Ghim phong phú

Ghim phong phú là một loại định dạng Ghim miễn phí cung cấp nhiều ngữ cảnh hơn về một ý tưởng bằng cách hiển thị thêm thông tin trực tiếp trên Ghim. Ghim phong phú là một sản phẩm miễn phí có sẵn cho bất cứ ai trên Pinterest. Bạn có thể xác định Ghim phong phú bằng thông tin bổ sung ở trên và bên dưới hình ảnh trên ảnh chụp gần và tiêu đề in đậm trong lưới.

Các loại Ghim phong phú

Ghim phong phú thêm chi tiết bổ sung vào Ghim và cập nhật thông tin quan trọng từ các trang web mà Ghim được liên kết đến. Nếu có gì đó thay đổi trên trang web gốc, Ghim phong phú sẽ cập nhật để phản ánh sự thay đổi đó.

Dưới đây là ba loại Ghim phong phú: sản phẩm, bài viết và công thức. Ghim phong phú sản phẩm hiển thị giá cập nhật nhất, tính sẵn có và thông tin sản phẩm ngay trên Ghim của bạn. Ghim phong phú bài viếtGhim phong phú công thức sẽ cập nhật để phản ánh bất kỳ chỉnh sửa nào bạn có thể thực hiện trên trang web của mình.

Đăng ký cho Ghim phong phú

  1. Nếu bạn có nội dung về sản phẩm, bài viết hoặc công thức trên trang web của mình, hãy đánh dấu trang này bằng các thẻ meta phong phú 
  2. Sau khi thêm thẻ meta vào các trang web của bạn, hãy xác thực một trong những trang nội dung được đánh dấu chính xác của bạn trong Trình xác thực Ghim Phong phú
  3. Nếu trang web bạn đang đăng ký được đánh dấu chính xác, nút 'Đăng ký' sẽ xuất hiện
  4. Nhấp vào nút này để đăng ký cho Ghim phong phú

Khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ xử lý yâu cầu của bạn trong vòng 24 giờ.

Khi trang web của bạn được bật cho Ghim phong phú, tất cả nội dung chứa thẻ meta chính xác trên trang web của bạn sẽ bắt đầu xuất hiện dưới dạng Ghim phong phú khi được thêm vào Pinterest. Các Ghim hiện tại có liên kết với các trang có thẻ meta phong phú cũng sẽ bắt đầu xuất hiện dưới dạng Ghim phong phú.

Xóa dữ liệu Ghim phong phú

Nếu bạn muốn xóa dữ liệu Ghim phong phú khỏi một trang thông tin, chỉ cần thêm thẻ này vào tiêu đề của trang trước thẻ đóng phần thân:

<meta name="pinterest-rich-pin" content="false" />

Thẻ sẽ chỉ đè lên các thẻ meta Ghim phong phú trên trang đó và không ảnh hưởng đến phần còn lại của trang web của bạn. Nếu bạn muốn bật Ghim phong phú trở lại, hãy xóa thẻ này.

Khuếch đại

Pinterest đôi khi "khuếch đại" nội dung phong phú trên Ghim bình thường. Điều này có nghĩa là chúng tôi khớp các hình ảnh trông giống nhau để hiển thị thông tin trên Ghim mà chúng tôi cho là giống nhau.

Để kiểm tra xem thông tin có không chính xác do khuếch đại hay không, nhấp vào ba dấu chấm ở đầu Ghim và chọn 'Báo cáo Ghim'. Từ đó, bạn sẽ thấy '[công thức/giá/tiêu đề] là sai'. Bạn có thể loại bỏ thông tin khuếch đại bằng cách nhấp vào tùy chọn đó. Nếu bạn gặp phải bất kỳ Ghim nào trong tương lai đã thêm thông tin phong phú không chính xác, hãy làm theo các bước sau để xóa thông tin đó.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ