Cílení publika

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém reklamy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou reklamy pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Cílení publika vám umožňuje oslovit specifičtější skupinu lidí díky kombinování informací, které o svých zákaznících víte, s informacemi o tom, jak lidé Pinterest používají.

Vytvořit lze čtyři typy publika:

  • Seznamy zákazníků
  • Lidé, kteří navštívili vaši stránku
  • Lidé, kteří reagovali na vaše piny na Pinterestu
  • Lidé podobní lidem z existujícího seznamu publik

Vytvoření publika

  1. Klikněte na Reklamy a vyberte „Publika“.
  2. Klikněte na položku Vytvořit publikum.
  3. Vyberte typ publika a klikněte na tlačítko Další.
  4. Pokračujte podle pokynů a klikněte na možnost Vytvořit.

Když si vytvoříte seznam zákazníků, Pinterest ve vašem seznamu publika vyhledá lidi, kteří mají existující účty na Pinterestu. Každé publikum musí mít 100 lidí, než ho můžete začít používat. Například pokud nahrajete seznam 120 lidí, ale náš systém pozná, že pouze 80 z nich používá Pinterest, bude nutné přidat další zákazníky.

Pinterest nikdy nebude sdílet publika, která jste vytvořili, ani je používat k cílení cizích kampaní, pokud nás o to nepožádáte.

Jak publika fungují

Seznam zákazníků

Nahrajte e-maily existujících zákazníků nebo ID mobilních reklam (MAID) v souboru CSV s jedním sloupcem. Vynechejte jakékoli další údaje, které máte, jako například jména. Pamatujte, že finální seznam publika bude pravděpodobně menší než celkový počet e-mailů nebo ID mobilních reklam nahraných původně.

Pomocí zahrnujícího cílení můžete oslovit existující důležité zákazníky konkrétním sdělením. Vylučující cílení můžete využít k podpoře cílů získání nových zákazníků. Jakmile bude mít váš seznam minimálně 100 shod, jeho stav na stránce Publika ve Správě inzerce se změní na zelený a budete moci na toto publikum cílit vaši reklamu.

Formátování

  • Soubory e-mailů: Cleartext, SHA256, klíč hash MD5. Musí obsahovat „@“.
  • Soubory MAID: Cleartext, SHA1, SHA256, klíče hash MD5. IDFA (iOS) se musí psát velkými písmeny a AAID (Android) malými. MAID musí mít formát 8-4-4-4-12.

Pokud se nahrávání vašeho souboru CSV nezdaří, pravděpodobně nesplňuje jeden z výše uvedených požadavků. Nesmí zahrnovat záhlaví, nadpisy a prázdné řádky nebo tabulátory, které vytvářejí mezery.

Když nahrajete seznam zákazníků na Pinterest, bude okamžitě hashován a nebude možné jej znovu stáhnout nebo zpřístupnit. Chcete-li seznam zákazníků upravit, musíte nahrát nový. Seznamy zákazníků se neaktualizují automaticky, pokud nejsou připojeny k CRM přes API Pinterestu.

Úpravy

Když nahrajete seznam zákazníků na Pinterest, bude okamžitě hashován a nebude možné jej znovu stáhnout nebo zpřístupnit. Chcete-li seznam zákazníků upravit, musíte nahrát nový. Chcete-li z existujícího seznamu zákazníků odstranit konkrétního zákazníka, bude třeba odstranit zákazníka ze seznamu, seznam uložit se stejným názvem publika a poté jej znovu nahrát. Seznamy zákazníků se neaktualizují automaticky, pokud nejsou připojeny k CRM přes API Pinterestu.

Návštěvníci webu

Změna cílení návštěvníků identifikuje lidi, kteří váš web již navštívili, a umožňuje vám na ně cílit na Pinterestu, kde s větší pravděpodobností provedou nějakou akci. Chcete-li vytvořit publika návštěvníků, je třeba nastavit tag Pinterestu.

Přidejte základní kód na každou stránku webu a kód události na stránky, na kterých chcete sledovat akce, které vás zajímají. Cílové publikum můžete vytvořit na základě jednoho či více konkrétních tagů událostí nebo na základě jedné či více stránek, které lidé na vašem webu navštívili. Pro události můžete změnit cílení uživatelů, kteří přidali do košíku určitý typ produktu, ale nepřešli k pokladně. Pro stránky můžete změnit cílení uživatelů, kteří přešli na určité adresy URL, jako jsou například stránky pokladny nebo potvrzení.

Jakmile vytvoříte publikum, jeho velikost se do 24 hodin aktualizuje na stránce Publika ve Správě inzerce.

Míra zájmu

Jakmile potvrdíte vaši webovou stránku v nastavení účtu, můžete cílit na lidi, kteří dříve reagovali na piny z vaší webové stránky. Ty zahrnují uložení, podrobná zobrazení, komentáře, kliknutí na odkaz a přejetí po kartě karuselu.

Přidáním filtrů do aktivního publika můžete cílit na lidi nebo vyloučit lidi, kteří provádí určité akce, jako například uložení vašeho pinu. K cílení nebo vyloučení lidí ve vašem publiku použijte filtry Cílová adresa URL, Typy akcí, ID pinu, % zobrazení videa nebo Kategorie pinu. Pokud používáte filtr ID pinu, musí ID pinu pocházet z ID originálního, organického pinu, nikoli z ID reklamy. Pokud se rozhodnete filtry nepřidávat, bude vaše publikum zahrnovat lidi, kteří reagovali na jakýkoli pin, který vede na vaši potvrzenou webovou stránku. To může zahrnovat reklamy, organické piny a piny, které nebyly vytvořeny vaším účtem.

Jakmile vytvoříte publikum, jeho velikost se do 24 hodin aktualizuje na stránce Publika ve Správě inzerce.

Podobné

Cílení na podobné vám pomáhá jednoduše oslovit lidi podobné vašim existujícím publikům. Podobná publika vytváříme pomocí informací, které víme o lidech na Pinterestu a jejich chování.

Chcete-li vytvořit podobné publikum, zvolte jako zdroj publika jedno z vašich existujících publik. Na základě zdrojového publika můžete cílit na lidi v konkrétní zemi a vybrat procento cílové velikosti. Podobná publika můžete použít k hledání nových zákazníků, nových lidí, kteří budou pravděpodobně reagovat na vaše piny, nebo nových lidí, kteří pravděpodobně navštíví vaši webovou stránku na základě vašeho zdrojového publika.

Jakmile vytvoříte publikum, jeho velikost se do 24 hodin aktualizuje na stránce Publika ve Správě inzerce. Pokud je vaše zdrojové publikum také nové, velikost publika se aktualizuje do 72 hodin.

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás