Nút Lưu

Khi bạn thêm nút Lưu vào trang của bạn, khách hàng của bạn có thể lưu mọi thứ trực tiếp từ trang web của bạn vào Pinterest, cho phép nhiều người hơn nữa khám phá nội dung của bạn.

Bắt đầu nút lưu

Hình ảnh khi di chuột và nút hình ảnh bất kỳ

Với hình ảnh khi di chuyển chuột, nút Lưu xuất hiện khi ai đó di chuyển qua bất kỳ hình ảnh nào trên trang. Với hình ảnh bất kỳ, họ có thể nhấp vào nút này sau đó chọn bất kỳ hình ảnh nào từ trang đó để lưu.

 1. Chuyển đến trình tạo tiện ích của Pinterest
 2. Trong phần "Loại nút", chọnHình ảnh khi di chuột hoặc Hình ảnh bất kỳ
 3. Chọn các phần tự chọn bên cạnh Round and Large và chọn ngôn ngữ nếu bạn muốn tùy chỉnh hình ảnh nút Lưu của mình
 4. Kiểm tra nút của bạn bằng cách nhấp vào hình ảnh mẫu
 5. Khi bạn hài lòng với nút này, hãy sao chép mã được cung cấp trong khung đầu tiên bên dưới hình ảnh mẫu
 6. Dán mã này vào trang mà bạn muốn nút xuất hiện
 7. Sao chép và dán mã trong khung thứ hai bên dưới hình ảnh mẫu ngay trước thẻ </body> trên mỗi trang nơi bạn muốn nút xuất hiện

Một hình ảnh 

Nút Save này cho phép ai đó lưu một hình ảnh từ trang của bạn (lưu ý rằng nút này yêu cầu một số mã hóa kỹ thuật hơn).

 1. Chuyển đến trình tạo tiện ích của Pinterest
 2. Trong phần "Loại nút", chọn Một hình ảnh
 3. Chọn các phần tự chọn bên cạnh Round and Large và chọn ngôn ngữ nếu bạn muốn tùy chỉnh hình ảnh nút Lưu của mình
 4. Thêm URL cho các trang web có hình ảnh bạn muốn mọi người lưu - đây có thể là trang chủ của bạn hoặc bất kỳ trang nào khác trên trang web của bạn
 5. Mở cửa sổ mới trên trình duyệt của bạn và truy cập trang web của bạn
 6. Nhấp chuột phải vào hình ảnh bạn muốn mọi người lưu và chọn Sao chép URL hình ảnh
 7. Quay lại trình tạo tiện ích và dán URL hình ảnh vào trường Hình ảnh
 8. Viết mô tả cho hình ảnh của bạn
 9. Nhấp vào Build It! để xem trước nút
 10. Khi bạn đã hài lòng với nút này, hãy sao chép đoạn mã hiển thị ở phía bên tay phải trang
 11. Dán mã giữa các thẻ <body> và </body> của mỗi trang nơi bạn muốn nút hiển thị trên trang web của mình

Đảm bảo rằng hình ảnh của bạn ít nhất là 110px ở một chiều (chiều cao hoặc chiều rộng) và ít nhất 200px ở chiều còn lại. Hình ảnh phải có ít nhất 120px x 120px để hiển thị nút Save.

Thêm nút Lưu

Bạn có thể thêm các plug-ins nút Lưu này vào Wordpress, Blogger, Tumblr, Wix, hoặc Squarespace bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp bởi các nền tảng.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ