Đặt và chỉnh sửa giá thầu

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Giá thầu là cách bạn sử dụng ngân sách của mình để thanh toán cho giá trị mà những hành động khác nhau đối với quảng cáo mang lại cho bạn trên Pinterest. Bạn có thể chọn giá thầu tùy chỉnh hoặc giá thầu tự động.

Giá thầu tùy chỉnh

Giá thầu tùy chỉnh là do bạn tự đặt. Bạn nhập số tiền tối đa cho hành động mà bạn xem là có giá trị vào bất cứ lúc nào và cập nhật số tiền trong cả ngày theo cách thủ công, khi bạn muốn và theo tần suất bạn muốn.

Giá thầu tự động

Lưu ý: Tại thời điểm này, bạn chỉ có thể sử dụng chức năng đặt giá thầu tự động cho các chiến dịch lưu lượng truy cập, chuyển đổi và doanh số theo danh mục sản phẩm. Đây là cài đặt mặc định cho nhà quảng cáo đang chạy các chiến dịch với các mục tiêu này.

Giá thầu tự động do Pinterest quản lý thay vì bạn. Pinterest cập nhật giá thầu tự động nhiều lần trong ngày. Pinterest đặt mục đích giúp bạn có được nhiều lượt nhấp nhất với chi phí thấp nhất cho mỗi kết quả đồng thời sẽ chi tiêu toàn bộ ngân sách của bạn.

Chiến lược đặt giá thầu tự động có thể tạo ra biến động chi phí, thường là vào lúc bắt đầu chiến dịch, khi thuật toán phân phối của Pinterest tìm kiếm các kết quả có thể xảy ra. Ví dụ: nếu mức độ cạnh tranh trong phiên đấu giá giảm, thì chi phí có thể giảm. Khi mức độ cạnh tranh trong phiên đấu giá tăng, thì chi phí có thể tăng. Hãy nhớ rằng bạn vẫn cần có ngân sách cấp nhóm quảng cáo.

Chỉnh sửa giá thầu 

Bạn có thể chỉnh sửa loại giá thầu trên một nhóm quảng cáo hiện có bất cứ lúc nào.
 

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ