Tạo quảng cáo mua sắm

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Catalog chưa khả dụng. Xem các địa điểm mà Catalog khả dụng cho tài khoản Pinterest Business.

Tìm hiểu thêm

Có hai cách để bạn có thể quảng bá các nhóm sản phẩm thông qua mục tiêu Bán hàng theo Danh mục sản phẩm trong Trình quản lý quảng cáo:

 • Quảng cáo mua sắm
 • Nhắm lại mục tiêu động
   

Quảng cáo mua sắm

Quảng cáo mua sắm là gì?

Quảng cáo mua sắm có thể giúp bạn tương tác sớm với khách hàng, từ khi Người dùng đang tìm kiếm cảm hứng. Khi đã thiết lập các nhóm sản phẩm trong Danh mục sản phẩm, bạn có thể quảng cáo chúng dưới dạng Quảng cáo mua sắm để hiển thị các sản phẩm của mình cho Người dùng.

Pinterest sử dụng dữ liệu sản phẩm từ nguồn dữ liệu bắt buộc của bạn để hiển thị các sản phẩm liên quan cho Người dùng quan tâm trên tất cả các giao diện của Pinterest. Điều này có nghĩa là bạn không cần thiết lập bất kỳ chi tiết nhắm mục tiêu bổ sung nào cho Quảng cáo mua sắm.

Bạn chỉ có thể sử dụng Quảng cáo mua sắm ở các thị trường nói tiếng Anh tại thời điểm này: Hoa Kỳ (US), Canada (CA), Vương quốc Anh (UK), Ireland (IE), Úc (AU), New Zealand (NZ).
 

Thiết lập chiến dịch mua sắm

Trước khi bắt đầu: Nếu bạn có nhiều tài khoản quảng cáo, hãy nhớ chú ý xem bạn đang đặt chiến dịch mua sắm cho tài khoản quảng cáo nào. Tất cả các tài khoản quảng cáo đều có thể truy cập vào Danh mục sản phẩm, các danh mục này ở cấp tài khoản doanh nghiệp.

Sử dụng Trình quản lý quảng cáo hoặc Danh mục sản phẩm

 1. Bạn có thể bắt đầu từ Danh mục sản phẩm hoặc Trình quản lý quảng cáo:
  • Danh mục sản phẩm: Khi đã tạo nhóm sản phẩm, hãy nhấp vào "Quảng cáo" trong trang nhóm sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm để chuyển đến Trình quản lý quảng cáo.
  • Trình quản lý quảng cáo: Nhấp vào Quảng cáo ở góc trên bên trái của Pinterest và chọn "Tạo quảng cáo"
 2. Chọn "Bán hàng theo Danh mục sản phẩm" làm loại mục tiêu
 3. Nhập chi tiết chiến dịch và nhấp vào Tiếp tục
 4. Thêm chi tiết nhóm quảng cáo của bạn: tên, đối tượng, nhắm mục tiêu (giới tính, độ tuổi, địa điểm, ngôn ngữ, thiết bị). Không cần nhắm mục tiêu theo từ khóa hoặc sở thích cho các chiến dịch Bán hàng theo Danh mục sản phẩm.
 5. Chọn nhóm sản phẩm bạn muốn thêm vào nhóm quảng cáo của mình
 6. Nhấp vào Tiếp tục để khởi chạy chiến dịch mua sắm.

 

Sử dụng trình chỉnh sửa hàng loạt cho chiến dịch mua sắm

Để tạo chiến dịch mua sắm thông qua trình chỉnh sửa hàng loạt:

 1. Chuyển đến trang chỉnh sửa hàng loạt qua danh sách thả xuống quảng cáo > Trình chỉnh sửa hàng loạt
 2. Tải xuống bảng tính mẫu.
 3. Đặt loại mục tiêu thành "Bán hàng theo Danh mục sản phẩm"
  • Chi tiết chiến dịch và hàng nhóm quảng cáo thống nhất với quảng cáo tiêu chuẩn. Đối với Quảng cáo mua sắm, sự khác biệt duy nhất là bạn cần đặt loại mục tiêu thành: Loại quảng cáo và mua sắm: Mua sắm
 4. Đối với Quảng cáo mua sắm, sự khác biệt chính so với định dạng bảng tính tiêu chuẩn là:
  • ID nhóm sản phẩm: ID nhóm sản phẩm quảng bá được tạo sau khi tạo nhóm quảng cáo. Bắt buộc nếu bạn đã tải lên bất kỳ thay đổi nào cho các nhóm sản phẩm.
  • ID tham chiếu nhóm sản phẩm: ID tham chiếu nhóm sản phẩm mà bạn cần nhập để khởi chạy các nhóm quảng cáo mua sắm với nhóm sản phẩm. Hiển thị trong trang nhóm sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm.
  • Tên nhóm sản phẩm: Tên nhóm sản phẩm của bạn. Bạn không bắt buộc phải dùng cột này.
  • Trạng thái Nhóm sản phẩm: Trạng thái của các nhóm sản phẩm được quảng cáo của bạn - Hoạt động hoặc Đã tạm dừng.
  • Mẫu theo dõi: Nhập URL để theo dõi mẫu bạn muốn sử dụng ở cấp nhóm sản phẩm. Xem lại thông số kỹ thuật theo dõi của chúng tôi cho Quảng cáo mua sắm để biết cách thiết lập mẫu theo dõi.

Nhắm lại mục tiêu động

Nhắm lại mục tiêu động là gì?

Nhắm lại mục tiêu động giúp bạn tiếp cận Người dùng đã truy cập vào trang web của bạn hoặc có hàng chưa mua trong giỏ hàng của họ, bằng cách nhắm lại mục tiêu chính xác hoặc tương đương với những sản phẩm họ đã tương tác khi duyệt Pinterest.

Yêu cầu cần thiết để chạy các chiến dịch Nhắm lại mục tiêu động:

 1. Bạn có Danh mục sản phẩm hoạt động với các sản phẩm của bạn.
 2. Bạn đã đặt thẻ Pinterest trên trang web của mình và đang theo dõi các sự kiện chuyển đổi sau: Thanh toán, Thêm vào giỏ, Truy cập trang.
 3. Sự kiện của bạn đang truyền lại dữ liệu sự kiện ID sản phẩm và ID sản phẩm được gửi lại giống với các ID sản phẩm trong Danh mục sản phẩm của bạn.
 4. Bạn đáp ứng số lượng sự kiện Truy cập trang và Thêm vào giỏ cần thiết trong 7 ngày qua.

Nếu chiến dịch của bạn đã ngừng sau khi khởi chạy, hãy kiểm tra để đảm bảo bạn vẫn đáp ứng các yêu cầu trên.

Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu này, hãy bắt đầu bằng cách thêm Thẻ Pinterest hoặc tận dụng chức năng nhắm mục tiêu theo đối tượng tiêu chuẩn.

Tạo chiến dịch nhắm lại mục tiêu động Mua sắm

Thiết lập chiến dịch Nhắm lại mục tiêu động trong Trình quản lý quảng cáo

 1. Nhấp vào Quảng cáo ở góc trên bên trái của Pinterest và chọn Tạo quảng cáo
 2. Chọn "Danh mục sản phẩm mua sắm" làm mục tiêu chiến dịch
  1. Nếu "Danh mục sản phẩm mua sắm" có màu xám mờ, hãy thiết lập Danh mục sản phẩm trước, sau đó quay lại để chọn mục tiêu chiến dịch này.
 3. Hoàn thành thiết lập chiến dịch, sau đó nhấp vào Tiếp tục để thiết lập nhóm quảng cáo.
 4. Trong mục "Đối tượng", hãy chọn "Nhắm lại mục tiêu động" và đặt khoảng thời gian xem lại.
 5. Chọn "Tất cả" hoặc "Duyệt" làm vị trí. Nhắm lại mục tiêu động hiện không được bật cho chức năng Tìm kiếm.
 6. Hoàn tất thiết lập nhóm quảng cáo, sau đó nhấp vào Tiếp tục để tạo nhóm quảng cáo Nhắm lại mục tiêu động.

Thiết lập chiến dịch Nhắm lại mục tiêu động bằng Trình chỉnh sửa hàng loạt

 1. Nhập tất cả thông tin chi tiết bạn muốn cho một chiến dịch mua sắm tiêu chuẩn.
 2. Chọn "Tất cả" hoặc "Duyệt" làm vị trí. Nhắm lại mục tiêu động hiện không được bật cho chức năng Tìm kiếm.
 3. Đối với cột "Xem lại nhắm lại mục tiêu động", hãy nhập khoảng thời gian xem lại của bạn. Khoảng thời gian xem lại là khoảng thời gian kể từ khi xảy ra lượt tương tác của Người dùng mà bạn muốn nhắm mục tiêu Người dùng đó. Các giá trị có thể sử dụng là: 7,14,30,60,180 ngày. (ví dụ: Với khoảng thời gian xem lại là 7 ngày, bạn đang nhắm mục tiêu bất kỳ Người dùng nào đã tương tác với một trang sản phẩm trong 7 ngày qua).
 4. Tải lên một bảng tính tiêu chuẩn như bình thường.

Đề xuất

 • Bắt đầu bảng và tạo chiến dịch với nhóm sản phẩm mặc định "Tất cả sản phẩm". Sử dụng các chiến dịch/nhóm quảng cáo bổ sung sau khi khởi chạy để tối ưu hóa và tăng hiệu suất.
 • Chọn khoảng thời gian xem lại dài hơn cho phần khối lượng khi bạn thiết lập chiến dịch lần đầu tiên để đảm bảo quảng cáo của bạn được phân phối, sau đó tối ưu hóa tương ứng.
 • Khởi chạy với giá thầu cao hơn để đảm bảo khả năng phân phối trên các chiến dịch Quảng cáo mua sắm khác. Theo thời gian, dữ liệu lịch sử được xây dựng và giá thầu được tối ưu hóa để tăng hiệu suất.

Bước tiếp theo là gì?

Bây giờ bạn đang quảng cáo sản phẩm của mình, hãy đọc hướng dẫn của chúng tôi để tìm hiểu cách Theo dõi, báo cáo và tối ưu hóa chiến dịch mua sắm.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ