Ghim

Ghim là gì?

Ghim là những ý tưởng mọi người tìm và lưu từ khắp nơi trên web. 

Mỗi Ghim sẽ liên kết trở lại trang web xuất phát điểm của nó. Nếu bạn nhấp qua Ghim bạn có thể tìm hiểu thêm về Ghim đó—như là cách thực hiện Ghim đó hoặc nơi để mua sản phẩm đó.

Nút Lưu

Nút Lưu có chức năng như chính tên gọi vậy—nút này sẽ lưu lại những ý tưởng và Ghim của bạn! 

Khi phát hiện Ghim bạn đang quan tâm, hãy lưu Ghim đó vào bảng của bạn bằng cách nhấp vào nút Lưu màu đỏ.

Đưa ý tưởng của bạn vào cuộc sống

Khi bạn thấy một Ghim mình luôn muốn thử, hãy làm ngay! Và chia sẻ kết quả bằng cách thêm một hình ảnh hoặc ghi chú. 

Gửi Ghim cho người khác

Thật dễ dàng để chia sẻ ý tưởng với người khác. Bằng cách gửi Ghim cho bạn bè , bạn có thể biến một chuyến đi cắm trại vào một bữa tiệc cắm trại! 

Các bài viết liên quan