Tạo quảng cáo mua sắm

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Catalog chưa khả dụng. Xem các địa điểm mà Catalog khả dụng cho tài khoản Pinterest Business.

Tìm hiểu thêm

Có hai cách để bạn có thể quảng bá các nhóm sản phẩm thông qua mục tiêu Doanh số theo danh mục sản phẩm trong Trình quản lý quảng cáo hoặc trình chỉnh sửa hàng loạt:

 • Quảng cáo mua sắm: Quảng cáo hình ảnh đơn lẻ giúp quảng bá sản phẩm có liên quan đến sở thích của mọi người
 • Quảng cáo bộ sưu tập được cá nhân hóa: Quảng cáo có nhiều hình ảnh hiển thị hình ảnh phong cách sống mà bạn chọn, theo sau là một nhóm sản phẩm có liên quan đến sở thích của mọi người

Ngoài việc quảng bá các nhóm sản phẩm của mình, bạn cũng có thể sử dụng chức năng nhắm lại mục tiêu động để nhắm mục tiêu những người trên Pinterest đã truy cập trang web của bạn hoặc có mục sản phẩm trong giỏ hàng.

Thiết lập chiến dịch quảng cáo mua sắm

Quảng cáo mua sắm giúp bạn tương tác sớm với khách hàng, khi mọi người trên Pinterest đang tìm kiếm cảm hứng. Khi đã thiết lập các nhóm sản phẩm trong danh mục sản phẩm, bạn có thể quảng cáo chúng dưới dạng quảng cáo mua sắm để hiển thị các sản phẩm của mình cho mọi người.

Pinterest sử dụng dữ liệu sản phẩm từ nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn để hiển thị các sản phẩm có liên quan cho những người quan tâm trên tất cả các giao diện của Pinterest, kể cả các giao diện mua sắm khi mọi người đang duyệt qua các Ghim sản phẩm. Điều này có nghĩa là bạn không cần thiết lập bất kỳ tiêu chí nhắm mục tiêu bổ sung nào cho quảng cáo mua sắm.

Nếu bạn có nhiều tài khoản quảng cáo, tất cả các tài khoản đó sẽ có thể truy cập vào danh mục sản phẩm thuộc cấp tài khoản doanh nghiệp.

Lưu ý: Bạn có thể chọn Thiết lập tiêu chí nhắm mục tiêu theo vị trí trên Pinterest cho quảng cáo nhưng bạn không thể chọn giao diện mua sắm mà quảng cáo mua sắm của bạn sẽ hiển thị. Chúng tôi sẽ tự động hiển thị quảng cáo mua sắm của bạn trên các giao diện mua sắm. 

Thiết lập chiến dịch quảng cáo bộ sưu tập được cá nhân hóa

Quảng cáo bộ sưu tập được cá nhân hóa giúp bạn giới thiệu sản phẩm của mình cho mọi người trên Pinterest ở phạm vi rộng. Trong khi quảng cáo mua sắm xuất hiện với mỗi sản phẩm dưới dạng quảng cáo hình ảnh, quảng cáo bộ sưu tập được cá nhân hóa xuất hiện dưới dạng hình ảnh phong cách sống, theo sau là một nhóm sản phẩm. 

Khi đã thiết lập các nhóm sản phẩm trong danh mục, bạn có thể tự động tạo quảng cáo bộ sưu tập được cá nhân hóa bằng cách chọn các nhóm sản phẩm bạn muốn giới thiệu. Thông qua phương pháp này, quảng cáo bộ sưu tập sẽ chọn và hiển thị các sản phẩm phù hợp nhất cho người dùng từ nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn.

Trước khi chạy chiến dịch quảng cáo bộ sưu tập được cá nhân hóa, bạn cần đảm bảo:

 • Danh mục sản phẩm của bạn được tải lên và các sản phẩm của bạn sắp xếp thành các nhóm sản phẩm.
 • Bạn đã tạo hoặc xác định một Ghim (hình ảnh tĩnh hoặc video) sẽ là nội dung quảng cáo chính. Bạn không thể tải nội dung quảng cáo chính lên trong quá trình tạo quảng cáo.

Khi đã sẵn sàng bắt đầu, bạn có thể tạo và quảng bá quảng cáo bộ sưu tập cá nhân hóa của mình thông qua Trình quản lý quảng cáo, trình chỉnh sửa hàng loạt hoặc các đối tác API chọn lọc. Nếu đối tác API của bạn chưa tích hợp quảng cáo bộ sưu tập, vui lòng liên hệ trực tiếp với họ.

Lưu ý: Nếu một nhóm sản phẩm đã chạy dưới dạng Quảng cáo mua sắm trong một nhóm quảng cáo hiện tại, bạn sẽ cần tạo một nhóm quảng cáo mới, riêng biệt để sử dụng định dạng quảng cáo bộ sưu tập.

Thiết lập chiến dịch nhắm lại mục tiêu động

Nhắm lại mục tiêu động giúp bạn tiếp cận những người trên Pinterest đã truy cập vào trang web của bạn hoặc có hàng chưa thanh toán trong giỏ hàng của họ, bằng cách nhắm lại mục tiêu đúng những sản phẩm giống hệt hoặc tương đương với những sản phẩm họ đã tương tác khi duyệt Pinterest.

Trước khi chạy chiến dịch nhắm lại mục tiêu động, bạn cần đảm bảo:

 • Danh mục sản phẩm của bạn đang hoạt động với các sản phẩm
 • Bạn đã thiết lập Thẻ Pinterest trên trang web của mình và đang theo dõi các sự kiện chuyển đổi sau: Checkout, AddToCart và PageVisit 
 • Sự kiện của bạn đang truyền lại dữ liệu sự kiện ID sản phẩm và ID sản phẩm được gửi lại giống với các ID sản phẩm trong Danh mục sản phẩm của bạn
 • Bạn đáp ứng số lượng sự kiện PageVisit và AddToCart cần thiết trong 7 ngày qua

Nếu chiến dịch của bạn đã ngừng sau khi khởi chạy, hãy kiểm tra để đảm bảo bạn vẫn đáp ứng các yêu cầu trên.

Nếu bạn không đáp ứng được các yêu cầu này, hãy bắt đầu bằng cách thêm Thẻ Pinterest hoặc sử dụng chức năng nhắm mục tiêu theo đối tượng tiêu chuẩn.

Đề xuất

 • Bắt đầu bảng và tạo chiến dịch với nhóm sản phẩm mặc định "Tất cả sản phẩm". Sử dụng các chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo bổ sung sau khi khởi chạy để tối ưu hóa và tăng hiệu suất.
 • Chọn khoảng thời gian xem lại dài hơn khi sử dụng chức năng nhắm lại mục tiêu động. Bằng cách đó, bạn sẽ tăng cơ hội có phạm vi tiếp cận lớn hơn khi thiết lập chiến dịch lần đầu tiên và sau đó, bạn có thể tối ưu hóa cho phù hợp.
 • Khởi chạy chiến dịch bằng cách sử dụng tùy chọn đặt giá thầu tự động để tối ưu hóa kết quả. Giá thầu được Pinterest tự động cập nhật nhiều lần trong ngày để thử và mang lại cho bạn kết quả tốt nhất với chi phí mỗi kết quả thấp nhất có thể đồng thời sử dụng toàn bộ ngân sách của bạn. 
   
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ