Xem lịch sử thay đổi của bạn

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Xem lịch sử thay đổi để biết các chỉnh sửa cho từng chiến dịch hoặc trên toàn bộ tài khoản quảng cáo của bạn. Xem những thay đổi đã được thực hiện, khi nào và ai thực hiện các thay đổi.

Xem lịch sử thay đổi cấp tài khoản

Trong thanh điều hướng, hãy nhấp vào Quảng cáo và chọn "Lịch sử tài khoản quảng cáo".

Bạn có thể lọc theo các hành động cụ thể bằng cách nhấp vào Lọc theo ở góc trên bên phải phía trên bảng. Bạn có thể nhấp vào bộ lọc phạm vi ngày (ví dụ: 7 ngày qua) ở góc trên cùng bên trái phía trên bảng để chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc bạn muốn.

Xem chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc lịch sử thay đổi quảng cáo của bạn

 1. Nhấp vào Quảng cáo và chọn "Báo cáo"
 2. Trong bảng báo cáo, hãy chọn chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo mà bạn muốn xem lịch sử thay đổi, sau đó nhấp vào Xem lịch sử

Bạn có thể nhấp vào bộ lọc phạm vi ngày (ví dụ: 7 ngày qua) phía trên bảng và chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc bạn muốn.

Lịch sử thay đổi có sẵn

Hệ thống sẽ ghi dữ liệu lịch sử thay đổi của bạn cho các chiến dịch khác nhau. Thay đổi ở cấp từ khóa hiện không được ghi trong lịch sử thay đổi.

Đối tượng chiến dịch Lịch sử thay đổi
Chiến dịch
 • giới hạn chi tiêu hàng ngày
 • giới hạn chi tiêu trọn đời
 • trạng thái
Nhóm quảng cáo
 • giá thầu
 • ngân sách
 • ngày bắt đầu
 • ngày kết thúc
 • giới hạn tần suất hàng tháng (chỉ CPM)
 • trạng thái
 • nhắm mục tiêu (tất cả trừ từ khóa)
Quảng cáo
 • URL đích
 • Lý do từ chối
 • xem xét trạng thái
 • trạng thái
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ