Giới thiệu về Pinterest

Pinterest là gì? 

Pinterest là nơi mọi người khám phá những ý tưởng mới và tìm cảm hứng để làm những điều họ yêu thích! 

Ghim là những ý tưởng giúp bạn sáng tạo hoặc thử điều gì mới, cho dù bạn đang lập kế hoạch cắm trại hay tìm ý tưởng sửa chữa nhà cửa. 

Ghim được lưu vào các bảng để được sắp xếp có hệ thống và dễ tìm. Theo dõi những người hoặc bảng khác đang lưu những ý tưởng bạn quan tâm, để bạn có thể làm điều mình thích nhiều hơn.