Thiết lập chiến dịch của bạn

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Khi tạo chiến dịch quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo, bạn sẽ bắt đầu bằng cách tạo một chiến dịch. Chiến dịch là cấp cao nhất của cấu trúc quảng cáo và bao gồm nhóm quảng cáo và quảng cáo. Tìm hiểu thêm về cấu trúc chiến dịch.

Tạo chiến dịch

 1. Từ tài khoản doanh nghiệp Pinterest của bạn, hãy nhấp vào Quảng cáo
 2. Chọn Tạo quảng cáo
 3. Chọn mục tiêu chiến dịch phản ánh đúng nhất mục tiêu kinh doanh của bạn
 4. Nhập tên chiến dịch
 5. Nếu bạn muốn, hãy đặt giới hạn chi tiêu để chỉ định số tiền tối đa mà chiến dịch của bạn có thể chi tiêu
  • Giới hạn chi tiêu là do bạn chọn và bạn có thể đặt giới hạn hàng ngày và trong thời hạn nhất định. Đây là tính năng đặc biệt hữu ích để làm biện pháp bảo vệ chống bội chi. Giới hạn chi tiêu không ảnh hưởng đến tốc độ phân phát của quảng cáo.
 6. Để tạo chiến dịch của bạn ở trạng thái tạm dừng, hãy chọn hộp bên cạnh "Tạm dừng chiến dịch?"
 7. Nhấp vào Tiếp tục` để tạo chiến dịch của bạn và chuyển sang thiết lập nhóm quảng cáo hoặc nhấp vào Khởi chạy để khởi chạy quảng cáo
  • Nếu chiến dịch của bạn thiếu bất kỳ thông tin cần thiết nào, thì lỗi sẽ được đánh dấu bằng màu cam ở phía bên trái màn hình
  • Nhấp vào các chủ đề được đánh dấu trong thanh điều hướng bên trái để chuyển đến phần đó và khắc phục mọi lỗi hiện có

Thông tin bạn nhập sẽ lưu khi bạn chuyển từ bước này sang bước khác. Nếu bạn thoát khỏi cửa sổ trước khi nhấp Tiếp tục hoặc Khởi chạy, thì nội dung bạn đang thực hiện sẽ bị mất.

Khi bạn nhấp vào Khởi chạy, các Ghim của bạn sẽ trải qua quá trình xem xét quảng cáo của chúng tôi để đảm bảo chúng tuân theo nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi.

Tìm hiểu cách tạo nhóm quảng cáo.

Các bài viết khác

Skip Các bài viết khác Links
End of Các bài viết khác Links
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ