คุณสามารถเลือกรูปแบบเนื้อหาบน Pinterest ได้หลากหลายตั้งแต่พินรูปภาพไปจนถึงคอลเลกชันที่ประกอบด้วยรูปภาพหลายรูป โปรดใช้คำแนะนำข้อกำหนดนี้ในการเลือกขนาดภาพ ขนาดไฟล์ และจำนวนตัวอักษรที่จำกัด โดยรายการนี้ประกอบด้วยข้อมูลจำเพาะสำหรับโฆษณา Pinterest และแนวทางสำหรับพินออร์แกนิก

พินและโฆษณารูปภาพ

พินและโฆษณารูปภาพจะแสดงเพียงรูปภาพเดียว โดยข้อมูลจำเพาะเหล่านี้จะใช้กับทั้งพินแบบออร์แกนิกและโฆษณา

รูปภาพ

ประเภทไฟล์ PNG หรือ JPEG
ขนาดไฟล์สูงสุด 20 MB
อัตราส่วนภาพ เราขอแนะนำให้ใช้อัตราส่วน 2:3 หรือ 1,000 x 1500 พิกเซล พินที่มีอัตราส่วนมากกว่า 2:3 อาจแสดงผลไม่ครบสมบูรณ์บนฟีดของผู้ใช้

 

จำนวนตัวอักษร

ชื่อ ป้อนได้สูงสุด 100 ตัวอักษร 40 อักขระแรกอาจปรากฏในฟีดของผู้ใช้ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นั้นๆ หลังจากป้อนแล้ว ชื่อจะปรากฏในหน้าฟีดหลักหรือฟีดการค้นหา หากไม่ได้ป้อนชื่อและไม่มีชื่อริชพิน ระบบจะไม่แสดงชื่อในหน้าฟีดหลัก
คำอธิบาย

ป้อนได้สูงสุด 500 อักขระ คำอธิบายจะไม่ปรากฏเมื่อดูพินในหน้าฟีดหลักหรือฟีดการค้นหาและจะไม่ปรากฏสำหรับโฆษณาเมื่อดูในระยะใกล้ 

อัลกอริทึมของเราใช้คำอธิบายเพื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องสำหรับการจัดส่ง เราขอแนะนำให้ป้อนคำอธิบายเพื่อช่วยให้พินหรือโฆษณาของคุณแสดงต่อผู้ชมที่เหมาะสม

พินและโฆษณาวิดีโอความกว้างมาตรฐาน

พินวิดีโอและ โฆษณาวิดีโอความกว้างมาตรฐานคือวิดีโอที่มีขนาดเดียวกันกับพินปกติ โดยข้อมูลจำเพาะเหล่านี้จะใช้กับทั้งพินวิดีโอและโฆษณาวิดีโอความกว้างมาตรฐานแบบออร์แกนิก

วิดีโอ

ประเภทไฟล์ . mp4 .mov หรือ. m4v
การเข้ารหัส H.264 หรือ H.265
ขนาดไฟล์สูงสุด สูงสุด 2GB.
ความยาววิดีโอ ต่ำสุด 4 วินาที สูงสุด 15 นาที
อัตราส่วนภาพ น้อยกว่า 1:2 (ความกว้าง:ความสูง) มากกว่า 1.91:1 เราแนะนำให้คุณสร้างวิดีโอแบบจัตุรัส (1:1) หรือแนวตั้ง (2:3 หรือ 9:16)

 

จำนวนตัวอักษร

ชื่อ ป้อนได้สูงสุด 100 ตัวอักษร 40 อักขระแรกอาจปรากฏในฟีดของผู้ใช้ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นั้นๆ หลังจากป้อนแล้ว ชื่อจะปรากฏในหน้าฟีดหลักหรือฟีดการค้นหา หากไม่ได้ป้อนชื่อและไม่มีชื่อริชพิน ระบบจะไม่แสดงชื่อ
คำอธิบาย

ป้อนได้สูงสุด 500 อักขระ คำอธิบายจะไม่ปรากฏเมื่อดูพินในหน้าฟีดหลักหรือฟีดการค้นหาและจะไม่ปรากฏสำหรับโฆษณาเมื่อดูในระยะใกล้

อัลกอริทึมของเราใช้คำอธิบายเพื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องสำหรับการจัดส่ง เราขอแนะนำให้ป้อนคำอธิบายเพื่อช่วยให้พินหรือโฆษณาของคุณแสดงต่อผู้ชมที่เหมาะสม

โฆษณาวิดีโอความกว้างสูงสุด

โฆษณาวิดีโอความกว้างสูงสุดคือวิดีโอที่ขยายครอบคลุมทั้งฟีดของผู้ใช้บนมือถือ โฆษณาวิดีโอความกว้างสูงสุดมีให้บริการในรูปแบบแบบชําระเงินเท่านั้น ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับโฆษณาวิดีโอความกว้างสูงสุดเท่านั้น

วิดีโอ

ประเภทไฟล์ . mp4 .mov หรือ. m4v
การเข้ารหัส H.264 หรือ H.265
ขนาดไฟล์สูงสุด สูงสุด 2GB.
ความยาววิดีโอ ต่ำสุด 4 วินาที สูงสุด 15 นาที
อัตราส่วนภาพ สี่เหลี่ยมจัตุรัส (1:1) หรือจอกว้าง (16:9) โปรดทราบว่า วิดีโอความกว้างสูงสุดต้องสูงไม่เกินอัตราส่วน 1:1

 

จำนวนตัวอักษร

ชื่อ ป้อนได้สูงสุด 100 ตัวอักษร 40 อักขระแรกอาจปรากฏในฟีดของผู้ใช้ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นั้นๆ หลังจากป้อนแล้ว ชื่อจะปรากฏในหน้าฟีดหลักหรือฟีดการค้นหา หากไม่ได้ป้อนชื่อและไม่มีชื่อริชพิน ระบบจะไม่แสดงชื่อ
คำอธิบาย

ป้อนได้สูงสุด 500 อักขระ คำอธิบายจะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อดูโฆษณาในหน้าฟีดหลัก ฟีดการค้นหา หรือการดูระยะใกล้

อัลกอริทึมของเราใช้คำอธิบายเพื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องสำหรับการจัดส่ง เราขอแนะนำให้ป้อนคำอธิบายเพื่อช่วยให้โฆษณาของคุณแสดงต่อผู้ชมที่เหมาะสม

พินแบบหมุนและโฆษณา

พินแบบหมุนและโฆษณาจะแสดงรูปภาพหลายเพื่อเพื่อให้ผู้ชมสามารถเลื่อนดูได้ คุณลักษณะนี้ใช้ได้กับทั้งพินแบบหมุนออร์แกนิกและโฆษณา

รูปภาพ

ประเภทไฟล์ PNG หรือ JPEG
ขนาดไฟล์สูงสุด 32 MB ต่อภาพ
จำนวนชิ้นงานโฆษณา 2-5 ภาพต่อพินแบบหมุน
อัตราส่วนภาพ 1:1 หรือ 2:3

 

จำนวนตัวอักษร

ชื่อ ป้อนได้สูงสุด 100 ตัวอักษร โดยตัวอักษร 40 ตัวแรกอาจปรากฏในฟีดของผู้ใช้ตามการแสดงผลของอุปกรณ์นั้นๆ หลังจากป้อนแล้ว ชื่อจะปรากฏในหน้าฟีดหลักหรือฟีดการค้นหา หากไม่ได้ป้อนชื่อและไม่มีชื่อริชพิน ระบบจะไม่แสดงชื่อ
คำอธิบาย

ป้อนได้สูงสุด 500 อักขระ คำอธิบายจะไม่ปรากฏเมื่อดูพินในหน้าฟีดหลักหรือฟีดการค้นหาและจะไม่ปรากฏสำหรับโฆษณาเมื่อดูในระยะใกล้

อัลกอริทึมของเราใช้คำอธิบายเพื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องสำหรับการจัดส่ง เราขอแนะนำให้ป้อนคำอธิบายเพื่อช่วยให้พินหรือโฆษณาของคุณแสดงต่อผู้ชมที่เหมาะสม

โฆษณา

โฆษณาจะแสดงรูปภาพทีละรายการ และให้ผู้ใช้ซื้อสินค้าที่เห็นบน Pinterest ได้ โฆษณาจะมีข้อมูลจำเพาะเดียวกันกับพินและโฆษณาภาพนิ่ง

พินและโฆษณาคอลเลกชัน

พินและโฆษณาคอลเลกชันจะปรากฏเป็นรูปภาพหลักหนึ่งรูปเหนือรูปภาพขนาดเล็กสามรูปในฟีดบนอุปกรณ์มือถือ โดยข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้กับทั้งพินคอลเลกชันแบบออร์แกนิกและโฆษณาคอลเลกชัน

ชิ้นงานโฆษณาภาพนิ่งตัวหลักและ ตัวรอง

ประเภทไฟล์ PNG หรือ JPEG
ขนาดไฟล์สูงสุด 10MB
จำนวนโฆษณา ต้องมีโฆษณา Hero 1 รายการ แนะนำให้มีชิ้นงานโฆษณารองอย่างน้อย 3 รายการ และสูงสุดไม่เกิน 24 รายการ
อัตราส่วนภาพ ชิ้นงานโฆษณาทั้งหมดต้องมีอัตราส่วนภาพเท่ากันคือ 1:1 (สี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือ 2:3 (แนวตั้ง) เราขอแนะนำให้สร้างครีเอทีฟโฆษณารองของคุณด้วยอัตราส่วน 1:1 เพื่อให้ควบคุมการปรากฏในฟีดของผู้คนได้ดีที่สุด หากชิ้นงานโฆษณาไม่ได้มีอัตราส่วน 1:1 การครอบตัดจะอยู่ที่กึ่งกลางของรูปภาพ

 

ชิ้นงานโฆษณาวิดีโอตัวหลัก

ประเภทไฟล์ . mp4 .mov หรือ. m4v
การเข้ารหัส H.264 หรือ H.265
ขนาดไฟล์สูงสุด สูงสุด 2GB.
ความยาววิดีโอ ต่ำสุด 4 วินาที สูงสุด 15 นาที
อัตราส่วนภาพ น้อยกว่า 1:2 (ความกว้าง:ความสูง) มากกว่า 1.91:1 เราแนะนำให้คุณสร้างวิดีโอแบบจัตุรัส (1:1) หรือแนวตั้ง (2:3 หรือ 9:16)

 

จำนวนตัวอักษร

ชื่อ ป้อนได้สูงสุด 100 ตัวอักษร 40 อักขระแรกอาจปรากฏในฟีดของผู้ใช้ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นั้นๆ หลังจากป้อนแล้ว ชื่อจะปรากฏในหน้าฟีดหลักหรือฟีดการค้นหา หากไม่ได้ป้อนชื่อและไม่มีชื่อริชพิน ระบบจะไม่แสดงชื่อ
คำอธิบาย

ป้อนได้สูงสุด 500 ตัวอักษร สำหรับพินคอลเลกชันออร์แกนิก คำอธิบายจะปรากฏเมื่อดูแบบระยะใกล้เท่านั้น ไม่เช่นนั้น คำอธิบายจะไม่ปรากฏสำหรับโฆษณาคอลเลกชันที่ได้รับการโปรโมท

อัลกอริทึมของเราใช้คำอธิบายเพื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องสำหรับการจัดส่ง เราขอแนะนำให้ป้อนคำอธิบายเพื่อช่วยให้พินหรือโฆษณาของคุณแสดงต่อผู้ชมที่เหมาะสม

พินไอเดีย

พินไอเดียจะแสดงเป็นชุดวิดีโอ รูปภาพ รายการ และข้อความที่กำหนดเองหลายชิ้นในพินเดียว พินไอเดียมีให้ใช้งานในรูปแบบออร์แกนิกเท่านั้น

รูปภาพและวิดีโอ

ประเภทไฟล์

รูปภาพ: .BMP, .JPEG, .PNG, .TIFF, .WEBP

วิดีโอ: .MP4, .MOV, .M4V

การเข้ารหัส H.264 หรือ H.265
ขนาดไฟล์สูงสุด

Android และ iOS: แนะนำ 16 MB

เว็บ: สูงสุด 20 MB สำหรับรูปภาพและ 100 MB สำหรับวิดีโอ

ความยาววิดีโอ วิดีโอควรมีความยาวตั้งแต่ 1-60 วินาที
ความละเอียด สำหรับรูปภาพและวิดีโอแบบเต็มหน้าหรือรูปภาพและวิดีโอที่ขยายออกเพื่อครอบคลุมทั้งหน้าจอ เราขอแนะนำให้ใช้ขนาด 1080x1920 พิกเซล (อัตราส่วน 9:16)
อัตราส่วนภาพ อัตราส่วนภาพของพินไอเดียคือ 9:16 แต่ไม่มีข้อจำกัดสำหรับรูปภาพหรือวิดีโอ
ขั้นตอนต่อไปคืออะไร

เมื่อคุณเลือกรูปแบบแล้ว ลองดูเคล็ดลับในการเลือกรูปภาพ ข้อความพิน และอื่นๆ ในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับชิ้นงานโฆษณาของเรา

End of Other articles Links
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม ติดต่อเรา
User feedback
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

collection_fields

เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงเนื้อหาในบทความนี้ให้ดีขึ้นได้?