I-set up ang pag-target ng audience

Mukhang tinitingnan ito mula sa rehiyon kung saan hindi pa available ang mga Ad. Tingnan kung saan available ang mga Ad sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Ang pag-target ng audience ay tinutulungan kang maabot ang partikular na grupo ng mga tao sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng impormasyon tungkol sa iyong mga customer na may impormasyon tungkol sa kung paano ginagamit ng mga tao ang Pinterest. Puwede mong i-target ang grupo ng mga tao batay sa mga bumibisita sa site, isang na-upload na listahan ng mga email o mga mobile ad ID (Mga Android ad ID) ng customer, isang nakikipag-ugnayang audience na nakipag-ugnayan sa mga Pin mula sa iyong nakumpirmang domain o actalike audience na may parehong gawi sa isang mayroon ka na.

Mga available na audience sa Pinterest

Alamin pa ang tungkol sa iba't bang mga uri ng mga audience sa Pinterest, mga kinakailangan at kung paano i-set up ang mga ito.

Pag-target ng data ng third-party

Tandaan: Ang pag-target ng data ng third-party ay kasalukuyang available lang sa U.S.

Dagdag pa sa mga opsyon sa pag-target na matatagpuan sa Pinterest, puwede mong gamitin ang mga third-party audience mula sa aming data partner, Oracle Data Cloud (ODC), para maabot ang mga bagong audience.

Kung pipiliin mong gamitin ang pag-target ng data ng third-party, tandaan na awtomatikong pinamamahalaan ng Pinterest ang mga gastos na nauugnay sa pag-target ng ad ng third-party para siguruhin na hindi ka sisingilin nang sobra na mahigit sa iyong bid. Kapag gumagamit ka ng pag-target ng third-party, binabawasan ng aming system ang iyong bid sa auction nang hindi hihigit sa 15% para bayaran ang mga gastos sa data. Kung manalo ka sa auction, sisingilin ka ng presyo ng auction para bayaran ang halaga ng media, at ang naaangkop na % ng presyo ng auction para bayaran ang halaga ng data.

Kung interesado ka na malaman pa tungkol sa third-party na mga audience, makipag-ugnayan sa iyong kinatawan ng Pinterest Sales.

Proseso ng pagsusuri ng ad

Kapag ni-launch mo ang iyong campaign, susuriin namin ito para matiyak na sumusunod ito sa aming Mga alituntunin sa pag-a-advertise. Ang proseso ng pagsusuri ng campaign ay maaaring umabot ng hanggang 24 na oras.

Kung ang iyong pag-target ng campaign ay lumalabag sa aming mga alituntunin sa pag-a-advertise, magpapadala kami sa iyo ng notification sa Ads Manager na nagpapaalam sa iyo ng kailangang baguhin para ma-renew muli ang iyong ad para aprubahan. Kapag naaprubahan, sisimulan namin ang pamamahagi ng iyong ad.

I-explore ang pag-target sa Pinterest

Kung gusto mong mag-set up ng maraming uri ng pag-target sa Pinterest o i-edit ang kasalukuyang pag-target ng campaign, puwede mong alamin pa sa aming article na overview sa pag-target .

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami