Skapa och redigera en annonsgrupp

Du verkar titta på det här från en region där annonser inte är tillgängliga ännu. Se var annonser finns tillgängliga för Pinterest Business-konton.

Mer information

Annonsgrupper är mellannivån mellan kampanjer och annonser i kampanjstrukturen. Du anger inriktning, kampanjdatum, bud och budget för alla annonser inom annonsgruppen. (Om du kör en kampanj med övervägandemål kommer du att få ange budget på kampanjnivå istället för på annonsgruppsnivå.) Du kan skapa en ny annonsgrupp, redigera en annonsgrupp, duplicera en befintlig annonsgrupp eller ta bort en annonsgrupp.

Om du vill skapa en liknande, men lite annorlunda inriktning för flera annonser i din kampanj kan du skapa en kampanj med flera annonsgrupper.

Skapa en ny annonsgrupp

Skapa enstaka eller flera annonsgrupper för annonserna du vill köra på Pinterest. Du kan skapa enstaka eller flera annonsgrupper i en ny eller befintlig kampanj. Du kan lägga till upp till 10 annonsgrupper åt gången. 
 

Redigera en annonsgrupp

Gör justeringar i en annonsgrupp som du redan har skapat.
 

Kopiera en annonsgrupp

Duplicera en annonsgrupp för att kopiera och redigera information från en annonsgrupp du redan har skapat. Du kan duplicera en annonsgrupp när du skapar en ny kampanj eller uppdaterar en befintlig kampanj. 

När du duplicerar en annonsgrupp till en ny kampanj kan du redigera på kampanj-, annonsgrupps- och annonsnivå. När du duplicerar en annonsgrupp till en befintlig kampanj kan du redigera annonsgruppen och annonsnivåer. 

Du kan lägga till upp till 10 annonsgrupper åt gången på en kampanj. När du duplicerar en annonsgrupp visar det högsta numret i rullgardinsmenyn hur många dubbletter av dina annonsgrupper du fortfarande kan lägga till i en kampanj.

 

Ta bort annonsgrupp

Radera enstaka eller flera annonsgrupper i en ny eller befintlig kampanj. Du måste ha minst en annonsgrupp per kampanj. Du kan inte ta bort den sista annonsgruppen i en kampanj.

 

Har du problem?

Om någon nödvändig information saknas i din kampanj markeras fel i rött i navigeringsfältet till vänster. Klicka på de markerade ämnena för att hoppa till den avdelningen och åtgärda eventuella befintliga fel. Den information du anger sparas när du går från steg till steg. Om du stänger fönstret innan du klickar på "Fortsätt", "Spara ändringar" eller "Skapa kampanjer" går ditt arbete förlorat.
 

Annonsgranskning

När du har startat kampanjen granskar vi den för att se till att den följer våra riktlinjer för marknadsföring. Granskningen kan ta upp till 24 timmar.

Om din kampanjinriktning strider mot våra riktlinjer för marknadsföring skickar vi ett meddelande till dig i Annonshanteraren och informerar dig om vad som behöver ändras. När du har gjort ändringarna kan din annons granskas igen för godkännande. När annonsen har godkänts börjar vi distribuera den.

Nästa steg

När du har skapat, redigerat eller duplicerat en annonsgrupp kan du lära dig hur du väljer pins att annonsera .

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss