Bảng điều khiển báo cáo

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Trang báo cáo bao gồm ba tính năng chính: biểu đồ, bộ lọc và bảng báo cáo.

Xem bảng điều khiển báo cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp Pinterest của bạn trên máy tính
 2. Nhấp vào Quảng cáo ở góc trên cùng bên trái
 3. Nhấp vào Báo cáo

Biểu đồ trên trang báo cáo cung cấp thông tin trình bày trực quan về hiệu suất quảng cáo của bạn. Khi bạn chọn bộ lọc mới hoặc thay đổi các cột của bảng báo cáo, biểu đồ sẽ cập nhật.

Áp dụng bộ lọc

Các bộ lọc phía trên biểu đồ cho phép bạn thay đổi dữ liệu hiển thị trong biểu đồ và bảng báo cáo.

Bạn có thể lọc theo:

 • Phạm vi ngày: Chọn phạm vi ngày được xác định trước hoặc tùy chỉnh phạm vi ngày cụ thể (trong vòng 25 tháng qua)
 • Mục tiêu: Chọn mục tiêu của chiến dịch để xem 
 • Trạng thái: Chọn trạng thái để xem (ở cấp độ chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo)
 • Cài đặt chuyển đổi: chọn cách hiển thị dữ liệu chuyển đổi

Báo cáo nhiều mục tiêu

Bạn có thể so sánh và xuất dữ liệu trên nhiều mục tiêu chiến dịch. Nhấp vào bộ lọc Mục tiêu và chọn tất cả các mục tiêu bạn muốn xem. Nhấp vào Chi tiêu ở góc trên cùng bên phải của biểu đồ để chọn số liệu—Chi tiêu, Lượt hiển thị, Lượt nhấp hoặc Tổng số lượt chuyển đổi—cho biểu đồ. Di chuột qua một cột trong biểu đồ để xem dữ liệu được chia nhỏ theo mục tiêu chiến dịch.

Để so sánh dữ liệu cho Kết quả và Chi phí cho mỗi kết quả, hãy chọn chế độ xem đặt trước trong bảng báo cáo. Kết quả sẽ được xác định theo mục tiêu chiến dịch.

Bộ lọc bảng

Bạn cũng có thể tạo một bộ lọc mới bằng cách nhấp vào Bộ lọc bảng. Nhấp vào bên cạnh "Bộ lọc mới" và chọn thực thể, cột và bộ so sánh. Ví dụ: bạn có thể tạo bộ lọc hiển thị các chiến dịch có hơn 5 lượt hiển thị và bất kỳ chiến dịch nào không đáp ứng tiêu chí đó sẽ bị xóa khỏi biểu đồ và bảng báo cáo.

Bảng báo cáo

Bạn có thể xem hoặc xuất dữ liệu trong bảng báo cáo. 

Chọn chế độ xem đặt trước

Trong menu thả xuống ở trên cùng bên phải của bảng báo cáo, bạn có thể chọn chế độ xem báo cáo với số liệu được đặt trước.

Bạn có thể chọn từ các cài đặt trước này:

 • Tổng quan: Các chỉ số hàng đầu như số lượt hiển thị và nhấp chuột
 • Phân phối: Chỉ số phân phối bao gồm số liệu chi tiết số tiền đã trả và kiếm được
 • Hiệu suất: Chỉ số chuyển đổi cho các sự kiện được thẻ Pinterest chụp

Tùy chỉnh bảng của bạn

Chỉnh sửa bảng báo cáo mà không thoát khỏi báo cáo bằng tùy chỉnh các cột với công cụ chỉnh sửa nhanh. Nếu cột được tô xám thì không thể xóa được.

 1. Nhấp vào ở phía bên phải hàng trên cùng của bảng báo cáo
 2. Nhấp vào bên cạnh danh mục để đánh giá, chọn và bỏ lựa các cột cho bảng
 3. Nhấp vào để đóng một danh mục
 4. Sau khi chọn hoặc bỏ chọn cột, hãy nhấp vào Lưu để dùng sau
 5. Thêm tên cho bảng hoặc ghi đè lên bảng tùy chỉnh hiện có bằng cách chọn bảng đó từ menu thả xuống "Chọn bảng hiện có"
  • Chọn hộp bên cạnh "Đặt bảng này là mặc định của bạn" nếu bạn muốn xem bảng này mỗi khi mở trang báo cáo
 6. Nhấp vào Lưu

Để chuyển chế độ xem bảng báo cáo của bạn sang bảng tùy chỉnh mà bạn đã tạo, hãy chọn tên bảng từ menu thả xuống ở trên cùng bên phải của bảng báo cáo. 

Khi đã tạo và lưu một bảng báo cáo tùy chỉnh, bạn có thể truy cập vào trang "Cài đặt bảng" đầy đủ, với các tùy chọn tùy chỉnh khác. Tìm hiểu thêm về bảng báo cáo tùy chỉnh.

Xem dữ liệu cho chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo

Bạn có thể chọn chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo cụ thể để thu hẹp dữ liệu đang xem.

 1. Trên trang tổng quan báo cáo, hãy cuộn xuống bảng báo cáo

 2. Nhấp vào các tab ở đầu bảng để xem dữ liệu cho các chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo
 3. Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo bạn muốn xem
  • Nếu chọn một chiến dịch, thì bạn sẽ chỉ thấy nhóm quảng cáo và quảng cáo trong chiến dịch đó khi chuyển đổi giữa các tab
 4. Nhập tên của chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo vào thanh tìm kiếm để lọc dữ liệu
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ