Pag-target sa audience

Mukhang tinitingnan ito mula sa rehiyon kung saan hindi pa available ang mga Ad. Tingnan kung saan available ang mga Ad sa mga Pinterest Business account.

Alamin pa

Ang pag-target ng audience ay tinutulungan kang maabot ang partikular na grupo ng mga tao sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng impormasyon tungkol sa iyong mga customer na may impormasyon tungkol sa paano ginagamit ng mga tao ang Pinterest.

Maaari kang gumawa ng apat ng uri ng mga audience:

  • mga listahan ng customer
  • mga taong nagpunta sa iyong site
  • mga taong nakipag-ugnayan sa iyong mga Pin sa Pinterest
  • mga taong katulad sa dati nang listahan ng audience

Gumawa ng isang audience

  1. I-click ang Mga Ad at piliin ang "Mga Audience"
  2. I-click ang Gumawa ng Audience
  3. Piliin ang iyong uri ng audience at i-click ang Susunod
  4. Sundan ang mga prompt at i-click ang Gumawa

Kapag ginawa mo ang iyong listahan ng customer, ang Pinterest ay maghahanap ng mga tao sa iyong listahan na may existing na account sa Pinterest. Ang bawat audience ay kailangang magkaroon ng 100 mga tao bago mo masimulan ang paggamit nito. Halimbawa, kung nag-upload ka ng listahan ng 120 tao ngunit nakita ng aming system na 80 lamang ng mga ito ang gumagamit ng Pinterest, kakailanganin mong magdagdag ng marami pang mga customer.

Hindi namin kailanmang ibabahagi ang mga audience iyong nilikha o gagamitin ang mga ito upang i-target ang mga campaign maliban kung ito ay hihilingin mo.

Paano gumagana ang mga audience

Listahan ng customer

I-upload ang dati nang mga email ng mga customer o mga ID ng mobile ad ID (mga MAID) sa pamamagitan ng isang column CSV file. Huwag isama ang anumang karagdagang impormasyon na mayroon ka, tulad ng mga pangalan. Tandaan na ang iyong huling listahan ng audience ay malamang na mas kaunti kaysa sa kabuuang bilang ng mga email ng mga ID ng mobile ad na orihinal mong in-upload.

Gumamit ng pag-target na may isinasama para maabot ang dati nang mga high value na customer gamit ang partikular na mensahe. Gumamit ng pag-target na may hindi isinasama para manghikayat ng bagong mga layunin ng pagkuha ng customer. Kapag mayroon nang hindi bababa sa 100 tugma ang iyong listahan, magiging berde ang status sa page ng mga Audience sa Ads Manager at magagawa mong i-target ang audience na iyon sa iyong ad.

Pag-format

  • Mga email file: Cleartext, SHA256, MD5 hash key. Dapat isama ang “@”.
  • Mga MAID na file: Cleartext, SHA1, SHA256, MD5 hash keys. Ang mga IDFA (iOS) ay dapat nakasulat sa malalaking titik at mga AAID (Android) ay dapat nakasulat sa maliliit na titik. Dapat sundin ng mga MAID ang format na 8-4-4-4-12.

Kung hindi ma-upload ang iyong CSV, malamang na ang isa sa mga kinakailangan sa itaas ay hindi natugunan. Ang mga header, pamagat, at walang laman na mga hanay o tab na gumagawa ng mga break ay hindi dapat isama.

Kapag in-upload mo ang iyong listahan ng customer sa Pinterest, kaagad itong hina-hash at hindi maaaring i-download ulit o i-access ulit. Para i-edit ang listahan ng customer, kakailanganin mong mag-upload ng bago. Ang mga Listahan ng Customer ay hindi awtomatikong nag-a-update maliban kung nakakonekta ang mga ito sa CRM sa pamamagitan ng Pinterest API.

Pag-edit

Kapag in-upload mo ang iyong listahan ng customer sa Pinterest, kaagad itong hina-hash at hindi maaaring i-download muli o i-access muli. Para i-edit ang listahan ng customer, kakailanganin mong mag-upload ng bago. Para alisin ang partikular na customer mula sa dati nang listahan ng customer, kakailanganin mong i-delete ang customer na iyon mula sa listahan, i-save ang listahan gamit ang parehong pangalan ng audience at pagkatapos ay i-upload ito muli. Hindi awtomatikong ina-update ang mga listahan ng customer maliban na lang kung nakakonekta ito sa isang CRM sa pamamagitan ng Pinterest API.

Visitors ng site

Ang pag-target ulit ng bisita ay kinikilala ang mga tao na bumisita na sa iyong site at pinapayagan kang i-target ang mga ito sa Pinterest, kung saan mas malamang na gumawa ng aksyon ang mga ito. Para gumawa ng mga audience ng bisita, kailangan mong i-set up ang Pinterest tag.

Idagdag ang base code sa bawat page sa iyong site at idagdag ang event code sa mga page kung saan gusto mong subaybayan ang mga aksyon na mahalaga sa iyo. Maaari kang gumawa ng tina-target na audience batay sa isa o higit pang partikular na mga tag ng event sa iyong site o batay sa isa o higit pang page na binisita ng mga tao sa site mo. Para sa mga event, maaaring i-target mo ulit ang mga tao na nagdagdag ng partikular na uri ng produkto sa kanilang cart pero hindi nag-check out. Para sa mga page, maaaring i-target mo ulit ang mga tao na napunta sa partikular na mga URL, tulad ng pag-checkout o pagkumpirma ng mga page.

Kapag nagawa mo na ang iyong audience, maa-update ang laki ng audience sa loob ng 24 na oras sa page ng Mga Audence sa Ads Manager.

Pakikipag-ugnayan

Kapag na-claim mo na ang iyong website sa mga setting ng iyong account , maaari mong i-target ang mga taong nakipag-ugnayan noong nakaraan sa mga Pin mula sa website mo. Kasama rito ang mga pag-save, closeup, comment, pag-click sa link, at pag-swipe ng carousel card.

Magdagdag ng mga filter sa iyong audience sa pakikipag-ugnayan para i-target o hindi isama ang mga taong gumagawa ng mga partikular na aksyon, tulad ng pag-save ng Pin mo. Gamitin ang Destination URL, Mga Uri ng Aksyon, mga ID ng Pin, % ng Napanood na Video o mga filter ng Kategorya ng Pin para i-target o hindi isama ang mga tao para sa iyong audience. Kung gagamitin mo ang filter ng ID ng Pin, ang ID ng PIN ay dapat mula sa iyong orihinal, organic na ID ng Pin, hindi ang ID ng pino-promote na Pin. Kung pipiliin mong hindi magdagdag ng mga filter, magiging kasama sa iyong audience ang mga taong nakipag-ugnayan sa anumang Pin na napupunta sa iyong mga na-claim na website. Kasama rito ang mga pino-promote na Pin, mga organic na Pin, at mga Pin na hindi ginawa ng account mo.

Kapag nagawa mo na ang iyong audience, maa-update ang laki ng audience sa loob ng 24 na oras sa page ng Mga Audience sa Ads Manager.

Actalike

Ang Actalike na pag-target ay tinutulungan kang madaling maabot ang mga taong katulad sa isa sa iyong mga dati nang audience. Gumagawa kami ng mga actalike audience gamit ang impormasyon na alam namin tungkol sa mga tao sa Pinterest at ang kanilang gawi.

Pumili ng isa sa iyong mga dati nang audience bilang source audience para gawin ang iyong actalike. Maaari mong i-target ang mga tao sa isang partikular na bansa batay sa source audience at pumili ng tina-target na laki ng porsiyento. Maaari mong gamitin ang mga actalike na audience para maghanap ng mga bagong customer, mga bagong tao na malamang na makipag-ugnayan sa iyong mga Pin, o mga bagong tao na malamang na bisitahin ang website mo batay sa iyong source audience.

Kapag nagawa mo na ang iyong audience, maa-update ang laki ng audience sa loob ng 24 na oras sa page ng Mga Audience sa Ads Manager. Kapag bago rin ang iyong source audience, maa-update ang laki ng audience sa loob ng 72 oras.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami