ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ของ Pinterest

คุณสามารถเลือกรูปแบบเนื้อหาบน Pinterest ได้หลากหลายตั้งแต่พินมาตรฐานไปจนถึงคอลเลกชันที่ประกอบด้วยรูปภาพหลายรูป โปรดใช้คำแนะนำข้อกำหนดนี้ในการเลือกขนาดภาพ ขนาดไฟล์ และจำนวนตัวอักษรที่จำกัด โดยรายการนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดสำหรับโฆษณา Pinterest และแนวทางสำหรับพินออร์แกนิก

พินและโฆษณามาตรฐาน

พินและโฆษณามาตรฐานจะแสดงเพียงรูปภาพเดียว โดยข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้กับทั้งพินแบบออร์แกนิกและโฆษณา

รูปภาพ

 • ประเภทไฟล์: PNG หรือ JPEG
 • ขนาดไฟล์สูงสุด: 32 MB
 • อัตราส่วนภาพ: เราขอแนะนําให้ใช้อัตราส่วน 2:3 หรือ 1000 x 1500 พิกเซล พินที่มีอัตราส่วนมากกว่า 2:3 อาจแสดงผลไม่ครบสมบูรณ์บนฟีดของผู้ใช้

จำนวนตัวอักษร

 • ชื่อ: ป้อนได้สูงสุด 100 อักขระ 40 อักขระแรกอาจปรากฏในฟีดของผู้ใช้ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นั้นๆ หลังจากป้อนแล้ว ชื่อจะปรากฏในหน้าฟีดหลักหรือฟีดการค้นหา หากไม่ได้ป้อนชื่อและไม่มีชื่อริชพิน ระบบจะไม่แสดงชื่อในหน้าฟีดหลัก
 • คำอธิบาย: ป้อนสูงสุด 500 อักขระ คำอธิบายจะไม่ปรากฏเมื่อดูพินในหน้าฟีดหลักหรือฟีดค้นหา

พินและโฆษณาวิดีโอความกว้างมาตรฐาน

พินวิดีโอ และ โฆษณาวิดีโอความกว้างมาตรฐาน คือวิดีโอที่มีขนาดเดียวเท่ากับพินปกติ โดยข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้กับทั้งพินและโฆษณาความกว้างมาตรฐานแบบออร์แกนิก

วิดีโอ

 • ประเภทไฟล์: .mp4, .mov หรือ. m4v
 • การเข้ารหัส: H.264 หรือ H.265
 • ขนาดไฟล์สูงสุด: สูงสุด 2 GB
 • ความยาววิดีโอ: ต่ำสุด 4 วินาที สูงสุด 15 นาที
 • อัตราส่วนภาพ: เตี้ยกว่า 1:2 (ความกว้าง:ความสูง), สูงกว่า 1.91:1 เราแนะนำให้วิดีโอของคุณเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (1:1) หรือแนวตั้ง (2:3, 9:16)

จำนวนตัวอักษร

 • ชื่อ: ป้อนได้สูงสุด 100 อักขระ 40 อักขระแรกอาจปรากฏในฟีดของผู้ใช้ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นั้นๆ หลังจากป้อนแล้ว ชื่อจะปรากฏในหน้าฟีดหลักหรือฟีดการค้นหา หากไม่ได้ป้อนชื่อและไม่มีชื่อริชพิน ระบบจะไม่แสดงชื่อ
 • คำอธิบาย: ป้อนสูงสุด 500 อักขระ คำอธิบายจะไม่ปรากฏเมื่อดูพินในหน้าฟีดหลักหรือฟีดค้นหา

โฆษณาวิดีโอความกว้างสูงสุด

โฆษณาวิดีโอความกว้างสูงสุดคือวิดีโอที่ขยายครอบคลุมทั้งฟีดของผู้ใช้บนมือถือ โฆษณาวิดีโอความกว้างสูงสุดมีให้บริการในรูปแบบแบบชําระเงินเท่านั้น ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับโฆษณาวิดีโอความกว้างสูงสุดเท่านั้น

วิดีโอ

 • ประเภทไฟล์: .mp4, .mov หรือ. m4v
 • การเข้ารหัส: H.264 หรือ H.265
 • ขนาดไฟล์สูงสุด: 2 GB หรือน้อยกว่า
 • ความยาววิดีโอ: ต่ำสุด 4 วินาที สูงสุด 15 นาที
 • อัตราส่วนภาพ: สี่เหลี่ยมจัตุรัส (1:1) หรือจอกว้าง (16:9) โปรดทราบว่า วิดีโอความกว้างสูงสุดต้องสูงไม่เกินอัตราส่วน 1:1

จำนวนตัวอักษร

 • ชื่อ: ป้อนได้สูงสุด 100 อักขระ 40 อักขระแรกอาจปรากฏในฟีดของผู้ใช้ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นั้นๆ หลังจากป้อนแล้ว ชื่อจะปรากฏในหน้าฟีดหลักหรือฟีดการค้นหา หากไม่ได้ป้อนชื่อเรื่องและไม่มีชื่อริชพิน ระบบจะไม่แสดงชื่อ
 • คำอธิบาย: ป้อนสูงสุด 500 อักขระ คำอธิบายจะไม่ปรากฏเมื่อดูพินในหน้าฟีดหลักหรือฟีดค้นหา

โฆษณาการติดตั้งแอป

โฆษณาการติดตั้งแอปจะแสดงรูปภาพรูปเดียวและช่วยให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดแอปได้โดยไม่ต้องออกจาก Pinterest มีให้บริการในรูปแบบที่ต้องชำระเงินเท่านั้น โฆษณาการติดตั้งแอปใช้ข้อกำหนดเดียวกับพินและโฆษณามาตรฐาน

โฆษณาพินแบบหมุน

โฆษณาพินแบบหมุนจะแสดงรูปภาพหลายรูปซึ่งผู้ใช้เลื่อนผ่านได้ มีให้บริการในรูปแบบที่ต้องชำระเงินเท่านั้น โดยข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้กับโฆษณาพินแบบหมุนเท่านั้น

รูปภาพ

 • จำนวนรูปภาพ: 2-5 ภาพต่อหนึ่งพินแบบหมุน
 • ประเภทไฟล์: PNG หรือ JPEG
 • ขนาดไฟล์สูงสุด: 32 MB ต่อภาพ
 • อัตราส่วนภาพ: 1:1 หรือ 2:3

จำนวนตัวอักษร

 • ชื่อ: ป้อนได้สูงสุด 100 อักขระ 40 อักขระแรกอาจปรากฏในฟีดของผู้ใช้ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นั้นๆ หลังจากป้อนแล้ว ชื่อจะปรากฏในหน้าฟีดหลักหรือฟีดการค้นหา หากไม่ได้ป้อนชื่อและไม่มีชื่อริชพิน ระบบจะไม่แสดงชื่อ
 • คำอธิบาย: ป้อนสูงสุด 500 อักขระ คำอธิบายจะไม่ปรากฏเมื่อดูพินในหน้าฟีดหลักหรือฟีดค้นหา

พินและโฆษณาคอลเลกชัน

พินและโฆษณาคอลเลกชัน จะปรากฏเป็นรูปภาพหลักหนึ่งรูปเหนือรูปภาพขนาดเล็กสามรูปในฟีดบนอุปกรณ์มือถือ โดยข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้กับทั้งพินคอลเลกชันแบบออร์แกนิกและโฆษณาคอลเลกชัน

รูปภาพ

 • ประเภทไฟล์: PNG หรือ JPEG
 • ขนาดไฟล์สูงสุด: 10 MB
 • ปริมาณโฆษณา: ต้องมีชิ้นงานโฆษณา Hero 1 รายการ แนะนำให้มีชิ้นงานโฆษณารองอย่างน้อย 3 รายการ และสูงสุดไม่เกิน 24 รายการ
 • อัตราส่วนภาพ: ชิ้นงานโฆษณาทั้งหมดต้องเป็น 1: 1 (สี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือ 2: 3 (แนวตั้ง)

จำนวนตัวอักษร

 • ชื่อ: ป้อนได้สูงสุด 100 อักขระ 40 อักขระแรกอาจปรากฏในฟีดของผู้ใช้ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นั้นๆ หลังจากป้อนแล้ว ชื่อจะปรากฏในหน้าฟีดหลักหรือฟีดการค้นหา หากไม่ได้ป้อนชื่อเรื่องและไม่มีชื่อริชพิน ระบบจะไม่แสดงชื่อ
 • คำอธิบาย: ป้อนสูงสุด 500 อักขระ สำหรับพินคอลเลกชันออร์แกนิก คำอธิบายจะปรากฏเมื่อดูแบบระยะใกล้เท่านั้น ไม่เช่นนั้น คำอธิบายจะไม่ปรากฏสำหรับโฆษณาคอลเลกชันที่ได้รับการโปรโมท

เมื่อคุณเลือกรูปแบบแล้ว ลองดูเคล็ดลับในการเลือกรูปภาพ พิน และอื่นๆ ในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับโฆษณาและคำแนะนำในการวางแผนเนื้อหา

ดูบทความอื่น

Skip ดูบทความอื่น Links
End of ดูบทความอื่น Links
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา