การกำหนดกลุ่มผู้ชม

ดูเหมือนว่าคุณกำลังดูสิ่งนี้จากประเทศที่ยังไม่มีบริการโฆษณา คุณสามารถดูประเทศที่โฆษณาใช้งานได้กับบัญชี Pinterest Business

เรียนรู้เพิ่มเติม

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ชมช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มผู้คนเฉพาะกลุ่มได้ด้วยการผสานข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณเข้ากับข้อมูลการใช้งานของผู้คนบน Pinterest

คุณสร้างผู้ชมได้สี่ประเภท:

  • รายชื่อลูกค้า
  • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  • ผู้ที่ปฏิสัมพันธ์กับพินของคุณบน Pinterest
  • ผู้ที่คล้ายกับรายชื่อผู้ชมที่มีอยู่

สร้างผู้ชม

  1. คลิก โฆษณา และเลือก "ผู้ชม"
  2. คลิก สร้างผู้ชม
  3. เลือกประเภทของผู้ชมแล้วคลิก ถัดไป
  4. ดำเนินการตามคำแนะนำแล้วเลือก สร้าง

เมื่อคุณสร้างกลุ่มลูกค้าของคุณ Pinterest จะมองหาว่าหากกลุ่มผู้ชมที่เป็นผู้ใช้งานปัจจุบันใน Pinterest ก่อน ผู้ชมจะต้องประกอบด้วยคน 100 คน ก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณอัปโหลดรายชื่อผู้ใช้งาน 120 คน แต่ระบบของเราสามารถค้นเจอบัญชีผู้ใช้งาน Pinterest เพียงแค่ 80 คน คุณจะต้องอัปโหลดรายชื่อลูกค้าเพิ่มเติม

Pinterest จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ชมที่คุณสร้างขึ้น หรือใช้รายชื่อผู้ใช้งานเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในแคมเปญของผู้อื่น นอกเหนือจากว่า คุณจะขอให้เราดำเนินการเช่นนั้น

ผู้ชมแต่ละประเภททำงานอย่างไร

รายชื่อลูกค้า

อัปโหลด ID โฆษณา (MAID) ของอีเมลหรือมือถือผ่านไฟล์ CSV คอลัมน์เดียว โดยเว้นข้อมูลเพิ่มเติมที่มี เช่น ชื่อ โปรดทราบว่ารายชื่อผู้ชมในขั้นตอนสุดท้ายจะมีจำนวนน้อยกว่าจำนวน ID โฆษณาผ่านทางอีเมลและมือถือที่คุณได้อัปโหลดในเบื้องต้น

ใช้การกำหนดเป้าหมายแบบรวมเพื่อเข้าถึงลูกค้าปัจจุบันที่มีคุณค่าสูงโดยสื่อข้อความที่เฉพาะเจาะจง ใช้การกำหนดเป้าหมายแบบยกเว้นเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการจับกลุ่มลูกค้าใหม่ เมื่อรายชื่อของคุณมีสมาชิกอย่างน้อย 100 ราย สถานะบนหน้าผู้ชมในตัวจัดการโฆษณาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว และคุณจะสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ชมกลุ่มนั้นในโฆษณาได้

การจัดรูปแบบ

  • ไฟล์อีเมล: Cleartext, SHA256, แฮชคีย์ MD5 จะต้องมี “@”
  • ไฟล์ MAID: Cleartext, SHA1, SHA256, แฮชคีย์ MD5 ไฟล์ IDFA (iOS) ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และไฟล์ AAID (Android) ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็ก โดยไฟล์ MAID ควรใช้ตามรูปแบบ 8-4-4-4-12

หากการอัปโหลด CSV ล้มเหลว อาจเป็นไปได้ว่ามีรายละเอียดบางอย่างไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น รวมทั้งไม่ควรใส่หัวเรื่อง ชื่อเรื่อง และแถวหรือแท็บว่างที่จะทำให้บรรทัดไม่ต่อกัน

เมื่ออัปโหลดรายชื่อลูกค้าของคุณลงใน Pinterest แล้ว ระบบจะแฮชข้อมูลไว้ในทันที และจะดาวน์โหลดหรือเข้าถึงอีกครั้งไม่ได้ หากต้องการแก้ไขรายชื่อลูกค้า คุณจะต้องอัปโหลดรายชื่อลูกค้าใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ระบบจะไม่อัปเดตรายชื่อลูกค้าโดยอัตโนมัติยกเว้นมีการเชื่อมต่อกับ CRM ผ่าน API ของ Pinterest

การแก้ไข

เมื่ออัปโหลดรายชื่อลูกค้าของคุณมาที่ Pinterest แล้ว ระบบจะแฮชข้อมูลไว้ทันที และจะดาวน์โหลดหรือเข้าถึงอีกครั้งไม่ได้ หากต้องการแก้ไขรายชื่อลูกค้า คุณจะต้องอัปโหลดรายชื่อลูกค้าใหม่ทั้งหมด หากต้องการลบลูกค้าบางรายออกจากรายชื่อลูกค้าที่มีอยู่ คุณจะต้องลบลูกค้ารายนั้นออกจากรายการ บันทึกรายการโดยใช้ชื่อผู้ชมเดียวกัน จากนั้นอัปโหลดใหม่ รายชื่อลูกค้าจะไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติยกเว้นว่ารายชื่อเชื่อมต่อกับ CRM ผ่าน Pinterest API

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เยี่ยมชมอีกครั้งจะระบุกลุ่มผู้คนที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ และช่วยทำให้คุณกำหนดกลุ่มเป้าหมายบน Pinterest ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้มที่จะตอบสนองมากกว่า โดยต้องตั้งค่า แท็ก Pinterest เพื่อสร้างผู้ชมที่เป็นผู้เยี่ยมเยือน

เพิ่ม โค้ดฐาน ลงไปบนเว็บไซต์ของคุณในทุกๆ หน้า และเพิ่ม โค้ดเหตุการณ์ ลงไปบนหน้าที่ต้องการติดตามความเคลื่อนไหวที่สนใจ คุณสามารถสร้างกลุ่มผู้ชมเป้าหมายจากแท็กเหตุการณ์แบบเฉพาะบนเว็บไซต์ของคุณอย่างน้อยหนึ่งแท็ก หรือจากหน้าเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมอย่างน้อยหนึ่งหน้าบนเว็บไซต์ของคุณได้ สำหรับเหตุการณ์ คุณอาจกำหนดเป้าหมายอีกครั้งสำหรับกลุ่มผู้คนที่เพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในรถเข็นแต่ไม่กดชำระเงิน สำหรับหน้าเว็บไซต์ คุณอาจกำหนดเป้าหมายอีกครั้งสำหรับกลุ่มผู้คนที่เคยเข้าชม URL เฉพาะ เช่น หน้าชำระเงิน หรือหน้ายืนยันการชำระเงิน

เมื่อสร้างกลุ่มผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะอัปเดตขนาดของกลุ่มผู้ชมภายใน 24 ชั่วโมงบนหน้าผู้ชมในตัวจัดการโฆษณา

การมีส่วนร่วม

หากคุณได้ อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ในการตั้งค่าบัญชี คุณสามารถกำหนดเป้าหมายกลุ่มผู้คนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับพินจากเว็บไซต์ของคุณได้ ซึ่งรวมถึงการบันทึก การดูระยะใกล้ การแสดงความคิดเห็น การคลิกลิงก์ และการเลื่อนดูการ์ดพินแบบหมุน

เพิ่มตัวกรองไปยังผู้ชมที่มีส่วนร่วมเพื่อกำหนดเป้าหมายหรือแยกการดำเนินการเฉพาะ เช่น การบันทึกพิน โดยใช้ตัวกรอง URL ปลายทาง, ประเภทการดำเนินการ, ID พิน, % ยอดชมวิดีโอ, หรือหมวดหมู่พินเพื่อกำหนดเป้าหมายหรือแยกผู้ชมของคุณ หากใช้ตัวกรอง ID พิน ตัว ID พินต้องมาจาก ID พินออร์แกนิกดั้งเดิม ไม่ใช่ ID ของพินที่โปรโมท หากเลือกไม่เพิ่มตัวกรอง กลุ่มผู้ชมของคุณจะรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมกับพินใดๆ ก็ตามที่นำไปสู่เว็บไซต์ที่คุณแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ซึ่งอาจรวมถึงพินที่โปรโมท พินออร์แกนิก และพินที่ไม่ได้สร้างโดยบัญชีของคุณได้

เมื่อสร้างกลุ่มผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะอัปเดตขนาดของกลุ่มผู้ชมภายใน 24 ชั่วโมงบนหน้าผู้ชมในตัวจัดการโฆษณา

ดำเนินการแบบเดียวกัน

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันช่วยให้เข้าถึงกลุ่มผู้คนที่คล้ายกับผู้ชมปัจจุบันของคุณได้อย่างง่ายดาย เราสร้างผู้ชมกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันโดยใช้ข้อมูลที่เราทราบจากผู้ใช้งาน Pinterest และพฤติกรรมการใช้งาน

เลือกหนึ่งในกลุ่มผู้ชมที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งข้อมูลผู้ชมหลักเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน โดยคุณสามารถกำหนดเป้าหมายผู้คนเฉพาะประเทศตามแหล่งข้อมูลผู้ชมหลัก และเลือกเปอร์เซ็นต์ขนาดเป้าหมายได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันเพื่อค้นหาลูกค้าใหม่ๆ ผู้คนใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มปฏิสัมพันธ์กับพินของคุณ หรือผู้คนใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณได้โดยอิงตามแหล่งข้อมูลผู้ชมหลักของคุณ

เมื่อสร้างกลุ่มผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะอัปเดตขนาดของกลุ่มผู้ชมภายใน 24 ชั่วโมงบนหน้าผู้ชมในตัวจัดการโฆษณา หากแหล่งข้อมูลผู้ชมหลักของคุณเป็นรายการใหม่ ระบบจะอัปเดตขนาดกลุ่มผู้ชมภายใน 72 ชั่วโมง

ดูบทความอื่น

Skip ดูบทความอื่น Links
End of ดูบทความอื่น Links
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา