Zacielenie na základe údajov tretích strán

Zdá sa, že si túto stránku prezeráte v oblasti, v ktorej reklamy zatiaľ nie sú k dispozícii. Pozrite sa, kde sú reklamy k dispozícii pre účty Pinterest Business.

Learn more

Zacielenie na základe údajov tretích strán umožňuje schváleným spravovaným partnerom využívať segmenty zacielenia od našich údajových partnerov na podporu marketingových cieľov.

Pinterest spravuje ceny súvisiace so zacielením na základe údajov tretích strán automaticky, aby ste nezaplatili viac, ako je vaša ponuka. Keď používate zacielenie na základe údajov tretích strán, náš systém zníži vašu ponuku v aukcii najviac o 15 %, aby sa pokryli náklady na údaje. Ak aukciu vyhráte, naúčtujeme vám aukčnú cenu, ktorá pokryje cenu média, plus zodpovedajúce percento z aukčnej ceny, ktoré pokryje náklady na údaje.