Căn bản về việc báo cáo, nhắm mục tiêu và theo dõi các chiến dịch của bạn

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Cách truy cập bảng điều khiển báo cáo

Thu thập số liệu và quan sát xu hướng có thể là một khía cạnh thúc đẩy các chiến dịch bạn đang chạy - bạn có cơ hội để xem cách mọi người đang tương tác với nội dung của bạn và cá nhân hóa nội dung để củng cố thương hiệu.

Tài khoản doanh nghiệp có quyền truy cập vào bảng điều khiển báo cáo của chúng tôi. Đây là nơi tóm tắt cách chiến dịch của bạn hoạt động dựa trên số liệu chuyển đổi và gửi thư. Bạn có thể lọc theo đối tượng được nhắm mục tiêu, khung thời gian và nhiều yếu tố khác để so sánh sự thành công của các yếu tố khác nhau của chiến dịch.

Bảng điều khiển báo cáo cung cấp cho bạn thông tin vô cùng hữu ích về hiệu quả hoạt động của chiến dịch dựa trên số liệu gửi thư, mục tiêu và các yếu tố khác. Trước khi đi sâu vào số liệu cụ thể, việc xem thông tin tổng quan toàn diện rất hữu ích.

Đo lường mức độ thành công của Ghim

Đối với mỗi Ghim bạn xuất bản thông qua hồ sơ doanh nghiệp, bạn có thể xem các số liệu về cách đối tượng của bạn tương tác với Ghim. Bạn có thể thấy Ghim có bao nhiêu lượt nhấp vào liên kết, cũng như lượt lưu và lượt hiển thị. Điều này cho phép bạn điều chỉnh với các phong cách Ghim khác nhau hoặc đối tượng được nhắm mục tiêu khác nhau dựa trên mô hình và mức độ phổ biến của Ghim.

Hãy đặt câu hỏi khi tiếp cận số liệu thống kê về Ghim của bạn: nếu một Ghim có nhiều lượt lưu hơn nhưng lại đại diện cho một sản phẩm tương tự như một Ghim khác, thì tại sao mọi người tương tác nhiều hơn với Ghim đó? Có lẽ Ghim đó nhấn mạnh thương hiệu hơn hoặc được nhắm mục tiêu đến đối tượng liên quan nhiều hơn. Bạn cũng có thể thu thập số liệu thống kê về Ghim video để xem những Ghim này đang hoạt động như thế nào so với những Ghim khác.

Thu thập hiểu biết về đối tượng

Hiểu rõ đối tượng của bạn là chìa khóa để chạy một chiến dịch thành công. Chúng tôi thu thập dữ liệu về những người tương tác với các Ghim của bạn hoặc có nhiều khả năng tương tác dựa trên sở thích tương tự. Bạn sẽ có thể so sánh đối tượng của bạn với toàn bộ người ghim, các chủ đề khác đối tượng của bạn muốn tìm kiếm hoặc lưu Ghim từ đó và các xu hướng của đối tượng dựa trên nhân khẩu học. Những thông tin này cho phép bạn hiểu ai thường quan tâm đến thương hiệu, các sản phẩm và ý tưởng của bạn để bạn có thể nhắm mục tiêu ý tưởng liên quan và có khả năng tiếp cận nhiều người có cùng ý tưởng hơn.

Ghim của bạn có tiếp cận được phần lớn những người bạn dự định tiếp cận không? Làm thế nào để bạn có thể thay đổi cách củng cố thương hiệu hoặc xây dựng Ghim để mở rộng đối tượng? Hãy sử dụng những hiểu biết về đối tượng khán giả của bạn để có cơ sở nhắm mục tiêu Ghim hoặc nhóm quảng cáo tiếp theo.

Tổng quan về nhắm mục tiêu chiến dịch

Bạn có thể nghĩ về nhắm mục tiêu như là một cách để cá nhân hóa các chiến dịch và giúp người ghim tìm thấy ý tưởng của bạn. Hãy nghĩ về ai có khả năng để lưu hoặc nhấp vào Ghim của bạn và sử dụng các công cụ nhắm mục tiêu của chúng tôi để giúp Ghim của bạn tiếp cận họ.

Chẳng hạn như bạn đang quảng cáo một quyển sách nấu ăn mới cho Lễ Tạ ơn, hãy thử nhắm mục tiêu những người quan tâm đến "mùa thu", "nấu ăn," "sum họp" và các chủ đề khác. Trong ví dụ này, bạn cũng có thể nhắm mục tiêu những người ở các địa điểm có truyền thống tổ chức các ngày lễ. Bạn có thể nhắm mục tiêu mọi người theo vị trí, sở thích, từ khóa hoặc nhân khẩu học để giúp xây dựng một cộng đồng người theo dõi bền vững.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ