Mua sắm trên Pinterest

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Catalog chưa khả dụng. Xem các địa điểm mà Catalog khả dụng cho tài khoản Pinterest Business.

Tìm hiểu thêm

Ghim sản phẩm giúp hiển thị sản phẩm của bạn cho mọi người trên Pinterest, những người đang tìm kiếm ý tưởng và sản phẩm để mua. Đây là cách để bắt đầu:

  1. Chuẩn bị - Thực hiện một số công việc trước để đảm bảo Danh mục sản phẩm đã phù hợp và bạn đã sẵn sàng
  2. Nhập nguồn dữ liệu bắt buộc - Đưa sản phẩm của bạn lên Pinterest (hàng ngày)

  3. Tạo nhóm sản phẩm - Lọc và sắp xếp Ghim sản phẩm của bạn

  4. Quảng cáo nhóm sản phẩm - Tạo Quảng cáo mua sắm để quảng bá Ghim sản phẩm của bạn

  5. Theo dõi, báo cáo và tối ưu hóa - Đo lường mức độ thành công và cải thiện

Ghim sản phẩm là gì?

Ghim sản phẩm được làm phong phú bằng siêu dữ liệu và được định dạng để mọi người trên Pinterest biết rằng các Ghim này có thể mua được. Ghim sản phẩm chứa thông tin về giá cả, tình trạng còn/hết hàng, tiêu đề và mô tả sản phẩm.

Lưu ý: Tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, thông tin này sẽ chỉ hiển thị trên Ghim sản phẩm của bạn nếu sản phẩm còn hàng, có giá chính xác và chúng tôi đã cập nhật dữ liệu trong ba ngày qua. 

Trong một số trường hợp, các Ghim sản phẩm của bạn có thể có nhãn. Ghim của bạn có thể ghi là “Bán chạy nhất” nếu trong số những người bán khác nhau, đó là một trong những mặt hàng được mua nhiều nhất trong một danh mục sản phẩm trên Pinterest hoặc có thể ghi là “Phổ biến” nếu là một trong những Ghim sản phẩm được nhấp vào nhiều nhất trong một danh mục sản phẩm trên Pinterest. Các nhãn này không đề cập đến hoạt động bán hàng của cá nhân người bán. 

Ghim sản phẩm trên Pinterest đến từ hai nguồn:

  • Danh mục sản phẩm: Một cách quy mô linh hoạt để tải lên nguồn dữ liệu bắt buộc của nhiều sản phẩm. Bạn có thể thêm Ghim sản phẩm trong danh mục sản phẩm vào nhóm sản phẩm và quảng cáo dưới dạng quảng cáo mua sắm.
  • Ghim phong phú: Được lưu trực tiếp vào Pinterest từ trang sản phẩm trên trang web của nhà quảng cáo (siêu dữ liệu từ trang sản phẩm cho biết Ghim có thể mua được). Bạn không thể đưa Ghim sản phẩm từ Ghim phong phú vào các nhóm sản phẩm hoặc quảng cáo dưới dạng quảng cáo mua sắm. Lưu ý: Dữ liệu Ghim phong phú sẽ chỉ hiển thị trên Ghim của bạn nếu bạn nằm trong danh sách người bán của chúng tôi. Nếu bạn chưa có trong danh sách, hãy đăng ký Chương trình Người bán được xác minh

Tất cả các Ghim sản phẩm trên Pinterest có thể được phân phối tự nhiên, nhưng chỉ các Ghim sản phẩm tạo bằng Danh mục sản phẩm mới có thể được quảng cáo dưới dạng quảng cáo mua sắm.

Tôi nên làm gì tiếp theo?

Xem Hướng dẫn Trước khi bạn bắt đầu sử dụng Danh mục sản phẩm của chúng tôi để xem cách đưa sản phẩm của bạn lên Pinterest.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ