Phân tích trang web

Để xem phân tích trang web của bạn, nhấp vào Hoạt động từ trang web của bạn ở đầu phần Pinterest Analytics. Nếu bạn không thấy tùy chọn này,  xác nhận web của bạn trước.

Bạn sẽ thấy tất cả các số liệu dưới dạng trung bình hàng ngày. Sử dụng công cụ chọn ngày để xem dữ liệu trong các khoảng thời gian cụ thể, và thanh công cụ "Tất cả ứng dụng" để chọn dữ liệu theo thiết bị. Nhấp vào Xuất dữ liệu  để xuất dữ liệu của bạn sang file CSV.

Tìm nội dung phổ biến nhất từ trang web của bạn

Bạn sẽ thấy lượt hiển thị , lượt lưu và liên kết nhấp chuột cho các Ghim liên kết trở lại trang web của bạn dưới dạng trung bình hàng ngày. Sử dụng bộ chọn ngày để xem dữ liệu cho các khoảng thời gian cụ thể. Nếu bạn có nút Lưu trên trang web của mình, bạn có thể tìm hiểu xem những nút này tác động đến sự hiện diện trên Pinterest của bạn như thế nào.

Ghim gốc là Ghim lần đầu tiên được tạo từ trang web của bạn bằng nút Lưu, bằng tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi hoặc Ghim được tải lên thủ công. Bạn sẽ thấy nó dưới dạng trung bình hàng ngày, nhưng bạn có thể sử dụng biểu đồ để xem thông tin trong một khoảng thời gian cụ thể.

Tất cả thời gian bao gồm những số liệu có từ khi tài khoản Pinterest của bạn được tạo ra, bao gồm:

  • Ghim được lưu nhiều nhất mọi thời đại của bạn
  • Ghim được xếp hạng cao trong tìm kiếm
  • Các Ghim có sức thu hút mạnh, là Ghim có mức độ tương tác cao từ mọi người, bao gồm lưu, nhận xét, gửi và các yếu tố khác

Nếu bạn có nút Lưu trên trang web của mình, bạn có thể tìm hiểu xem những nút này tác động đến sự hiện diện trên Pinterest của bạn như thế nào. Hai biểu đồ trong chế độ xem này cho bạn thấy cách mà nút Lưu thu hút thêm nhiều lưu lượng truy cập đến trang web của bạn.
 
Biểu đồ đầu tiên cho bạn thấy số lượt truy cập vào các trang của bạn từ nút Lưu trong khoảng thời gian 24 giờ. Bạn sẽ thấy số lần nút Lưu được nhấn và số lần ai đó đã sử dụng nó để tạo Ghim. Biểu đồ thứ hai chỉ cho bạn số lần hiển thị, lưu và nhấp của Ghim được tạo bằng nút Lưu. Thông tin này dành cho một tuần cụ thể, tất cả từ các Ghim được tạo vào ngày đó được hiển thị trong biểu đồ đầu tiên.

Nếu bạn không thấy bất kỳ dữ liệu nào, cài đặt nút Lưu của Pinterest.

Bằng cách xem dữ liệu Ghim nào được xem, lưu và nhấp nhiều nhất, bạn có thể khám phá thêm về những gì mọi người quan tâm. Tiếp tục lưu Ghim phù hợp với những sở thích này để tiếp tục thu hút khán giả của bạn và tiếp cận nhiều người hơn trên Pinterest.

Tìm hiểu cách biến những hiểu biết về Pinterest Analytics thành hành động trên blog doanh nghiệp của chúng tôi. 

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ