Xem lại thông số kỹ thuật sản phẩm

Bạn có thể chọn trong số vài định dạng nội dung trên Pinterest, từ các Ghim tiêu chuẩn đến bộ sưu tập nhiều hình ảnh. Sử dụng hướng dẫn cụ thể này về kích thước ảnh, kích thước tệp và giới hạn ký tự. Danh sách này bao gồm cả thông số kỹ thuật của quảng cáo trên Pinterest và hướng dẫn về các Ghim tự nhiên.

Quảng cáo và Ghim tiêu chuẩn

Quảng cáo và Ghimtiêu chuẩn chỉ có một hình ảnh. Các thông số kỹ thuật này áp dụng cho cả quảng cáo và Ghim tự nhiên.

Quảng cáo và Ghim Video có chiều rộng tiêu chuẩn

Quảng cáo và Ghim Video có chiều rộng tiêu chuẩn là các video có cùng kích thước với Ghim thông thường. Các thông số kỹ thuật này áp dụng cho cả quảng cáo và Ghim Video tự nhiên có chiều rộng tiêu chuẩn.

Quảng cáo video có chiều rộng tối đa

Quảng cáo video có chiều rộng tối đa là video mở rộng trên toàn bộ bảng tin nhà trên thiết bị di động. Bạn chỉ có thể sử dụng quảng cáo video có chiều rộng tối đa dưới dạng trả phí. Các thông số kỹ thuật này chỉ áp dụng cho quảng cáo video có chiều rộng tối đa.

Quảng cáo cài đặt ứng dụng

Quảng cáo cài đặt ứng dụng có một hình ảnh và cho phép mọi người tải xuống ứng dụng mà không cần phải rời khỏi Pinterest. Loại quảng cáo này chỉ khả dụng dưới dạng trả phí. Quảng cáo cài đặt ứng dụng tuân theo thông số kỹ thuật tương tự như quảng cáo và Ghim tiêu chuẩn.

Quảng cáo và Ghim băng truyền

Quảng cáo và Ghim băng truyền có nhiều hình ảnh để mọi người có thể vuốt qua. Các thông số kỹ thuật này áp dụng cho cả quảng cáo và Ghim băng truyền tự nhiên.

Quảng cáo mua sắm

Quảng cáo mua sắm giới thiệu một hình ảnh hoặc một video tại một thời điểm và cho phép mọi người mua các sản phẩm họ tìm thấy trên Pinterest. Quảng cáo mua sắm tuân theo các thông số kỹ thuật giống như Ghim và quảng cáo tiêu chuẩn.

Quảng cáo và Ghim bộ sưu tập

Quảng cáo Ghim bộ sưu tập xuất hiện dưới dạng một hình ảnh chính đứng trên ba hình ảnh nhỏ hơn, trong bảng tin trên thiết bị di động. Các thông số kỹ thuật này áp dụng cho cả Ghim bộ sưu tập tự nhiên và quảng cáo bộ sưu tập.

Ghim Câu chuyện

Ghim câu chuyện xuất hiện dưới dạng một tập hợp nhiều video, hình ảnh, danh sách và văn bản tùy chỉnh trong một Ghim duy nhất. Ghim câu chuyện chỉ có sẵn ở dạng định dạng tự nhiên.

Tôi nên làm gì tiếp theo?

Khi bạn đã chọn định dạng, hãy xem các mẹo để lựa chọn hình ảnh, sao chép Ghim và nhiều điều khác trong các phương thức thực hành hay nhất về nội dung và hướng dẫn lập kế hoạch nội dung của chúng tôi.

Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ