Lên lịch Ghim

Xem hướng dẫn cho:

Với tài khoản doanh nghiệp, bạn có thể lên lịch đăng Ghim trong tương lai trên Web hoặc iOS. Cho dù bạn đang đi du lịch hoặc cố gắng Ghim thường xuyên hơn, hãy sử dụng tính năng này để lên lịch Ghim trước tối đa hai tuần.

Lên lịch một Ghim 

  1. Từ hồ sơ, hãy nhấn vào   trên thanh điều hướng ở trên cùng

  2. Chọn hình ảnh hoặc video cho Ghim của bạn và thêm URL đích

  3. Chọn Xuất bản vào một ngày sau và chọn ngày và giờ bạn muốn xuất bản Ghim

  4. Tiếp tục viết tiêu đề, mô tả và chỉnh sửa Ghim của bạn nếu muốn

Mặc dù bạn chỉ có thể lên lịch từng Ghim một lúc, nhưng bạn có thể lên lịch tối đa 30 Ghim cho tương lai. Lưu ý rằng khi Ghim của bạn đã được lên lịch, bạn vẫn có thể cập nhật như lựa chọn để xuất bản Ghim ngay hoặc xóa Ghim. Bạn có thể xem các Ghim đã lên lịch bằng cách truy cập hồ sơ và chọn tab Ghim.

Tính năng này hiện chỉ hoạt động trên máy tính để bàn và iOS.

Lên lịch một Ghim

  1. Nhấn vào   

  2. Nhấn vào Ghim

  3. Chụp ảnh cho Ghim hoặc chọn bất kỳ hình ảnh hoặc video nào hiện có

  4. Trong phần "Lên lịch theo ngày", hãy nhấn vào   và chọn ngày và giờ bạn muốn xuất bản Ghim

  5. Nhấn vào Lên lịch

  6. Tiếp tục viết tiêu đề, mô tả và chỉnh sửa Ghim của bạn nếu muốn

Mặc dù bạn chỉ có thể lên lịch từng Ghim một lúc, nhưng bạn có thể lên lịch tối đa 30 Ghim cho tương lai. Lưu ý rằng khi Ghim của bạn đã được lên lịch, bạn vẫn có thể cập nhật như lựa chọn để xuất bản Ghim ngay hoặc xóa Ghim. Bạn có thể xem các Ghim đã lên lịch bằng cách truy cập hồ sơ và chọn tab Ghim.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ