Người bán được xác minh

Chương trình Người bán được xác minh giúp mọi người trên Pinterest khám phá và mua hàng từ các thương hiệu được chọn lọc kĩ. Nếu bạn được chấp nhận tham gia chương trình, các Ghim của bạn có thể xuất hiện một cách tự nhiên trước những người đang tìm kiếm sản phẩm và mua sắm trên Pinterest.

Quyền lợi cho Người bán được xác minh

 • Đủ điều kiện để phân phối sản phẩm của bạn trong trải nghiệm mua sắm của chúng tôi
 • Một huy hiệu độc quyền trên hồ sơ và Ghim của bạn cho mọi người trên Pinterest biết rằng bạn đã được chọn lọc kĩ
 • Có giá cả và thông tin còn/hết hàng trên tất cả các Ghim sản phẩm của bạn
 • Tab Cửa hàng trên hồ sơ của bạn giúp mọi người trên Pinterest dễ dàng thấy các sản phẩm của bạn
 • Có thể truy cập sớm vào công cụ Thông tin chi tiết về Chuyển đổi của chúng tôi để đo lường tổng tác động đến doanh số của các Ghim tự nhiên và có trả phí của bạn
   

Yêu cầu

Sau đây là những gì bạn cần làm trước khi đăng ký:

1. Kết nối danh mục sản phẩm

Đưa tất cả các sản phẩm của bạn lên Pinterest bằng cách kết nối nguồn cấp dữ liệu sản phẩm để Ghim sản phẩm của bạn có thông tin cập nhật nhất về giá và sản phẩm. Bạn phải nhập thành công ít nhất 50% số sản phẩm của mình. 

Nếu không muốn tự kết nối danh mục sản phẩm, thì bạn có thể sử dụng bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ quản lý danh mục sản phẩm nào sau đây:

2. Cài đặt Thẻ Pinterest

Đo lường tác động của Pinterest đối với hoạt động kinh doanh của bạn, bằng cách cài đặt thẻ Pinterest.

Nếu không muốn tự cài đặt thẻ Pinterest, thì bạn có thể sử dụng bất kỳ trình quản lý thẻ nào sau đây:

Thẻ của bạn cần được thiết lập để theo dõi các sự kiện chuyển đổi chính và trả về dữ liệu chất lượng cao về các sự kiện liên quan đến mua sắm. Để tham gia Chương trình Người bán được xác minh, vui lòng đảm bảo:

 1. Thẻ của bạn sẽ kích hoạt bất cứ khi nào xảy ra sự kiện Truy cập trang, Thêm vào giỏ hàng hoặc Thanh toán

 2. Thẻ của bạn sẽ kích hoạt ít nhất một lượt Truy cập trang, Thêm vào giỏ hàng và Thanh toán sau mỗi 7 ngày

 3. Các sự kiện thanh toán của bạn có giá trị $ dương, có thể phân tích với mã tiền tệ hợp lệ

 4. ID sản phẩm được gửi trong mỗi sự kiện thẻ của bạn khớp với ID sản phẩm trong danh mục của bạn

Bạn nên sử dụng chức năng đối sánh nâng cao và cài đặt Thẻ JavaScript thay vì Thẻ Hình ảnh. Phương pháp này giúp bạn thấy nhiều lượt chuyển đổi hơn bằng cách theo dõi các hoạt động trên trang web khi không có cookie Pinterest.

Có thể mất đến 7 ngày để xác minh trạng thái của thẻ từng có trạng thái không phù hợp.

3. Đáp ứng Nguyên tắc dành cho người bán của chúng tôi

Để xác minh tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ xem xét để đảm bảo rằng bạn công khai rõ các chính sách, không bán các sản phẩm bị cấm và không phải là người gửi spam hoặc bán hàng theo dạng drop-ship. Bạn có thể đọc tất cả Nguyên tắc dành cho người bán của chúng tôi tại đây.

Bất kỳ Người bán được xác minh nào không có danh mục sản phẩm hiện hoạt hoặc thẻ đang hoạt động sẽ có 30 ngày để đáp ứng các yêu cầu trước khi bị xóa khỏi chương trình. Người bán không đáp ứng Nguyên tắc dành cho người bán của chúng tôi sẽ bị loại ngay lập tức.

Bạn đã sẵn sàng để trở thành Người bán được xác minh?

Hãy đăng ký để tham gia Chương trình Người bán được xác minh nếu bạn là người bán ở Hoa Kỳ. 

Nếu bạn không ở Hoa Kỳ, xin hãy chờ thêm! Bạn sẽ có thể đăng ký sau trong năm nay.