Konverteringskampagner

Du befinder dig i et område, hvor der ikke er åbnet for Annoncer endnu. Se, hvor Annoncer kan benyttes af Pinterest Business-konti.

Få mere at vide

Konverteringskampagner hjælper dig med at opnå handlinger på websites, som spores af Pinterest-tagget. Konverteringskampagner kan bruges med hændelserne Betaling, Tilmelding, Kundeemne og Føj til indkøbskurv. Vælg, hvilken slags konverteringer du vil opnå, og indtast dit budget og din mål-CPA, så vi kan optimere dit forbrug efter det.

Forbered din konverteringskampagne 

Følg trinnene nedenfor for at blive klar til at køre en konverteringskampagne:

 1. Placer Pinterest-tagget på dit website.

 2. Sørg for, at du sporer mindst en af følgende understøttede hændelser: Betaling, Føj til indkøbskurv, Tilmelding eller Kundeemne.

 3. Når en hændelse udløses, er du klar til at oprette en konverteringskampagne.

Hvis din kampagne går i stå, skal du sikre dig, at Pinterest-tagget fungerer korrekt, og at dit CPA-mål er højt nok til, at dine annoncer kan vises.  

Hvis du ikke opfylder kravene, skal du implementere Pinterest-tagget eller bruge et andet kampagnemål.

Indlæringstilstand

Når du har oprettet en konverteringskampagne, viser vi annoncerne for forskellige persontyper for at finde ud af, hvem der har størst sandsynlighed for at konvertere. Denne indledende proces kaldes indlæringstilstand. I denne fase kan der være udsving i din kampagnes resultater.

Når indlæringstilstanden er afsluttet, og vi har nok data, viser vi dine annoncer for de personer, der har størst sandsynlighed for at konvertere. Herefter bør din kampagnes resultater blive stabile, og du kan foretage ændringer. Vi anbefaler, at du venter med at foretage ændringer af din konverteringskampagne, til indlæringstilstanden er slut, så den ikke nulstilles og tager længere tid.

Vi anbefaler, at du højst foretager to runder ændringer pr. uge, da det giver den bedste kampagne. Regn med, at det tager 3-5 dage efter hver ændring, før kampagnen er kalibreret, har opnået indlæring og er blevet justeret, så vi kan levere de bedste resultater. Du får en bedre idé om kampagnens faktiske resultater, hvis du vurderer dem ugentligt eller månedligt i stedet for dagligt.

Opret en konverteringskampagne

Konfigurer en konverteringskampagne i Ads Manager

 1. Opret en kampagne.

 2. Vælg Konverteringer som dit kampagnemål. Hvis muligheden er nedtonet, opfylder du ikke kravene.

 3. Udfyld oplysningerne om din kampagne, og klik derefter på Fortsæt for at konfigurere din annoncegruppe.

 4. Udfyld følgende felter under "Optimering og levering": Pinterest-tag, Konverteringshandling, Konverteringsperiode og Mål-CPA.

 5. Afslut opsætningen af din annoncegruppe, og klik derefter på Annoncer i menuen til venstre, eller rul ned for at vælge pins til din annoncegruppe.

   

Konfigurer en konverteringskampagne i Masseredigering

 1. Opret en ny masseredigeringskampagne, eller klon en eksisterende kampagne. Følgende kolonner er felterne til konverteringsoptimering:

 2. Følg den oprindelige indstilling af Masseredigering, men udfyld disse felter til konverteringsoptimering: , , , og .

Sådan vælger du konverteringsperiode

Konverteringsperioder giver dig mulighed for at fortælle os, hvilke konverteringsdata vi skal bruge, når vi viser annoncer for pinnere – det er dem, der bruges til optimering. 

Derimod handler tilskrivningsperioder om måling af værdi – de fortæller os, hvilke konverteringer du lægger vægt på for at nå dine mål. 

Både konverteringsperioder og tilskrivningsperioder udtrykkes som et tidsrum bagud i tid (tiden fra konverteringshandling til annoncehændelse) og som en annonceengagementstype (efter klik, efter engagement eller efter visning). Vi bruger disse perioder: 30 dage, 7 dage og 1 dag. 

Vær opmærksom på følgende, når du skal vælge perioder:

 • Din virksomheds købscyklus: Som regel købes varer med en lav pris og standardvarer hurtigere end varer med en høj pris. Det er især vigtigt at vælge en længere periode, hvis dit produkt kræver lang tids overvejelse.

 • Længden af tilskrivningsperioder: Vi anbefaler, at du tilpasser dine konverteringsperioder og tilskrivningsperioder, så de er stort set lige lange. Hvis du allerede har valgt en tilskrivningsperiode, der fungerer for din virksomhed, og vi ikke tilbyder en lignende konverteringsperiode, skal du ikke bekymre dig om det. Vælg bare den, der er tættest på, så er du godt på vej!

 • Den måde folk, bruger Pinterest på: Nogle pinnere logger på hver dag eller endog flere gange om dagen, men generelt bruges Pinterest mindre hyppigt, men i længere tid ad gangen end sociale platforme. Det er også mere almindeligt at se indhold end at klikke på indhold, så vægt på visninger drejer sig om skalerbarhed.

 • Konverteringsmængde: Sørg for, at din konverteringsperiode leverer tilstrækkelig mange optimeringshændelser til at være effektiv. Vi ser typisk, at 50-200 konverteringer om ugen er tilstrækkeligt til, at vores leveringssystem kan lære, hvem det er bedst at vise dine annoncer til, men det giver sig selv, at jo flere konverteringer jo bedre, så længe de har en betydelig forretningsmæssig værdi.

Anbefalinger

 • Brug så få kampagner og annoncegrupper som muligt for at forenkle strukturen og få tydeligere resultater.

 • Når du opretter dine annoncegrupper, skal du gøre målretningen så bred som mulig for at sikre, at du får vist dine annoncer for så mange personer som muligt, der sandsynligvis vil konvertere.

 • Forsyn dine annoncer med kreativt indhold, der tilskynder folk til at foretage sig noget på dit website, i stedet for indhold, der har til formål at opbygge brandbevidsthed.

Har du brug for mere hjælp?
Kontakt os