GTGT

Khi bạn tạo một tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận rằng tình trạng thuế của bạn là "doanh nghiệp." Tình trạng kinh doanh thể hiện rằng bạn muốn đạt được lợi ích kinh tế từ việc quảng cáo của mình, ví dụ như tăng doanh thu, doanh số hoặc lượng đăng ký. Các chi nhánh, doanh nghiệp TNHH một thành viên, doanh nghiệp tự làm chủ, quan hệ đối tác và những người khác đều đủ điều kiện là doanh nghiệp. Ghim Quảng cáo chỉ có thể được sử dụng cho mục đích kinh doanh.

Số đăng ký thuế GTGT

Hầu hết các doanh nghiệp được yêu cầu đăng ký Thuế giá trị gia tăng (GTGT) hoặc Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST). Sau khi đăng ký, họ sẽ nhận được số GTGT hoặc GST theo đó họ có thể thu và nộp thuế cho cơ quan thuế có liên quan. Mã số này gồm số và chữ cái xác định duy nhất cho cá nhân/thực thể thực hiện việc kinh doanh. Một mã số GTGT hoặc GST được sử dụng để xác định tình trạng thuế của một khách hàng và cũng đồng thời để xác định nơi đóng thuế.

Thông tin được cung cấp bởi Pinterest trong Trung tâm trợ giúp không nên được sử dụng để thay thế các tư vấn về thuế. Pinterest không thể thực hiện tư vấn về GTGT. Nếu bạn có câu hỏi về việc đăng ký GTGT hoặc GST, bạn có thể liên hệ với cố vấn thuế của bạn hoặc cơ quan thuế phù hợp.

Phí GTGT

Việc bạn có bị tính GTGT hoặc GST khi mua quảng cáo trên Pinterest hay không sẽ phụ thuộc vào quốc gia nơi bạn sinh sống.

Nếu doanh nghiệp của bạn được thành lập tại Ireland, chúng tôi sẽ bổ sung VAT theo mức thuế suất áp dụng tại Ireland vào chi phí khi bạn mua các Ghim Quảng cáo. Việc mua bán như vậy được coi như diễn ra tại Ireland với mục đích đánh thuế VAT.

Nếu bạn được miễn VAT 13b/56b, vui lòng chọn hộp trong phần "Thông tin thuế" và cung cấp mã số miễn thuế của bạn. Bạn sẽ không bị tính VAT.

Nếu doanh nghiệp của bạn được thành lập tại một Quốc gia Thành viên EU (bên ngoài Ireland), việc mua Ghim Quảng cáo của bạn sẽ không bị tính thuế VAT tại Ireland. Việc mua bán coi như được thực hiện bên ngoài Ireland đối với mục đích tính VAT. Tuy nhiên, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp ID VAT của bạn và tự tính VAT đối với việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi với tỷ lệ áp dụng tại nước thành viên EU của bạn (theo Điều 44 và 196 của Chỉ thị hội đồng).

Nếu doanh nghiệp của bạn được thành lập bên ngoài EU, GTGT Ireland sẽ không bị tính phí khi bạn mua Ghim quảng cáo. Việc mua bán coi như được thực hiện bên ngoài Ireland đối với mục đích tính GTGT. Tuy nhiên, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp GTGT hoặc thông tin GST của mình và bạn có thể được yêu cầu tự hạch toán GTGT cho việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi theo mức áp dụng tại quốc gia của bạn. Vui lòng kiểm tra với cơ quan thuế địa phương của bạn.

Doanh nghiệp không bắt buộc phải đăng ký GTGT

Bạn vẫn có thể thiết lập tài khoản với Pinterest nếu bạn không bắt buộc phải đăng ký GTGT hoặc GST và bạn đã chọn không. Chỉ ra điều này bằng cách đánh dấu vào ô trong phần Thông tin về thuế và để trống trường ID thuế. Bạn sẽ cần cung cấp một địa chỉ kinh doanh và xác nhận là tài khoản của bạn là dành cho mục đích kinh doanh.

Để tìm hiểu thêm thông tin về người bắt buộc phải đăng ký GTGT hoặc GST hoặc ai có thể chọn đăng ký và các thủ tục đăng ký, vui lòng liên hệ với cơ quan thuế địa phương của bạn.

Cập nhật thông tin GTGT của bạn

Bạn có thể cập nhật thông tin GTGT trong cài đặt doanh nghiệp của mình.

  1. Từ bất cứ nơi nào trên Pinterest, nhấp vào Quảng cáo bên cạnh thanh tìm kiếm
  2. Chọn Thanh toán
  3. Chuyển đến Cài đặt thanh toán. và nhập ID VAT của bạn trong phần "Thông tin doanh nghiệp" 

Một lỗi hay gặp phải là nhập số thuế thay vì số đăng ký GTGT. Số đăng ký GTGT của EU bắt đầu bằng ID quốc gia cụ thể, theo sau là tối đa 12 ký tự (số hoặc chữ). Truy cập trang web của Ủy ban Châu Âu nếu bạn muốn xác nhận số đăng ký GTGT EU của mình.

Các doanh nghiệp Úc nên nhập ABN (Số doanh nghiệp Úc), số nhận dạng 11 chữ số duy nhất.

Các doanh nghiệp New Zealand nên nhập New Zealand (Số doanh nghiệp New Zealand), số nhận dạng 13 chữ số duy nhất.

Hóa đơn GTGT hoặc GST

Khi bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng thành công, Pinterest sẽ gửi email hóa đơn đến địa chỉ email thanh toán liên kết với tài khoản của bạn, thường trong vòng 48 giờ kể từ khi giao dịch. Các hóa đơn của chúng tôi là hóa đơn VAT hợp lệ cho mục đích tính thuế.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ