của bạn. Bạn có thể điều chỉnh thiết lập chiến dịch và ngân sách của mình bất cứ lúc nào để giúp quản lý chi tiêu của bạn.

Thanh toán được thực hiện sau khi dịch vụ của bạn được hoàn thành và phí tiêu chuẩn thường không được hoàn lại tiền hoặc tín dụng.

Khoản bồi hoàn

Quá trình bồi hoàn được thiết kế chủ yếu để báo cáo và ngăn chặn gian lận. Việc sử dụng chương trình không đúng cách có thể khiến thẻ tín dụng của bạn có nguy cơ bị treo hoặc đóng.

Nếu bạn nghĩ rằng thẻ của bạn đã bị xâm phạm hoặc bạn có các khoản phí mà bạn không nhận ra, hãy báo cáo gian lận cho công ty thẻ tín dụng của bạn và Pinterest.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ