Tổng quan về mục tiêu

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Learn more

Đối với mỗi nhóm quảng cáo bạn thiết lập trên Pinterest, bạn có thể nhắm mục tiêu quảng cáo của mình để tiếp cận đúng người vào đúng thời điểm. Bạn có thể kết hợp các tiêu chí mục tiêu để tạo nhóm đối tượng hẹp hoặc rộng tùy ý. Sử dụng thanh "Quy mô đối tượng tiềm năng" ở phía bên phải màn hình để xem quy mô dự đoán của nhóm đối tượng bạn nhắm mục tiêu.

Nhắm mục tiêu Cách hoạt động
Vị trí Chọn cách bố trí quảng cáo trong bảng tin nhà hoặc kết quả tìm kiếm của người khác
Sở thích Chọn sở thích liên quan đến quảng cáo của bạn để tiếp cận mọi người trong khi họ duyệt Pinterest về các sở thích tương tự
Từ khóa Bao gồm hoặc loại trừ các từ khóa cụ thể để nhắm mục tiêu mọi người khi họ tìm kiếm những ý tưởng tương tự
Độ tuổi Chọn phạm vi độ tuổi cụ thể phù hợp nhất với nội dung của bạn
Nhân khẩu học Chọn vị trí, ngôn ngữ, thiết bị hoặc giới tính để tinh chỉnh đối tượng của bạn
Đối tượng Tạo đối tượng từ danh sách khách hàng hiện tại của bạn, nghĩa là những người đã truy cập trang web hoặc đối tượng đã tương tác với nội dung của bạn trước đây

Bạn cũng có thể bật chế độ Nhắm mục tiêu mở rộng để tiếp cận nhiều người hơn trên Pinterest. Nhắm mục tiêu mở rộng giúp bạn tự động nhắm mục tiêu quảng cáo đến những người tìm kiếm các chủ đề liên quan đến quảng cáo của bạn.

Đảm bảo từ khóa của bạn có liên quan và tuân thủ chính sách của chúng tôi để tránh bị từ chối quảng cáo cho việc nhắm đến mục tiêu không liên quan trong quy trình xem xét quảng cáo.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ