Thông số kỹ thuật sản phẩm của Pinterest

Bạn có thể chọn trong số vài định dạng nội dung trên Pinterest, từ các Ghim tiêu chuẩn đến bộ sưu tập nhiều hình ảnh. Sử dụng hướng dẫn cụ thể này về kích thước ảnh, kích thước tệp và giới hạn ký tự. Danh sách này bao gồm cả thông số kỹ thuật của quảng cáo trên Pinterest và hướng dẫn về các Ghim tự nhiên.

Quảng cáo và Ghim tiêu chuẩn

Quảng cáo và Ghimtiêu chuẩn chỉ có một hình ảnh. Các thông số kỹ thuật này áp dụng cho cả quảng cáo và Ghim tự nhiên.

Ảnh

 • Loại tệp: PNG hoặc JPEG.
 • Kích thước tệp tối đa: 32 MB.
 • Tỷ lệ khung hình: Bạn nên sử dụng tỉ lệ khung hình 2:3 hoặc 1000 x 1500 pixel. Ghim có tỷ lệ khung hình lớn hơn 2:3 có thể bị cắt bớt trong bảng tin của mọi người.`

Số lượng ký tự

 • Tiêu đề: Nhập tối đa 100 ký tự. Tùy thuộc vào thiết bị, 40 ký tự đầu tiên có thể hiển thị trong bảng tin của mọi người. Khi được nhập, tiêu đề sẽ xuất hiện trong bảng tin nhà hoặc bảng tin tìm kiếm. Nếu bạn không nhập tiêu đề và không có tiêu đề Ghim Phong phú nào tồn tại, thì sẽ không có nội dung nào hiển thị ở vị trí đó trong bảng tin nhà.
 • Mô tả: Nhập tối đa 500 ký tự. Mô tả không xuất hiện khi xem Ghim trong bảng tin nhà hoặc bảng tin tìm kiếm.

Quảng cáo và Ghim video có chiều rộng tiêu chuẩn

Quảng cáovà Ghim video có chiều rộng tiêu chuẩn là video có cùng kích thước với Ghim thông thường. Các thông số kỹ thuật này áp dụng cho cả quảng cáo và Ghim video tự nhiên có chiều rộng tiêu chuẩn.

Video

 • Loại tệp: .mp4, .mov hoặc .m4v.
 • Mã hóa: H.264 hoặc H.265.
 • Kích thước tệp tối đa: Tối đa 2GB.
 • Thời lượng video: Tối thiểu 4 giây, tối đa 15 phút.
 • Tỷ lệ khung hình: Ngắn hơn 1:2 (chiều rộng: chiều cao), dài hơn 1,91:1. Bạn nên sử dụng video vuông (1:1) hoặc dọc (2:3, 4:5 hoặc 9:16).

Số lượng ký tự

 • Tiêu đề: Nhập tối đa 100 ký tự. Tùy thuộc vào thiết bị, 40 ký tự đầu tiên có thể hiển thị trong bảng tin của mọi người. Khi được nhập, tiêu đề sẽ xuất hiện trong bảng tin nhà hoặc bảng tin tìm kiếm. Nếu bạn không nhập tiêu đề và không có tiêu đề Ghim Phong phú nào tồn tại, thì ở vị trí đó trong bảng tin nhà sẽ không hiển thị gì.
 • Mô tả: Nhập tối đa 500 ký tự. Mô tả không xuất hiện khi xem Ghim trong bảng tin nhà hoặc bảng tin tìm kiếm.

Quảng cáo video có chiều rộng tối đa

Quảng cáo video có chiều rộng tối đa là video mở rộng trên toàn bộ bảng tin nhà trên thiết bị di động. Bạn chỉ có thể sử dụng quảng cáo video có chiều rộng tối đa dưới dạng trả phí. Các thông số kỹ thuật này chỉ áp dụng cho quảng cáo video có chiều rộng tối đa.

Video

 • Loại tệp: .mp4, .mov hoặc .m4v.
 • Mã hóa: H.264 hoặc H.265.
 • Kích thước tệp tối đa: 2 GB trở xuống.
 • Thời lượng video: Tối thiểu 4 giây, tối đa 15 phút.
 • Tỷ lệ khung hình: Hình vuông (1:1) hoặc màn hình rộng (16:9). Lưu ý rằng video có chiều rộng tối đa không được vượt quá chiều cao của tỷ lệ khung hình 1:1.

Số lượng ký tự

 • Tiêu đề: Nhập tối đa 100 ký tự. Tùy thuộc vào thiết bị, 40 ký tự đầu tiên có thể hiển thị trong bảng tin của mọi người. Khi được nhập, tiêu đề sẽ xuất hiện trong bảng tin nhà hoặc bảng tin tìm kiếm. Nếu bạn không nhập tiêu đề và không có tiêu đề Ghim Phong phú nào tồn tại, thì sẽ không có nội dung nào hiển thị ở vị trí đó.
 • Mô tả: Nhập tối đa 500 ký tự. Mô tả không xuất hiện khi xem Ghim trong bảng tin nhà hoặc bảng tin tìm kiếm.

Quảng cáo cài đặt ứng dụng

Quảng cáo cài đặt ứng dụng có một hình ảnh và cho phép mọi người tải ứng dụng xuống mà không cần phải rời khỏi Pinterest. Loại quảng cáo này chỉ khả dụng dưới dạng trả phí. Quảng cáo cài đặt ứng dụng tuân theo thông số kỹ thuật tương tự như Ghim và quảng cáo tiêu chuẩn.

Quảng cáo băng truyền

Quảng cáo băng truyền có nhiều hình ảnh để mọi người vuốt qua. Loại quảng cáo này chỉ có sẵn dưới dạng trả phí. Các thông số kỹ thuật này chỉ áp dụng cho quảng cáo băng chuyền.

Ảnh

 • Số lượng hình ảnh: 2-5 hình ảnh mỗi băng truyền.
 • Loại tệp: PNG hoặc JPEG.
 • Kích thước tệp tối đa: 32 MB mỗi hình ảnh.
 • Tỷ lệ khung hình: 1:1 hoặc 2:3.

Số lượng ký tự

 • Tiêu đề: Nhập tối đa 100 ký tự. Tùy thuộc vào thiết bị, 40 ký tự đầu tiên có thể hiển thị trong bảng tin của mọi người. Khi được nhập, tiêu đề sẽ xuất hiện trong bảng tin nhà hoặc bảng tin tìm kiếm. Nếu bạn không nhập tiêu đề và không có tiêu đề Ghim Phong phú nào tồn tại, thì ở vị trí đó trong bảng tin nhà sẽ không hiển thị gì.
 • Mô tả: Nhập tối đa 500 ký tự. Mô tả không xuất hiện khi xem Ghim trong bảng tin nhà hoặc bảng tin tìm kiếm.

Quảng cáo và Ghim bộ sưu tập

Quảng cáo Ghim bộ sưu tập xuất hiện dưới dạng một hình ảnh chính đứng trên ba hình ảnh nhỏ hơn, trong bảng tin trên thiết bị di động. Các thông số kỹ thuật này áp dụng cho cả Ghim bộ sưu tập tự nhiên và quảng cáo bộ sưu tập.

Ảnh

 • Loại tệp: PNG hoặc JPEG.
 • Kích thước tệp tối đa: 10MB.
 • Số lượng quảng cáo: Phải có 1 hình ảnh chính. Nên dùng tối thiểu 3 hình ảnh phụ. Tối đa 24 hình ảnh phụ.
 • Tỷ lệ khung hình: Tất cả hình ảnh phải có tỉ lệ 1:1 (vuông) hoặc 2:3 (dọc).

Số lượng ký tự

 • Tiêu đề: Nhập tối đa 100 ký tự. Tùy thuộc vào thiết bị, 40 ký tự đầu tiên có thể hiển thị trong bảng tin của mọi người. Khi được nhập, tiêu đề sẽ xuất hiện trong bảng tin nhà hoặc bảng tin tìm kiếm. Nếu bạn không nhập tiêu đề và không có tiêu đề Ghim Phong phú nào tồn tại, thì ở vị trí đó trong bảng tin nhà sẽ không hiển thị gì.
 • Mô tả: Nhập tối đa 500 ký tự. Mô tả sẽ chỉ xuất hiện cho các Ghim bộ sưu tập tự nhiên khi xem cận cảnh. Nếu không, mô tả sẽ không hiển thị cho quảng cáo bộ sưu tập đang chạy.

Khi bạn đã chọn định dạng, hãy xem các mẹo để lựa chọn hình ảnh, sao chép Ghim và nhiều điều khác trong các phương thức thực hành hay nhất về nội dung và hướng dẫn lập kế hoạch nội dung của chúng tôi.

Các bài viết khác

Skip Các bài viết khác Links
End of Các bài viết khác Links
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Liên hệ