Xem lịch sử thanh toán và biên lai

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Chúng tôi sẽ gửi biên nhận đến địa chỉ email thanh toán chúng tôi có trên hệ thống sau mỗi thanh toán. Bạn có thể xem lịch sử thanh toán đầy đủ—hóa đơn và thẻ tín dụng—và tải xuống các biên nhận từ trang chi tiết thanh toán của bạn. 

Xem chi tiết thanh toán của bạn

  1. Khi đã đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Pinterest, hãy nhấp vào menu thả xuống có nhãn Quảng cáo và chọn Thanh toán
  2. Nhấp vào Lịch sử thanh toán
  3. Để tải biên lai xuống, hãy nhấp vào Biên lai bên cạnh bất kỳ mục hàng nào.
  4. Trong Biên nhận, bạn có thể nhấp vào từng chiến dịch để xem hoạt động chi tiêu của chiến dịch trong báo cáo của Trình quản lý quảng cáo

Để biết thêm thông tin chi tiết về tổng chi tiêu của bạn, hãy xem Quản lý chi tiêu của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ