Thiết lập chức năng nhắm mục tiêu theo thiết bị

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Nhắm mục tiêu theo thiết bị giúp bạn hiển thị quảng cáo của mình cho những người sử dụng các thiết bị cụ thể để duyệt Pinterest. Bạn có thể chọn nhắm mục tiêu quảng cáo của mình đến những người dùng sử dụng một hoặc nhiều thiết bị khác nhau.

Các thiết bị khả dụng cho chức năng nhắm mục tiêu

 • Điện thoại di động Android: Mọi người dùng duyệt Pinterest bằng ứng dụng trên thiết bị điện thoại di động Android.
 • Máy tính bảng Android: Mọi người dùng duyệt Pinterest bằng ứng dụng trên thiết bị máy tính bảng Android.
 • iPad: Mọi người dùng duyệt Pinterest bằng ứng dụng trên thiết bị máy tính bảng iPad.
 • iPhone: Mọi người dùng duyệt Pinterest bằng ứng dụng trên thiết bị điện thoại di động iPhone.
 • Web: Mọi người dùng duyệt Internet bằng thiết bị máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay.
 • Web trên thiết bị di động: Mọi người dùng duyệt Internet bằng thiết bị di động nhưng không sử dụng ứng dụng Pinterest.

Thêm chức năng nhắm mục tiêu theo thiết bị trong Trình quản lý quảng cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest
 2. Nhấp vào Quảng cáo ở đầu màn hình, sau đó nhấp vào Tạo quảng cáo
 3. Nhấp vào + Nhóm quảng cáo mới trong bảng điều hướng bên trái
 4. Nhấp vào Nhắm mục tiêu trong bảng điều hướng bên trái
 5. Cuộn xuống Thiết bị
  • Nhấp vào Tất cả thiết bị để nhắm mục tiêu mọi thiết bị
  • Nhấp vào Chọn thiết bị cụ thể để chọn một thiết bị hoặc các thiết bị cụ thể
 6. Sau khi hoàn tất, hãy chọn Ngân sách & lịch biểu, Tối ưu hóa & phân phốiQuảng cáo
 7. Xem lại thông tin của bạn
 8. Nhấp vào Khởi chạy

Thêm chức năng nhắm mục tiêu theo thiết bị trong Trình chỉnh sửa hàng loạt

 1. Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest
 2. Nhấp vào Quảng cáo ở đầu màn hình, sau đó nhấp vào Trình chỉnh sửa hàng loạt
 3. Nhấp vào Tải xuống bảng tính mẫu để tải xuống bảng tính mẫu
 4. Điền vào cột AW, Thiết bị
  • Nhập ALL để nhắm mục tiêu tất cả thiết bị
  • Nhập mã thiết bị cụ thể được phân tách bằng dấu phẩy để chọn một thiết bị cụ thể hoặc nhiều thiết bị
 5. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Tải lên mẫu để tải lên bảng tính cho trình chỉnh sửa hàng loạt
 6. Nhấp vào Tải lên

Quy trình xem xét quảng cáo

Khi bạn khởi chạy chiến dịch của mình, chúng tôi sẽ xem xét để đảm bảo chiến dịch tuân theo Nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi. Quá trình xem xét chiến dịch có thể mất tối đa 24 giờ.

Nếu việc nhắm mục tiêu chiến dịch của bạn không tuân theo nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi, thì bạn sẽ nhận được một thông báo trong Trình quản lý quảng cáo cho biết cần thay đổi điều gì để quảng cáo của bạn có thể được xem xét phê duyệt lại. Sau khi phê duyệt xong, chúng tôi sẽ bắt đầu phân phối quảng cáo của bạn.

Khám phá chức năng nhắm mục tiêu trên Pinterest

Nếu muốn thiết lập nhiều hình thức nhắm mục tiêu khác nhau trên Pinterest hoặc chỉnh sửa chức năng nhắm mục tiêu chiến dịch hiện tại, thì bạn có thể tìm hiểu thêm trong bài viết tổng quan về nhắm mục tiêu của chúng tôi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ