Tài nguyên khác

Hãy xem lại mọi thứ một lần nữa

Pinterest là nơi để bạn khám phá và lưu giữ những ý tưởng sáng tạo. Bạn Ghim tất cả những ý tưởng đó trên bảng của mình.  
 
Bạn có thể đưa vào bảng tin nhà của mình các Ghim mới bằng cách theo dõi những người có sở thích khiến bạn ngưỡng mộ. Bạn sẽ tìm thấy vô số ý tưởng từ bảng tin nhà của mình, hoặc bằng cách duyệt qua các danh mục hay tìm kiếm. 
 
Như vậy đấy!
 

Tải ứng dụng và nút trình duyệt Pinterest của chúng tôi

Vì bạn đã là một chuyên gia về Pinterest, có thể bạn sẽ muốn:
  1. Tải ứng dụng Pinterest dành cho thiết bị di động (iOS / Android) để bạn có thể Ghim mọi lúc mọi nơi
  2. Thêm nút trình duyệt của Pinterest để bạn có thể lưu những điều mình tìm thấy trên web