Giới thiệu về Pinterest

Đầu tiên, Pinterest là gì? 

Pinterest là công cụ đánh dấu trang trực quan, giúp bạn khám phá và lưu giữ những ý tưởng sáng tạo.