Tạm dừng các chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Tạm dừng các chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo của bạn bất cứ lúc nào trong Trình quản lý quảng cáo để ngừng phát sinh chi phí. 

Nếu bạn đang chạy một chiến dịch có nhiều nhóm quảng cáo, việc tạm dừng một trong những nhóm quảng cáo đó sẽ ngừng chạy tất cả các quảng cáo trong nhóm quảng cáo đó, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến các nhóm quảng cáo khác trong chiến dịch đó. Nếu bạn ngừng chạy một chiến dịch, bạn sẽ tạm dừng tất cả các nhóm quảng cáo trong đó.

Nếu bạn muốn thực hiện chỉnh sửa cho một quảng cáo hiện tại, hãy đọc bài viết Chỉnh sửa quảng cáo của chúng tôi. 

Tạm dừng một chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo

  1. Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest
  2. Nhấp vào Quảng cáo ở đầu màn hình, sau đó nhấp vào Báo cáo
  3. Nhấp vào chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo mà bạn muốn chỉnh sửa
  4. Chuyển nút Tắt/Bật thành Tắt

Điều gì xảy ra sau khi bạn tạm dừng một quảng cáo

Khi bạn tạm dừng một chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo, nội dung đó sẽ ngừng xuất hiện trên Pinterest sau một khoảng thời gian ngắn. Điều này có nghĩa là bạn vẫn có thể ghi nhận thêm một số tiền chi tiêu rất nhỏ nếu có người trước đây đã xem quảng cáo của bạn hoàn thành một hành động có thể tính phí (lượt hiển thị, lượt nhấp và lượt xem video). Điều này là bình thường và có thể mất tới 48 giờ để tất cả các hành động có thể tính phí dừng lại.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ