Du verkar titta på det här från en region där annonser inte är tillgängliga ännu. Se var annonser finns tillgängliga för Pinterest Business-konton. Mer information

Annonsgrupper är mellannivån mellan kampanjer och annonser i kampanjstrukturen. Du anger inriktning, kampanjdatum, bud och budget för alla annonser inom annonsgruppen. (Om du kör en kampanj med övervägandemål kommer du att få ange budget på kampanjnivå istället för på annonsgruppsnivå.) Du kan skapa en ny annonsgrupp, redigera en annonsgrupp, duplicera en befintlig annonsgrupp eller ta bort en annonsgrupp.

Om du vill skapa en liknande, men lite annorlunda inriktning för flera annonser i din kampanj kan du skapa en kampanj med flera annonsgrupper.

Skapa en ny annonsgrupp

Skapa enstaka eller flera annonsgrupper för annonserna du vill köra på Pinterest. Du kan skapa enstaka eller flera annonsgrupper i en ny eller befintlig kampanj. Du kan lägga till upp till 10 annonsgrupper åt gången. 
 

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser högst upp på skärmen och klicka sedan på Skapa annons
 3. Välj ett mål under Välj ett kampanjmål
 4. Ange din Kampanjinformation
 5. Klicka på Fortsätt för att skapa din kampanj och gå vidare till att skapa dina annonsgrupper
 6. Under annonsgruppsinformation ger du din annonsgrupp ett namn
  • Klicka på + Ny annonsgrupp för att skapa flera annonsgrupper
 7. Välj din inriktning
  • Om du vill rikta dig till en specifik målgrupp klickar du på Skapa en ny målgrupp
  • Om du automatiskt vill utöka valda intressen och sökord utifrån din pin markerar du rutan bredvid Använd pin för att utöka din inriktning
 8. Välj din Budget och schema (budgettypen kan inte redigeras efter att din annonsgrupp har skapats)
  • För att ställa in det maxbelopp du vill spendera varje dag väljer du Dagsbudget
  • För att ställa in det belopp du vill spendera totalt i kampanjen väljer du Livstidsbudget
 9. Välj Optimering och leverans
  • Om du vill att Pinterest automatiskt ska ge dig flest klick för din budget väljer du Automatisk (Obs! Automatisk budgivning är endast tillgängligt för övervägande-, konversions- eller katalogförsäljningskampanjer)
  • Välj Anpassad för att själv kontrollera dina bud
 10. Välj dina annonser
 11. Granska din information
 12. Klicka på Starta.
 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest.
 2. Klicka på Annonser överst på skärmen och välj sedan Rapporter.
 3. Markera rutan bredvid kampanjen där du vill lägga till en annonsgrupp och klicka sedan på Redigera ovanför rapporttabellen.
 4. Klicka på + Ny annonsgrupp i navigeringsfältet till vänster.
 5. Under Annonsgruppsinformation namnger du din annonsgrupp.
 6. Välj din inriktning.
  • Om du vill rikta dig till en specifik målgrupp klickar du på Skapa en ny målgrupp.
  • Om du automatiskt vill utöka valda intressen och sökord utifrån din pin markerar du rutan bredvid Använd pin för att utöka din inriktning.
 7. Välj Budget och schema. Budgettyp kan inte ändras när du väl har skapat annonsgruppen. (Om du kör en kampanj med övervägandemål kommer du att få ange budget på kampanjnivå istället för på annonsgruppsnivå.)
  • För att ställa in det maxbelopp du vill spendera varje dag väljer du Dagsbudget.
  • För att ställa in det belopp du vill spendera totalt i kampanjen väljer du Livstidsbudget.
 8. Välj Optimering och leverans.
  • Om du vill att Pinterest automatiskt ska ge dig flest klick för din budget väljer du Automatisk. (Automatisk budgivning är endast tillgängligt för övervägande-, konversions- eller katalogkampanjer).
  • Välj Anpassad om du själv vill kontrollera dina bud.
 9. Välj dina annonser.
 10. Granska din information.
 11. Klicka på Starta.
Redigera en annonsgrupp

Gör justeringar i en annonsgrupp som du redan har skapat.
 

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser överst på skärmen och välj sedan Rapporter
 3. Klicka på Annonsgrupper högst upp i rapporteringstabellen
 4. Markera rutan bredvid den annonsgrupp du vill redigera i rapporttabellen och klicka på Redigera ovanför rapporttabellen
 5. Uppdatera din annonsgruppsinformation
 6. Klicka på Spara ändringar
Kopiera en annonsgrupp

Duplicera en annonsgrupp för att kopiera och redigera information från en annonsgrupp du redan har skapat. Du kan duplicera en annonsgrupp när du skapar en ny kampanj eller uppdaterar en befintlig kampanj. 

När du duplicerar en annonsgrupp till en ny kampanj kan du redigera på kampanj-, annonsgrupps- och annonsnivå. När du duplicerar en annonsgrupp till en befintlig kampanj kan du redigera annonsgruppen och annonsnivåer. 

Du kan lägga till upp till 10 annonsgrupper åt gången på en kampanj. När du duplicerar en annonsgrupp visar det högsta numret i rullgardinsmenyn hur många dubbletter av dina annonsgrupper du fortfarande kan lägga till i en kampanj.

 

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser högst upp på skärmen och klicka sedan på Skapa annons
 3. Välj ett mål under Välj ett kampanjmål
 4. Ange din Kampanjinformation
 5. Klicka på Fortsätt för att skapa din kampanj och gå vidare till att skapa dina annonsgrupper
 6. Skapa den annonsgrupp du vill duplicera genom att fylla i din annonsgruppsinformation, inriktning, budget och schema, optimering och leverans samt annonser
 7. När du är redo att duplicera den klickar du på Duplicera annonsgrupp i navigeringsfältet till vänster
 8. Välj antalet annonsgrupper som du vill skapa och klicka på Skapa dubblett
 9. Uppdatera din annonsgruppsinformation
 10. Klicka på Starta.
 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser överst på skärmen och välj sedan Rapporter
 3. Klicka på Annonsgrupper högst upp i rapporteringstabellen
 4. Markera rutan bredvid den annonsgrupp du vill duplicera i rapporttabellen och klicka på Skapa dubblett ovanför rapporttabellen
 5. Välj om du vill duplicera annonsgruppen till samma kampanj, en annan kampanj eller en ny kampanj samt hur många dubbletter du vill skapa och klicka sedan på Skapa dubblett
 6. Uppdatera din annonsgruppsinformation
 7. Klicka på Granska kopior
 8. Klicka på Skapa annonsgrupper
Ta bort annonsgrupp

Radera enstaka eller flera annonsgrupper i en ny eller befintlig kampanj. Du måste ha minst en annonsgrupp per kampanj. Du kan inte ta bort den sista annonsgruppen i en kampanj.

 

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser högst upp på skärmen och klicka sedan på Skapa annons
 3. Välj ett mål och lägg till din kampanjinformation och klicka sedan på Fortsätt
 4. Skapa annonsgruppen genom att fylla i din annonsgruppsinformation, inriktning, budget och schema, optimering och leverans samt annonser
 5. Om du vill ta bort en annonsgrupp som du inte längre vill inkludera i din kampanj väljer du annonsgruppen i navigeringsfältet till vänster och klickar sedan på papperskorgen
 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser överst på skärmen och välj sedan Rapporter
 3. Klicka på Annonsgrupper högst upp i rapporteringstabellen
 4. Markera rutan bredvid den annonsgrupp du vill ta bort i rapporttabellen och klicka på Arkivera ovanför rapporttabellen
 5. Klicka på Ja i popup-fönstret

För mer information om hur vår arkivering fungerar och vilka begränsningar den har kan du läsa vår artikel om att Arkivera annonskampanjer

Har du problem?

Om någon nödvändig information saknas i din kampanj markeras fel i rött i navigeringsfältet till vänster. Klicka på de markerade ämnena för att hoppa till den avdelningen och åtgärda eventuella befintliga fel. Den information du anger sparas när du går från steg till steg. Om du stänger fönstret innan du klickar på "Fortsätt", "Spara ändringar" eller "Skapa kampanjer" går ditt arbete förlorat.
 

Annonsgranskning

När du har startat kampanjen granskar vi den för att se till att den följer våra riktlinjer för marknadsföring. Granskningen kan ta upp till 24 timmar.

Om din kampanjinriktning strider mot våra riktlinjer för marknadsföring skickar vi ett meddelande till dig i Annonshanteraren och informerar dig om vad som behöver ändras. När du har gjort ändringarna kan din annons granskas igen för godkännande. När annonsen har godkänts börjar vi distribuera den.

Nästa steg

När du har skapat, redigerat eller duplicerat en annonsgrupp kan du lära dig hur du väljer pins att annonsera .

End of Other articles Links
Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss
User feedback
Var artikeln till hjälp?

collection_fields

Hur kan vi göra artikeln bättre?