Suriin ang specs ng produkto

Puwede kang pumili mula sa maraming format ng nilalaman sa Pinterest, mula sa mga static Pin hanggang sa mga koleksyon ng maraming larawan. Gamitin ang gabay ng detalye na ito para sa mga dimension ng larawan, laki ng file at limitasyon sa character. Kasama sa listahang ito ang parehong mga detalye ng Pinterest ad, at mga alituntunin para sa mga organic Pin.

Mga static na Pin at mga ad

Ang Mga Static Pin at mga ad ay nagpi-feature lang ng isang larawan. Ginagamit ang mga detalyeng ito sa mga organic na Pin at mga ad.

Mga video Pin at mga ad na may karaniwang lapad

Ang karaniwang lapad ng mga video Pin at mga ad ay mga video na pareho ang laki sa regular na Pin. Naaangkop ang specs na ito sa parehong organic na may karaniwang lapad na mga video Pin at mga ad.

Mga video ad na may max. na lapad

Ang mga video ad na may max. na lapad ay mga video na sakop ang buong feed ng mga tao sa mobile. Ang mga video ad na may max. na lapad ay available lang bilang may bayad na format. Naaangkop lang ang mga detalyeng ito sa mga video ad na may max. na lapad.

Mga ad sa pag-install ng app

Ang mga ad sa pag-install ng app ay nagpi-feature ng isang larawan at pinapayagan ang mga tao na mag-download ng mga app nang hindi umaalis ng Pinterest. Available lang ito bilang may bayad na format. Sinusunod ng mga ad sa pag-install ng app ang parehong mga detalye ng mga static na Pin at mga ad.

Mga Carousel Pin at ad

Ang mga Carousel Pin at ad ay nagpi-feature ng maraming larawan para i-swipe ng mga tao. Naaangkop ang specs sa parehong organic na mga carousel Pin at ad.

Mga shopping ad

Pini-feature ng mga Shopping ad ang isang larawan o video sa isang pagkakataon at pinapayagan ang mga tao na bumili ng mga produkto ng nakikita nila sa Pinterest. Sinusunod ng mga shopping ad ang parehong mga detalye ng mga static na Pin at mga ad.

Mga Pin ng mga Koleksyon at mga ad

Ang Mga Pin ng Koleksyon at mga ad ay lumalabas bilang isang pangunahing larawan sa itaas ng tatlong mas maliit na mga larawan, sa mga feed sa mga mobile device. Naaangkop lang ang mga detalyeng ito sa parehong organic na mga Pin ng koleksyon at mga ad ng koleksyon.

Mga Kuwento ng Pin

Lumalabas ang mgaKuwento ng Pin bilang set ng maraming video, larawan, listahan at custom na text sa isang Pin. Available lang ang mga Kuwento ng Pin bilang organic na format.

Ano ang susunod?

Kapag nakapili ka na ng format, kumuha ng mga tip sa pagpili ng larawan, pagkopya ng Pin at marami pa sa aming mga pinakamagandang kasanayan para sa creative.

Kailangan pa rin ng tulong?
Kontakin kami