Thiết lập chức năng nhắm mục tiêu đối tượng

Có vẻ như bạn đang xem nội dung này từ một khu vực mà Quảng cáo chưa hoạt động. Xem những khu vực mà tài khoản Pinterest Business có thể sử dụng Quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Việc nhắm mục tiêu đối tượng giúp bạn tiếp cận một nhóm người cụ thể bằng cách kết hợp thông tin về khách hàng của bạn với thông tin về cách mọi người sử dụng Pinterest. Bạn có thể nhắm mục tiêu một nhóm người dựa trên khách truy cập trang web, danh sách email của khách hàng hoặc ID quảng cáo trên thiết bị di động được tải lên, một đối tượng đã tương tác với Ghim từ tên miền đã xác nhận của bạn hoặc đối tượng có hành động tương tự như đối tượng bạn đã có.

Các loại đối tượng có sẵn trên Pinterest

Tìm hiểu thêm về các loại đối tượng khác nhau trên Pinterest, các yêu cầu cần thiết và cách thiết lập đối tượng.

Nhắm mục tiêu dữ liệu bên thứ ba

Lưu ý: Bạn hiện chỉ có thể sử dụng chức năng nhắm mục tiêu dữ liệu của bên thứ ba ở Hoa Kỳ.

Ngoài các tùy chọn nhắm mục tiêu trên Pinterest, bạn có thể sử dụng các đối tượng bên thứ ba từ đối tác dữ liệu của chúng tôi, Oracle Data Cloud (ODC) để tiếp cận đối tượng mới.

Nếu bạn chọn sử dụng nhắm mục tiêu dữ liệu của bên thứ ba, hãy lưu ý rằng Pinterest tự động quản lý các chi phí liên quan đến việc nhắm mục tiêu dữ liệu bên thứ ba để đảm bảo bạn không bị tính phí nhiều hơn giá thầu của mình. Khi bạn đang sử dụng chức năng nhắm mục tiêu dữ liệu bên thứ ba, hệ thống của chúng tôi giảm giá thầu khi đấu giá không quá 15% để trả chi phí dữ liệu. Nếu thắng đấu giá, bạn sẽ trả tiền theo giá đã đấu thầu để trang trải chi phí của nội dung phương tiện, cộng với % giá đấu thầu để trang trải chi phí dữ liệu.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về đối tượng bên thứ ba, hãy liên hệ với Đại diện kinh doanh của Pinterest.

Quy trình xem xét quảng cáo

Khi bạn khởi chạy chiến dịch của mình, chúng tôi sẽ xem xét để đảm bảo chiến dịch tuân theo các Nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi. Quá trình xem xét chiến dịch có thể mất tối đa 24 giờ.

Nếu việc nhắm mục tiêu chiến dịch của bạn không tuân theo các nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi, thì bạn sẽ nhận được một thông báo trong Trình quản lý quảng cáo cho biết cần thay đổi điều gì để quảng cáo của bạn có thể được xem xét phê duyệt lại. Sau khi phê duyệt xong, chúng tôi sẽ bắt đầu phân phối quảng cáo của bạn.

Khám phá chức năng nhắm mục tiêu trên Pinterest

Nếu muốn thiết lập nhiều hình thức nhắm mục tiêu khác nhau trên Pinterest hoặc chỉnh sửa chức năng nhắm mục tiêu chiến dịch hiện tại, bạn có thể tìm hiểu thêm trong bài viết tổng quan về nhắm mục tiêu của chúng tôi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ