Sử dụng trình chỉnh sửa hàng loạt

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Trình chỉnh sửa hàng loạt là một công cụ giúp tạo nhanh và quản lý hàng nghìn chiến dịch quảng cáo. Tải xuống mẫu tập tin CSV, nhập dữ liệu cho các chiến dịch của bạn và tải bảng tính lên trình chỉnh sửa hàng loạt để thực hiện tất cả các thay đổi của bạn cùng một lúc.

Lưu ý rằng bạn chỉ có thể tải xuống tập tin CSV bằng tiếng Anh và các giá trị được tải lên cũng phải bằng tiếng Anh, vì chúng tôi chưa chấp nhận ngôn ngữ khác tại thời điểm này.

Tạo quảng cáo với Trình chỉnh sửa hàng loạt

Từ trang chỉnh sửa hàng loạt, bạn sẽ có thể xuất mẫu trống để tạo chiến dịch mới.

 1. Nhấp vào Quảng cáo ở góc trên bên trái của Pinterest và chọn 'Trình chỉnh sửa hàng loạt’ hoặc truy cập vào ads.pinterest.com/bulk_editor.

 2. Nhấp vào Tải bảng tính mẫu xuống để tải mẫu xuống nhằm sử dụng làm mô hình thiết lập bảng tính của riêng bạn. Bạn có thể sử dụng mẫu tùy chỉnh như các chiến dịch duy nhất, Nhóm Quảng cáo, quảng cáo và từ khóa chi tiết để bao gồm các trường cần thiết cho hành động cụ thể mà bạn đang thực hiện.

 3. Để tạo một thực thể mới (chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo), hãy thêm một dòng mới trong bảng tính và chọn 'Tạo' làm hành động mong muốn trong cột A - bạn có thể để trống các ID đối tượng, vì dữ liệu này chưa được tạo.

 4. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Tải mẫu lên để tải lên bảng tính để chỉnh sửa hàng loạt.

 5. Nếu bạn đang tạo quảng cáo, hãy sử dụng phần "Tải lên Media" để tải lên hình ảnh hoặc video cho nội dung quảng cáo của bạn.

 6. Nhấp vào Tải lên. 

Chỉnh sửa quảng cáo hiện có bằng Trình chỉnh sửa Hàng loạt

Để sử dụng các mẫu với dữ liệu từ các chiến dịch hiện có, hãy di chuyển đến trang báo cáo của chiến dịch trong Trình quản lý Quảng cáo và xuất "Bảng tính hàng loạt để chỉnh sửa hoặc sao chép".

 1. Từ trang báo cáo của trình quản lý quảng cáo, bạn hãy nhớ xuất ra dưới dạng "Bảng tính hàng loạt để chỉnh sửa hoặc sao chép".

 2. Khi điền những thay đổi đối với các thực thể hiện có của bạn vào trang, hãy chắc chắn bạn đặt "Chỉnh sửa" làm hành động trong cột A - chúng tôi sẽ bỏ qua bất kỳ hàng nào không có hành động trong cột A.

 3. Để tạo một thực thể mới (chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo), hãy thêm một dòng mới trong trang tính và chọn 'Tạo' làm hành động mong muốn trong cột A. Hãy nhớ tham chiếu ID mẹ trong mẫu hàng loạt bạn đang chỉnh sửa và để trống các trường khác cho đối tượng mẹ đó.

 4. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Quảng cáo ở góc trên bên trái của Pinterest và chọn 'Trình chỉnh sửa Hàng loạt' hoặc truy cập ads.pinterest.com/bulk_editor.

 5. Nhấp vào Tải mẫu lên để tải lên bảng tính chỉnh sửa hàng loạt của bạn.

 6. Nếu bạn đang chỉnh sửa Quảng cáo, hãy sử dụng phần "Tải lên Media" để tải lên hình ảnh cho nội dung quảng cáo của bạn. Ngoài ra, nếu bạn đang sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh (ví dụ: Adobe Photoshop) và bạn tải lên một tập tin có chứa các lớp tài liệu, vui lòng đảm bảo rằng bạn xuất hình ảnh dưới dạng .jpg hoặc .png trước khi tải ảnh lên nền tảng của chúng tôi.

 7. Nhấp vào Tải lên.

Sau khi tập tin được gửi để thi hành, bấm "Tiếp tục" và bạn sẽ được dẫn đến bảng lịch sử của các thay đổi để xem việc tải lên của bạn đã thành công hay chưa. Nếu status của phần tải lên chuyển sang "Thành công", tập tin của bạn đã được xử lý mà không có bất kỳ lỗi nào. Nếu status cho thấy "Lỗi", tải về các kết quả và xem "Tình trạng" để xem những thay đổi nào cần phải được thực hiện. Nếu trạng thái cho thấy "Không thành công", hãy nhấp vào "Xem chi tiết" để xem những thay đổi cần phải được thực hiện. Thực hiện thay đổi của bạn và tải lên lại – chúng tôi sẽ bỏ qua bất kỳ hàng nào mà không có "hành động" (cột A). Lưu ý rằng các tập tin tải lên được lưu trữ trong 30 ngày, và tải các tập tin cho chỉ 1 ngày.

Đọc các mẹo của chúng tôi về việc sử dụng trình chỉnh sửa hàng loạt.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ