Thiết lập, tạo và chỉnh sửa quảng cáo với trình chỉnh sửa hàng loạt

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Trình chỉnh sửa hàng loạt là công cụ giúp bạn tạo và quản lý hàng nghìn chiến dịch quảng cáo trên Pinterest cùng một lúc. Để bắt đầu, hãy tải mẫu tệp CSV xuống, nhập dữ liệu cho các chiến dịch của bạn và tải bảng tính lên trình chỉnh sửa hàng loạt để thực hiện tất cả các thay đổi của bạn cùng một lúc.

Định dạng trang tính chỉnh sửa hàng loạt

Điều quan trọng là bạn cần thiết lập chính xác bảng tính chỉnh sửa hàng loạt của mình, nếu không thì quá trình tải lên của bạn có thể không thành công. Khi làm điều đó, hãy đảm bảo rằng bảng tính chỉnh sửa hàng loạt của bạn tuân theo các tham số bên dưới.

Lưu ý rằng bạn chỉ có thể tải tệp CSV xuống bằng tiếng Anh và các giá trị tải lên cũng phải bằng tiếng Anh. Chúng tôi không chấp nhận các ngôn ngữ khác tại thời điểm này.

 • Không chỉnh sửa các hàng 1 và 2. Hàng 1 và 2 trong mỗi trang tính hàng loạt là các hàng tham chiếu bao gồm mô tả về các cột, tham số đủ điều kiện và định dạng đặc biệt cần thiết cho mỗi mục nhập.
 • Lưu tệp .CSV của bạn dưới dạng tệp CSV UTF-8 để đảm bảo rằng tất cả các giá trị trong mẫu được định dạng chính xác.
 • Nhập một hành động vào cột A cho mọi hàng. Nếu không có hành động nào được chỉ định, hàng sẽ bị bỏ qua khi trang tính chỉnh sửa hàng loạt được tải lên.
 • Nhập các ngày của chiến dịch với dấu ngoặc ở dạng [YY-MM-DD] để ngăn ngày định dạng lại.
 • Để xóa các giá trị cho giới hạn chi tiêu và ngày kết thúc của nhóm quảng cáo, hãy thay thế các giá trị hiện tại bằng CLEAR.

Tạo quảng cáo với Trình chỉnh sửa hàng loạt

Khi đã định dạng mẫu của mình, bạn có thể tạo quảng cáo và chiến dịch với mẫu đó.

 1. Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest.
 2. Từ đầu màn hình, hãy nhấp vào Quảng cáo, sau đó nhấp vào Trình chỉnh sửa hàng loạt .
 3. Nhấp vào Tải trang tính mẫu xuống để tải mẫu xuống máy tính. Bạn có thể sử dụng các mẫu tùy chỉnh để bao gồm các trường cần thiết cho hành động cụ thể mà bạn đang thực hiện.
 4. Để tạo một thực thể mới (chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo) trong bảng tính, hãy thêm một hàng mới trong trang tính và nhập “CREATE” làm hành động mong muốn trong cột A. Để trống ID đối tượng vì giá trị này sẽ được tạo tự động khi bạn chạy chiến dịch.
 5. Khi bạn đã điền vào bảng tính của mình, hãy nhấp vào Tải mẫu lên từ thanh điều hướng bên trái để tải trang tính chỉnh sửa hàng loạt lên.
 6. Nếu bạn đang tạo quảng cáo, hãy tải hình ảnh hoặc video cho quảng cáo của bạn lên trong phần Tải lên nội dung phương tiện.
 7. Nhấp vào Tải lên ở dưới cùng bên phải màn hình.

Chỉnh sửa quảng cáo hiện có bằng Trình chỉnh sửa Hàng loạt

 1. Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest.
 2. Từ đầu màn hình, hãy nhấp vào Quảng cáo , sau đó nhấp vào Báo cáo.
 3. Ở đầu bảng báo cáo Chiến dịch, hãy nhấp vào Xuất, sau đó nhấp vào Trang tính hàng loạt để chỉnh sửa hoặc sao chép để tải tệp xuống máy tính.
 4. Chỉnh sửa bảng tính.
  • Để thực hiện các thay đổi đối với các thực thể hiện có, hãy bao gồm Chỉnh sửa dưới dạng hành động trong cột A. Chúng tôi sẽ bỏ qua bất kỳ hàng nào không có hành động trong cột A.
  • Để tạo một thực thể mới (chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo), hãy thêm một dòng mới trong trang tính và chọn 'Tạo' làm hành động mong muốn trong cột A. Hãy nhớ tham chiếu ID mẹ trong mẫu hàng loạt bạn đang chỉnh sửa và để trống các trường khác cho đối tượng mẹ đó.
 5. Khi bạn đã điền vào bảng tính xong, hãy truy cập tài khoản Pinterest Business
 6. Từ đầu màn hình, hãy nhấp vào Quảng cáo, sau đó nhấp vào Trình chỉnh sửa hàng loạt .
 7. Nhấp vào Tải lên mẫu trong thanh điều hướng bên trái.
  • Nếu bạn đang chỉnh sửa quảng cáo, hãy tải hình ảnh hoặc video cho quảng cáo của mình lên trong phần Tải lên nội dung phương tiện
 8. Nhấp vào Tải lên ở dưới cùng bên phải màn hình.

Quy trình xem xét trang tính hàng loạt

Khi đã gửi bảng tính chỉnh sửa hàng loạt, bạn có thể theo dõi trạng thái của bảng tính để xem liệu việc tải lên có thành công hay không.

 1. Đăng nhập tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest
 2. Từ đầu màn hình, hãy nhấp vào Quảng cáo, sau đó nhấp vào Trình chỉnh sửa hàng loạt
 3. Nhấp vào Lịch sử thay đổi từ thanh điều hướng bên trái

Nếu trạng thái tải lên thay đổi thành Đã thành công, trang tính của bạn đã được xử lý mà không gặp lỗi. 

Nếu trạng thái tải lên thay đổi thành LỖI hoặc THẤT BẠI, hãy nhấp vào Xem chi tiết để xem cần thực hiện thay đổi nào, sau đó nhấp vào Tải xuống kết quả để thực hiện thay đổi. Thực hiện các thay đổi và tải trang tính lên lại. Chúng tôi sẽ bỏ qua bất kỳ hàng nào không có hành động trong cột A.

Tìm hiểu thêm về thông báo lỗi của trình chỉnh sửa hàng loạt .

Lưu ý: Tệp tải lên được lưu trữ trong 30 ngày và tệp tải xuống được lưu trữ trong 1 ngày.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ