Still need help? Send us a note!

Step 1
Hãy giúp chúng tôi gửi tin nhắn của bạn tới đúng người trong nhóm Cộng đồng của chúng tôi.
Bạn đã Ghim điều gì đó vi phạm các chính sách của chúng tôi phải không?
 

Hãy kiểm tra nếu bạn đã nhận được email về việc treo tài khoản của bạn. Nếu bạn đã nhận được, nhưng chắc rằng các Ghim của bạn không vi phạm các chính sách nội dung của chúng tôi, bạn có thể phản đối quyết định bằng cách nhấp vào đường dẫn trong email.

Bạn cần biết thêm thông tin? Bạn chưa nhận được email? Hãy nhấp Tôi vẫn cần trợ giúp và hoàn thành mẫu đơn liên hệ. Chúng tôi sẽ xem xét thêm.

 
Can't reset your password?
 
You may have signed up with a different email address. You can get a hint to the email address on your account to help you remember.
 
If you're not receiving the email, check your junk folders and search your inbox for "@pinterest.com" emails.
 
Chúng tôi rất tiếc khi bạn rời đi!
 
Để hủy kích hoạt tài khoản của bạn, hãy vào trang cài đặt Tài khoản và chọn Hủy kích hoạt Tài khoản. Sau đó, hãy lựa chọn lý do tại sao bạn hủy kích hoạt. Để đóng tài khoản của bạn vĩnh viễn, hãy chọn Đóng tài khoản của tôi vĩnh viễn ở phía dưới cùng của mẫu đơn.
 
Nếu bạn hủy kích hoạt tài khoản, bạn vẫn luôn có thể kích hoạt lại tài khoản của mình bằng cách đăng nhập trở lại. Nếu bạn đóng vĩnh viễn tài khoản của mình, bạn có 14 ngày để thay đổi quyết định này.
 
Safe mode is our way of protecting your account.
 
We may have detected suspicious activity on your account. You can secure and access your account by resetting your password. If you're not receiving the password reset email, check your junk folders and search your inbox for "@pinterest.com" emails. Also make sure that you're using the right email address—if you need, you can get a hint to the email address on your account.
 
If your account is linked to Facebook or Twitter, you can log in using those to life safe mode and access your account.
 
Có phải tất cả các bảng và Ghim của bạn đã mất?
 
Bạn có thể đã vô tình tạo một tài khoản mới bằng một địa chỉ email khác.
 
Bạn sẽ cần đăng xuất khỏi tài khoản và thử đăng nhập bằng địa chỉ email bạn đăng ký ban đầu.
 
Nếu bạn không nhớ mật khẩu của mình, bạn có thể cài đặt lại. Nếu bạn không nhớ địa chỉ email của mình, bạn có thể được gợi ý.
 

Bạn có thể vẫn đăng nhập được!

Bạn có thể vẫn đăng nhập bằng email cũ được với điều kiện bạn nhớ mật khẩu của mình. Hãy tiếp tục và thử đăng nhập bằng email và mật khẩu bạn có thể đã dùng.

Nếu tài khoản của bạn kết nối với Facebook hoặc Twitter, bạn có thể đăng nhập trở lại sử dụng các tài khoản này.

Nếu bạn không thể truy cập tài khoản email của mình và bạn không có biện pháp thay thế để đăng nhập như Facebook hoặc Twitter, thì rất tiếc chúng tôi không thể xác nhận rằng bạn là chủ tài khoản. Điều tốt nhất cần làm trong trường hợp này là tạo một tài khoản mới. Bạn có thể Ghim các mục từ tài khoản cũ của bạn sang tài khoản mới và theo dõi những người bạn đã theo dõi trước đây.

 

Bạn thấy các Ghim từ những người bạn không theo dõi?

Bạn có thể nhấp Ghim để xem bạn có đang theo dõi người đó hay một trong số các bảng của người đó hay không. Nếu bạn có theo dõi, bạn có thể ngừng theo dõi họ.

Bạn cũng có thể xem các Ghim Được chọn cho Bạn hoặc các Ghim Quảng cáo. Nếu bạn muốn, bạn có thể để lại phản hồi về các Ghim Dành cho bạn.

 
Hồ sơ của bạn gặp vấn đề?
 

Bạn có thể thay đổi hồ sơ của mình để kiểm soát việc người khác nhìn thấy bạn và hồ sơ của bạn. Các cài đặt này bao gồm cả tên, ảnh hồ sơ và địa điểm của bạn.

Bạn có thể cá nhân hóa hồ sơ và thêm vào, chỉnh sửa hoặc xóa một bảng.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về việc sử dụng các bảng theo nhómcác bảng bí mật.

Lời mời tham gia bảng theo nhóm gặp vấn đề?
 
Hãy kiểm tra xem các bạn có đang theo dõi lẫn nhau. Sau đó, thử gỡ bỏ lời mời và mời lại Người ghim (hoặc yêu cầu họ gỡ bỏ và mời lại bạn). Hãy ghi nhớ, nếu người mời bạn không phải người tạo bảng thì người tạo bảng cần phải phê duyệt lời mời trước khi bạn thấy lời mời đó.
 
Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về việc sử dụng các bảng theo nhómcác bảng bí mật.
 
Bạn gặp trục trặc với các tin nhắn?
 
Hiện tại, không thể xóa một tin nhắn hoặc Ghim đã gửi đi. Để ẩn một đoạn hội thoại trong mục thông báo của bạn, lướt trên tin nhắn và nhấp X. Đoạn hội thoại sẽ xuất hiện lại nếu người Ghim trả lời hoặc gửi Ghim khác cho bạn.
 
Nếu bạn không thể gửi tin nhắn, hãy chắc chắn rằng các bạn đang theo dõi lẫn nhau.
 
Bạn nhận được quá nhiều thông báo?
 
Bạn có thể thay đổi cài đặt thông báo của mình từ trang cài đặt Tài khoản của hồ sơ của bạn.
 
Bạn gặp khó khăn khi tìm kiếm trên Pinterest?
 
Cần một vài ngày để những nội dung mới hiển thị trên Pinterest, vì vậy, hồ sơ, bảng hoặc Ghim của bạn có thể không hiển thị trên kết quả tìm kiếm ngay lập tức.
 
Khi bạn tìm kiếm trên Pinterest, bạn sẽ thấy các tìm kiếm phổ biến, các bảng và Người ghim. Bạn cũng có thể thay đổi nội dung tìm kiếm bằng cách nhấn biểu tượng lọc bên phải của thanh tìm kiếm. Bạn sẽ có thể tìm kiếm các Ghim, bảng và những Người ghim khác ở đó.
 
Bạn nhận được quá nhiều email từ chúng tôi?
 
Bạn có thể thay đổi cài đặt email của mình từ trang cài đặt Tài khoản của hồ sơ của bạn.
 
Bạn gặp rắc rối khi mua sắm trên Pinterest?
 
Nếu bạn đang gặp phải vấn đề trong việc tìm các Ghim mua được, chỉ cần nhấn nút Tìm kiếm và trình duyệt thông qua phần Cửa hàng. Hoặc nhập từ cần tìm kiếm và di chuyển tới các Ghim mua được ở trên cùng. Khám phá thêm.
 
Nếu bạn đang gặp khó khăn khi đặt hàng, hãy đảm bảo liên hệ với người bán trước khi bạn liên hệ Pinterest. Bởi lẽ bạn mua hàng từ người bán (và không phải từ Pinterest), họ có thể giúp bạn giải quyết phần lớn các vấn đề liên quan đến việc đặt hàng của bạn. Khám phá thêm.
 
Người bán có thể giúp bạn hủy đơn hàng, thực hiện việc hoàn tiền hoặc trả lại hàng, và hơn thế nữa. Nếu bạn đã liên hệ với người bán và vẫn cần trợ giúp, hãy cho chúng tôi biết.
 
(Chú ý: Các Ghim Mua được hiện mới chỉ có mặt tại Hoa Kỳ.)
 
 
Chúng tôi sẽ không chỉ tìm các Ghim mà cả bảng xuất phát của Ghim và người đã thêm Ghim đó.
 
Bạn cần biết thêm thông tin hoặc bối cảnh? Hãy nhấp Tôi vẫn cần trợ giúp và gửi cho chúng tôi:
 1. Đường dẫn URL tới Ghim, bảng hoặc tài khoản bạn báo cáo
 2. Đối với (các) tài khoản, bạn cũng có thể gửi tên người dùng (không có dấu cách hoặc các ký tự)
Nếu có ai đó đang mạo danh bạn (ví dụ: bằng cách sử dụng ảnh hồ sơ của bạn)? Chúngtôi muốn được biết. 
 
Nhấp vào Tôi vẫn cần trợ giúp và gửi cho chúng tôi:
 1. Đường dẫn URL hồ sơ Pinterest bạn báo cáo
 2. Hồ sơ Pinterest thực của bạn (nếu có)
 3. Bất cứ thông tin nào chúng tôi có thể dùng để xác minh danh tính của bạn, ví dụ như đường dẫn hồ sơ Facebook hoặc Twitter
Có ai đó đang quấy rối bạn  đăng các chi tiết xác định danh tính của bạn (ví dụ: tên đầy đủ hoặc số điện thoại của bạn)? Hoặc có thể hình ảnh hoặc tên của bạn đang bị lợi dụng mà không có sự cho phép của bạn?
 
Hãybáo cáo (các) Ghimđang diễn ra hành vi này và đảm bảo rằng tài khoản của bạn thể hiện danh tính của bạn để chúng tôi có thể biết rằng chính bạn là người đang bị quấy rối trên (các) Ghim. Chúng tôi sẽ đánh giá không chỉ (các) Ghim mà cả bảng và Người ghim.
 
Bạn cần biết thêm thông tin hoặc bối cảnh? Hãy nhấp Tôi vẫn cần trợ giúp và gửi cho chúng tôi:
 1. Đường dẫn URL tới Ghim, bảng hoặc tài khoản bạn đang báo cáo
 2. Đối với (các) tài khoản, bạn cũng có thể gửi tên người dùng chính xác (không có dấu cách hoặc ký tự)
 3. Bất cứ thông tin nào chúng tôi có thể sử dụng để xác minh danh tính của bạn với tư cách là người được đối chứng trong Ghim, ví dụ như đường dẫn hồ sơ Facebook hoặc Twitter
 
 
Chúng tôi sẽ không chỉ tìm các Ghim mà cả bảng xuất phát của Ghim và người đã thêm Ghim đó.
 
Bạn cần biết thêm thông tin hoặc bối cảnh? Hãy nhấp Tôi vẫn cần trợ giúp và gửi cho chúng tôi:
 1. Đường dẫn URL tới Ghim, bảng hoặc tài khoản bạn báo cáo
 2. Đối với (các) tài khoản, bạn cũng có thể gửi tên người dùng (không có dấu cách hoặc các ký tự)
 
Chúng tôi sẽ không chỉ tìm các Ghim mà cả bảng xuất phát của Ghim và người đã thêm Ghim đó.
 
Bạn cần biết thêm thông tin hoặc bối cảnh? Hãy nhấp Tôi vẫn cần trợ giúp và gửi cho chúng tôi:
 1. Đường dẫn URL tới Ghim, bảng hoặc tài khoản bạn báo cáo
 2. Đối với (các) tài khoản, bạn cũng có thể gửi tên người dùng (không có dấu cách hoặc các ký tự)
 
Chúng tôi sẽ không chỉ tìm các Ghim mà cả bảng xuất phát của Ghim và người đã thêm Ghim đó.
 
Bạn cần biết thêm thông tin hoặc bối cảnh? Hãy nhấp Tôi vẫn cần trợ giúp và gửi cho chúng tôi:
 1. Đường dẫn URL tới Ghim, bảng hoặc tài khoản bạn báo cáo
 2. Đối với (các) tài khoản, bạn cũng có thể gửi tên người dùng (không có dấu cách hoặc các ký tự)
 
Chúng tôi sẽ không chỉ tìm các Ghim mà cả bảng xuất phát của Ghim và người đã thêm Ghim đó.
 
Bạn cần biết thêm thông tin hoặc bối cảnh? Hãy nhấp Tôi vẫn cần trợ giúp và gửi cho chúng tôi:
 1. Đường dẫn URL tới Ghim, bảng hoặc tài khoản bạn báo cáo
 2. Đối với (các) tài khoản, bạn cũng có thể gửi tên người dùng (không có dấu cách hoặc các ký tự)
Hãy khám phá các chính sách nội dung của chúng tôi để biết điều gì được và không được phép đăng trên Pinterest (bao gồm cả các bảng bí mật và các ghim đăng lại).
 
Bạn nghĩ rằng chúng tôi đã nhầm lẫn khi gỡ bỏ Ghim hoặc bảng của bạn đi? Hãy nhấp Tôi vẫn cần trợ giúp và gửi cho chúng tôi:
 1. Một đường dẫn tới hình ảnh hoặc ảnh chụp màn hình của hình ảnh đính kèm (nếu một Ghim được gỡ bỏ). Chúng tôi không còn giữ liên kết tới các Ghim đã được gỡ bỏ
 2. Bất cứ thông tin bổ sung nào có thể giúp chúng tôi hiểu được mình đã nhầm lẫn
Chúng tôi rất tiếc về việc đó!
 
Để dừng việc nhận các email này ngay lập tức, hãy nhấp Hủy đăng ký ở dưới cùng của mỗi email bạn nhận được từ Pinterest. Hãy ghi nhớ rằng bạn có thể vẫn nhận được một số email trong vòng vài ngày tới trong thời gian hệ thống email của chúng tôi được cập nhật.
Nếu bạn vẫn gặp vấn đề, hãy nhấp Tôi vẫn cần trợ giúp và cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin nhất có thể bao gồm cả địa chỉ email được đề cập.
 
Bạn có thể dễ dàng thêm nút Pin It cho: Wordpress.comWordpress.orgBloggerWix.com
 
Bạn gặp phải vấn đề khác?
 1. Pinterest đang gặp khó khăn trong việc "giao tiếp" với trang của tôi: Điều này thường có nghĩa là có gì đó làm chậm trang của bạn, vì vậy chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra với máy chủ web hoặc nhà phát triển trang của bạn.
 2. Widget của tôi không hoạt động: Hãy đảm bảo bạn đã sử dụng trình tạo widget của chúng tôi để tạo widget này. Nếu widget của bạn xuất phát từ nơi khác, chúng tôi sẽ không thể sửa widget đó được.
 3. Nút Pin It của tôi không hoạt động: Hãy xem mã HTML trên trang web của bạn và tìm kiếm 'pinit.js.' Nếu bạn không thể thấy mã này, điều này có nghĩa là bạn đang sử dụng nút Pin It của bên thứ ba chưa được hỗ trợ. Hãy tới trình tạo widget để tạo mã cho nút Pin It chính thức.

Bạn gặp khó khăn với công cụ Phân tích?

 1. Bạn không thấy dữ liệu nào trên công cụ Pinterest Analytics? Sau khi tạo một tài khoản doanh nghiệp mới hoặc chuyển đổi sang tài khoản doanh nghiệp, các dữ liệu mới nhất sẽ cần ít nhất 48 giờ để được tải lên công cụ Pinterest Analytics. Nếu bạn đã chuyển đổi sang tài khoản doanh nghiệp, công cụ Phân tích Pinterest Analytics sẽ hiển thị các dữ liệu từ sau khi tài khoản của bạn được chuyển đổi chứ không phải trước đó. Hiện tại, chúng tôi chưa có thước đo người theo dõi. Rất tiếc vì điều đó!
 2. Bạn không thể truy cập phân tích? Hãy đảm bảo bạn đã chuyển đổi sang tài khoản doanh nghiệp.
 3. Bạn không thấy các dữ liệu cho toàn bộ các Ghim và bảng? Công cụ Phân tích chỉ hiển thị dữ liệu Ghim và bảng từ 30 ngày qua. Để theo dõi các xu hướng theo thời gian, hãy thử tải về dữ liệu của bạn.
Để thêm các Ghim Thông tin, hãy quyết định loại Ghim mà bạn muốn, sau đó áp dụng để xác minh các Ghim đó.
 
Bạn gặp phải vấn đề khác?
 1. Đường dẫn URL của tôi không xác minh được trong công cụ xác minh Ghim Thông tin: Hãy kiểm tra tài liệu Ghim Thông tin để đảm bảo bạn đã thực hiện chính xác các thẻ meta Ghim Thông tin.
 2. Các Ghim Thông tin của tôi đang hiển thị sai thông tin: Hãy kiểm tra tài liệu Ghim Thông tin để đảm bảo bạn đã thực hiện chính xác các thẻ meta Ghim Thông tin.
 3. Giá của Ghim Thông tin Sản phẩm của tôi không cập nhật: Hãy lấy đường dẫn URL sản phẩm của bạn và xác minh chúng trong công cụ xác minh Ghim Thông tin. Sau đó, nhấp nút 'rescrape' để bắt cập nhật các Ghim dẫn trở lại đường dẫn URL đó.
Các Ghim thực đơn của tôi không hiển thị chính xác: Nếu bạn các thẻ "thực đơn", hãy đảm bảo bạn không sử dụng khổ microformat v1, bởi lẽ chúng tôi chỉ chấp nhận khổ microformat v2.
 
 
Khám phá danh sách những lý do không phê chuẩn phổ biến của chúng tôi.
 
Nếu việc đăng ký các Ghim Mua được bị từ chối, vui lòng xem lại chính sách Ghim Mua đượccác Tiêu chuẩn Quảng cáo của chúng tôi để đảm bảo cửa hàng của bạn đạt tiêu chuẩn cho các Ghim Mua được. Bạn cũng có thể xem lại danh sách các vấn đề phổ biến này.
 
 

Các Ghim Mua được đã có sẵn để lựa chọn những người bán hàng tại Hoa Kỳ, những người có cửa hàng trên:

Nếu bạn có các câu hỏi về việc thiết lập cửa hàng của mình hoặc giải quyết các vấn đề thông thường, chúng tôi khuyến nghị bạn liên hệ với nhóm hỗ trợ nền tảng cửa hàng của mình.

Một khi bạn đã đăng ký và đơn đăng ký đó đã được xét duyệt, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email hướng dẫn việc cần làm tiếp theo. Nếu bạn vẫn chưa nhận được email, hãy kiên nhẫn! Chúng tôi sẽ liên lạc ngay với bạn.

If you’re a Magento shop, you need to to fill out some compliance documentation called “PCI Attestation of Compliance (AoC)” before you can sell on Pinterest.

If you didn’t submit your documentation, or if what you submitted wasn’t complete, be sure to submit your completed documentation so we can review your Buyable Pins application.

Need help getting started? Check out these guidelines.
 

Bạn thấy tin nhắn báo lỗi?

 1. Hãy đảm bảo trang web của bạn chưa được xác nhận trên một tài khoản Pinterest khác.

 2. Nếu trang web của bạn là đường dẫn phụ (ví dụ như: https://etsy.com/store), thì chúng tôi chưa thể xác nhận được ở thời điểm này

Chúng tôi sẽ chặn các đường dẫn nếu chúng tôi cho rằng chúng có thể chứa thư rác hoặc không an toàn.
Để đảm bảo đường dẫn không bị chặn:
 1. Hãy kiểm tra xem đường dẫn có dẫn trực tiếp tới trang web mà không thông qua một đường dẫn URL rút gọn (ví dụ bit.ly) hoặc chuyển tiếp hay không
 2. Ghim với nút Pin It chính thức của chúng tôi
 
Trong một số trường hợp, chúng tôi chặn một trang web hoàn toàn. Nếu bạn nghĩ chúng tôi đã nhầm lẫn, chỉ cần viết thư cho chúng tôi với nội dung:
 1. Một đường dẫn tới trang web hoặc blog của bạn
 2. Một đường dẫn tới một ghim hiển thị cho bạn lỗi chặn
Hãy bắt đầu quảng cáo các Ghim!
 1. Bạn chưa thấy các Ghim bạn muốn quảng cáo? Hãy đảm bảo Ghim đủ tiêu chuẩn để quảng cáo.
 2. Bạn gặp khó khăn khi tải ads.pintererst.com? Hãy đảm bảo bạn không bật chương trình chặn quảng cáo nào.
 3. Bạn muốn thử các Ghim Quảng cáo? Nếu doanh nghiệp của bạn đặt tại Hoa Kỳ, bạn có thể bắt đầu tại trang ads.pinterest.com. Các doanh nghiệp bên ngoài Hoa Kỳ vẫn chưa thể tham gia.
 4. Bạn muốn tìm hiểu làm sao để quảng cáo một Ghim? Hãy tham khảo các video về Ghim Quảng cáo này để hiểu thêm cách để khởi đầu.
 
Bạn chưa hiểu về thước đo của mình?
 
Tìm hiểu thêm để hiểu rõ dữ liệu hiệu suất của bạn hơn.
 
Look for an email from ad-reviews@account.pinterest.com to find out why your ads were disapproved.
 
Here are the top 5 reasons why Pins are disapproved:
 1. Excessive hashtags
 2. Currency in the Pin image or description
 3. Promotional material in the Pin image or description
 4. Excessive symbology or incorrect grammar
 5. Targeting irrelevant terms
To fix one of these problems, you can always edit your Pin. Learn more about what’s allowed in our advertising rules.
 
 

Having trouble with billing and payments?

 1. Is your credit card being declined? Right now, we’re only accepting US, UK, IE, and CA credit cards. We aren’t accepting prepaid cards. 
 2. Want to know how much Promoted Pins cost? There’s no minimum cost. Instead, the amount you pay will depend on your targeted audience and your bid. 
 3. Need a receipt? We’ll email you a receipt to the billing email on file whenever we charge your card.

Tôi vẫn cần trợ giúp

Step 2
You can only upload one image right now, but can always send us more later.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Bạn truy cập Pinterest bằng cách nào?
http://www.pinterest.com/YOUR_USERNAME

Please click Submit one time.