Mga detalye ng produkto sa Pinterest

Maaari kang pumili mula sa maraming format ng nilalaman sa Pinterest, mula sa mga karaniwang Pin hanggang sa mga koleksyon na maraming larawan. Gamitin ang gabay ng detalye na ito para sa mga dimension ng larawan, laki ng file at limitasyon sa character. Kasama sa listahang ito ang parehong mga detalye ng Pinterest ad, at mga alituntunin para sa mga organic Pin.

Mga karaniwang Pin at mga ad

Ang mga Karaniwang Pin at mga ad ay nagpi-feature ng isang larawan lang. Naaangkop ang mga detalye sa parehong mga organic Pin at mga ad.

Mga Larawan

 • Uri ng file: PNG o JPEG.
 • Max na laki ng file: 32 MB.
 • Aspect ratio: Inirerekomenda naming gumamit ng 2:3 na aspect ratio, o 1000 x 1500 pixel. Ang mga Pin na may aspect ratio na mas malaki sa 2:3 ay maaaring maputol sa mga feed ng mga tao.

Mga bilang ng character

 • Pamagat: Maglagay ng hanggang 100 character. Depende sa device, maaaring ipakita ang unang 40 character sa feed ng mga tao. Kapag nailagay na, lalabas ang mga pamagat sa home feed o sa search feed. Kung hindi maglalagay ng pamagat at walang pamagat ng Rich Pin, walang ipapakita sa posisyong ito sa home feed.
 • Paglalarawan: Maglagay ng hanggang 500 character. Hindi lumalabas ang mga paglalarawan kapag tinitingnan ang Pin sa home feed o feed ng paghahanap.

Mga video Pin at mga ad na may karaniwang lapad

Ang mga video Pin at mga ad na may karaniwang lapad ay mga video na pareho ang laki sa regular na Pin. Naaangkop lang ang mga detalyeng ito sa parehong organic na mga video Pin at mga ad na may karaniwang lapad.

Mga Video

 • Uri ng file: .mp4, .mov o .m4v.
 • Pag-encode: H.264 o H.265.
 • Max na laki ng file: Hanggang 2GB.
 • Haba ng video: Minimum 4 na segundo, maximum 15 minuto.
 • Aspect ratio: Mas maikli sa 1:2 (lapad:taas), mas mataas sa 1.91:1. Inirerekomenda naming gawin mong parisukat (1:1) o patayo (2:3, 4:5 or 9:16) ang iyong mga video.

Mga bilang ng character

 • Pamagat: Maglagay ng hanggang 100 character. Depende sa device, maaaring ipakita ang unang 40 character sa feed ng mga tao. Kapag nailagay na, lalabas ang mga pamagat sa home feed o sa search feed. Kung hindi maglalagay ng pamagat at walang pamagat ng Rich Pin, walang ipapakita sa posisyong ito.
 • Paglalarawan: Maglagay ng hanggang 500 character. Hindi lumalabas ang mga paglalarawan kapag tinitingnan ang Pin sa home feed o feed ng paghahanap.

Mga video ad na may max. na lapad

Ang mga video ad na may max. na lapad ay mga video na sakop ang buong feed ng mga tao sa mobile. Ang mga video ad na may max. na lapad ay available lang bilang may bayad na format. Naaangkop lang ang mga detalyeng ito sa mga video ad na may max. na lapad.

Mga Video

 • Uri ng file: .mp4, .mov o .m4v.
 • Pag-encode: H.264 o H.265.
 • Max na laki ng file: 2GB o less.
 • Haba ng video: Minimum 4 na segundo, maximum 15 minuto.
 • Aspect ratio: Parisukat (1:1) o widescreen (16:9). Tandaan na ang mga video na may max. na lapad ay hindi maaaring lumampas sa taas na : na aspect ratio.

Mga bilang ng character

 • Pamagat: Maglagay ng hanggang 100 character. Depende sa device, maaaring ipakita ang unang 40 character sa feed ng mga tao. Kapag nailagay na, lalabas ang mga pamagat sa home feed o sa search feed. Kung hindi maglalagay ng pamagat at walang pamagat ng Rich Pin, walang ipapakita sa posisyong ito.
 • Paglalarawan: Maglagay ng hanggang 500 character. Hindi lumalabas ang mga paglalarawan kapag tinitingnan ang Pin sa home feed o feed ng paghahanap.

Mga ad sa pag-install ng app

Ang mga ad sa pag-install ng app ay nagpi-feature ng isang larawan at pinapayagan ang mga tao na i-download ang mga app nang hindi kailangang umalis sa Pinterest. Available lang ang mga ito bilang may bayad na format. Sinusunod ng mga ad sa pag-install ng app ang mga parehong detalye gaya ng mga karaniwang Pin at mga ad.

Mga carousel ad

Ang mga carousel ad ay nagpi-feature ng maraming larawan para i-swipe ng mga tao. Available lang ang mga ito bilang may bayad na format. Naaangkop lang ang mga detalyeng ito sa mga carousel ad.

Mga Larawan

 • Bilang ng larawan: 2-5 larawan bawat Carousel.
 • Uri ng file: PNG o JPEG.
 • Max na laki ng file: 32 MB bawat larawan.
 • Aspect ratio: 1:1 o 2:3.

Mga bilang ng character

 • Pamagat: Maglagay ng hanggang 100 character. Depende sa device, maaaring ipakita ang unang 40 character sa feed ng mga tao. Kapag nailagay na, lalabas ang mga pamagat sa home feed o sa search feed. Kung hindi maglalagay ng pamagat at walang pamagat ng Rich Pin, walang ipapakita sa posisyong ito.
 • Paglalarawan: Maglagay ng hanggang 500 character. Hindi lumalabas ang mga paglalarawan kapag tinitingnan ang Pin sa home feed o feed ng paghahanap.

Mga Pin ng mga Koleksyon at mga ad

Ang Mga Pin ng Koleksyon at mga ad ay lumalabas bilang isang pangunahing larawan sa itaas ng tatlong mas maliit na mga larawan, sa mga feed sa mga mobile device. Naaangkop lang ang mga detalyeng ito sa parehong organic na mga Pin ng koleksyon at mga ad ng koleksyon.

Mga Larawan

 • Uri ng file: PNG o JPEG.
 • Max na laki ng file: 10MB.
 • Dami ng creative: Dapat ay mayroong 1 hero creative. Inirerekomenda ang minimum na 3 secondary creative. Maximum na 24 na secondary creative.
 • Aspect ratio: Ang lahat ng creative ay dapat alinman sa 1:1 (parisukat) o 2:3 (patayo).

Mga bilang ng character

 • Pamagat: Maglagay ng hanggang 100 character. Depende sa device, maaaring ipakita ang unang 40 character sa feed ng mga tao. Kapag nailagay na, lalabas ang mga pamagat sa home feed o sa search feed. Kung hindi maglalagay ng pamagat at walang pamagat ng Rich Pin, walang ipapakita sa posisyong ito.
 • Paglalarawan: Maglagay ng hanggang 500 character. Lalabas lang ang mga paglalarawan para sa mga organic na Pin ng koleksyon kapag tiningnan ito nang malapitan. Kung hindi, ang mga paglalarawan ay hindi lalabas para sa pino-promote na mga ad ng mga koleksyon.

Kapag nakapili ka na ng format, kumuha ng mga tip sa pagpili ng larawan, kopya ng Pin at marami pa sa aming mga pinakamahusay na kasanayan sa creative at gabay sa pagpaplano nilalaman.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami