Cập nhật mã số thuế GTGT của bạn

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Khi tạo tài khoản quảng cáo, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận rằng tình trạng thuế của bạn là "doanh nghiệp." Tình trạng doanh nghiệp thể hiện rằng bạn muốn đạt được lợi ích kinh tế từ quảng cáo của mình, ví dụ như tăng doanh thu, doanh số hoặc lượng đăng ký. Các chi nhánh, hộ kinh doanh cá thể, người bán tự làm chủ, công ty hợp danh và những đối tượng khác đều đủ điều kiện là doanh nghiệp. Bạn chỉ có thể sử dụng quảng cáo cho mục đích kinh doanh.

Số đăng ký thuế GTGT

Hầu hết các doanh nghiệp được yêu cầu đăng ký Thuế giá trị gia tăng (GTGT) hoặc Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST). Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được mã số thuế GTGT hoặc GST, theo đó bạn có thể thu và nộp thuế cho cơ quan thuế có liên quan. Số này là thông tin định danh duy nhất bằng chữ và số xác định cá nhân hoặc tổ chức thực hiện việc kinh doanh. Một mã số thuế GTGT hoặc GST được sử dụng để xác định tình trạng thuế của khách hàng và cũng đồng thời để xác định nơi đóng thuế.

Thông tin được cung cấp bởi Pinterest trong Trung tâm trợ giúp không nên được sử dụng để thay thế các tư vấn về thuế. Pinterest không thể thực hiện tư vấn về GTGT. Nếu bạn có câu hỏi về việc đăng ký GTGT hoặc GST, bạn có thể liên hệ với cố vấn thuế của bạn hoặc cơ quan thuế phù hợp.

Phí GTGT

Việc bạn có bị tính GTGT hoặc GST khi mua quảng cáo trên Pinterest hay không sẽ phụ thuộc vào quốc gia nơi bạn sinh sống.

Nếu doanh nghiệp của bạn được thành lập tại Ireland, chúng tôi sẽ bổ sung thuế GTGT theo mức thuế suất áp dụng tại Ireland vào chi phí khi bạn mua quảng cáo. Giao dịch mua như vậy được coi là diễn ra tại Ireland đối với mục đích tính thuế GTGT.

Nếu doanh nghiệp bạn được miễn thuế GTGT 13b/56b, vui lòng chọn hộp trong phần "Thông tin thuế" và cung cấp mã số miễn thuế của bạn. Bạn sẽ không bị tính thuế GTGT.

Nếu doanh nghiệp của bạn được thành lập tại một Quốc gia Thành viên Châu Âu khác (bên ngoài Ireland), thì việc mua quảng cáo của bạn sẽ không bị tính thuế GTGT tại Ireland. Giao dịch mua coi như được thực hiện bên ngoài Ireland đối với mục đích tính thuế GTGT. Tuy nhiên, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp ID thuế GTGT của bạn và tự tính thuế GTGT đối với việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi với thuế suất áp dụng tại nước thành viên Châu Âu của bạn (theo Điều 44 và 196 của Chỉ thị hội đồng).

Nếu doanh nghiệp của bạn được thành lập bên ngoài Châu Âu, thì bạn sẽ không bị tính thuế GTGT tại Ireland khi mua quảng cáo. Giao dịch mua coi như được thực hiện bên ngoài Ireland đối với mục đích tính thuế GTGT. Tuy nhiên, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp Mã số thuế GTGT hoặc GST của mình và bạn có thể được yêu cầu tự tính thuế GTGT cho việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi theo thuế suất áp dụng tại quốc gia bạn. Vui lòng kiểm tra với cơ quan thuế địa phương.

Doanh nghiệp không bắt buộc phải đăng ký GTGT

Bạn vẫn có thể thiết lập tài khoản quảng cáo với Pinterest mà không cần mã số thuế GTGT hoặc GST nếu:

  • Bạn không cần phải đăng ký thuế GTGT hoặc GST.
  • Bạn đã chọn không đăng ký thuế GTGT hoặc GST.
  • Doanh nghiệp của bạn nằm ngoài Thụy Sĩ. Nếu doanh nghiệp của bạn ở Thụy Sĩ, bạn sẽ không thể tạo tài khoản quảng cáo với Pinterest mà không có mã số thuế GTGT.

Để thiết lập tài khoản quảng cáo mà không có mã số thuế GTGT hoặc GST, hãy đánh dấu vào ô trong phần "Thông tin thuế" và để trống trường mã số thuế. Bạn sẽ cần cung cấp địa chỉ doanh nghiệp và xác nhận rằng tài khoản của bạn dành cho mục đích kinh doanh.

Để tìm hiểu thêm thông tin về người bắt buộc phải đăng ký GTGT hoặc GST hoặc ai có thể chọn đăng ký và các thủ tục đăng ký, vui lòng liên hệ với cơ quan thuế địa phương của bạn.

Cập nhật thông tin GTGT của bạn

Bạn có thể cập nhật thông tin GTGT trong cài đặt doanh nghiệp của mình.

  1. Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest
  2. Ở đầu giao diện Pinterest, hãy nhấp vào Quảng cáo 
  3. Chọn Thanh toán
  4. Chuyển đến Cài đặt thanh toán và nhập mã số thuế GTGT của bạn trong phần Thông tin thuế 

Một lỗi hay gặp phải là nhập số thuế thay vì số đăng ký GTGT. Số đăng ký GTGT của EU bắt đầu bằng ID quốc gia cụ thể, theo sau là tối đa 12 ký tự (số hoặc chữ). Truy cập trang web của Ủy ban Châu Âu nếu bạn muốn xác nhận số đăng ký GTGT EU của mình.

Các doanh nghiệp Úc nên nhập ABN (Số doanh nghiệp Úc), số nhận dạng 11 chữ số duy nhất.

Các doanh nghiệp New Zealand nên nhập New Zealand (Số doanh nghiệp New Zealand), số nhận dạng 13 chữ số duy nhất.

Hóa đơn GTGT hoặc GST

Khi bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng thành công, Pinterest sẽ gửi email hóa đơn đến địa chỉ email thanh toán liên kết với tài khoản của bạn, thường trong vòng 48 giờ kể từ khi giao dịch. Các hóa đơn của chúng tôi là hóa đơn VAT hợp lệ cho mục đích tính thuế.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ