Ghim Câu chuyện

Xem hướng dẫn cho:

Hiện khả dụng cho một số người dùng.

Ghim câu chuyện có thể bao gồm nhiều hình ảnh, văn bản, video và liên kết đích cùng lúc.

Bạn có thể sử dụng Ghim câu chuyện để:

 • Kể một câu chuyện

 • Hiển thị các góc nhìn khác nhau của một chủ đề

 • Tạo một hướng dẫn từng bước

 • Hiển thị các bước hướng dẫn cho một dự án thủ công (DIY)

 • Tạo một tập hợp của các sản phẩm khác nhau

Mỗi Ghim câu chuyện có một hình ảnh bìa và tiêu đề—mọi người sẽ thấy điều này với một biểu tượng trong bảng tin nhà của họ. Mọi người có thể nhấn vào hình ảnh bìa để mở và xem chi tiết về Ghim câu chuyện.

Tạo Ghim câu chuyện 

Ghim câu chuyện hiện chỉ khả dụng cho một số người dùng trên iOS.

Ghim câu chuyện hiện chỉ khả dụng cho một số người dùng trên iOS.

Ghim câu chuyện hiện chỉ khả dụng cho một số người dùng trên iOS.

 1. Mở ứng dụng Pinterest và nhấn vào  

 2. Nhấn vào Ghim câu chuyện

 3. Chọn ảnh bìa

 4. Nhập tiêu đề cho Ghim câu chuyện của bạn

 5. Chọn tối đa 20 hình ảnh hoặc video cho Ghim câu chuyện và cung cấp cho mỗi hình ảnh hoặc video một liên kết đích

 6. Nhấn vào Xuất bản

Yêu cầu

 • Chúng tôi khuyên bạn nên dùng hình ảnh với kích thước tối thiểu 900x1600

 • Để tải hình ảnh ngang lên, hãy bỏ chọn "tỷ lệ khung hình 9:16" hoặc nhấn vào "Đặt lại" để hiển thị hình ảnh đầy đủ

 • Mỗi Ghim câu chuyện phải có tối thiểu là 2 trang và có thể có tối đa là 20 trang

 • Tiêu đề của bạn phải có tối thiểu 1 ký tự và tối đa là 100 ký tự

 • Chúng tôi chấp nhận các loại tập tin sau: BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF, WEBP, .mov, và .mp4

 • Nếu bạn bao gồm video, vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật video cần thiết

 • Kích thước tập tin tối đa cho tất cả các tập tin là 10mb

Bạn có muốn làm cho Ghim câu chuyện của bạn tốt hơn không? Xem các Lời khuyên sáng tạo hay nhất của Pinterest.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ